Ana içeriğe atla

Özendirme Ödülleri YAPEX Restorasyon Fuarında verildi

20.11.2014

Kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması için yerel yönetimleri özendirme ve koruma bilinci yaratma amacıyla 13 yıldır düzenlenen “Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” ödülleri Antalya EXPO Centerda düzenlenen YAPEX Restorasyon fuarında verildi.

Üç yıldır ÇEKÜL Vakfı işbirliğinde ve TKB’nin desteğinde düzenlenen Restorasyon Fuarı kapsamında 14 Kasım tarihinde düzenlenen ödül töreninde Metin Sözen Büyük Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Uygulama, Proje ve Süreklilik ödülleri ile Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

TKB Encümeninin incelemeleri sonucunda, üye belediyelerin kültürel miras ile tarihi kent dokularını koruma-yaşatma amaçlı toplam 50 proje ve uygulamayla aday oldukları yarışmada, “Proje Ödülleri”nin ESKİŞEHİR, KADİRLİ, KEMALİYE, KONAK, TEKİRDAĞ, YÜREĞİR belediyelerine, “Uygulama Ödülleri”nin ADANA, ÇANAKKALE, İZMİR, KOCAELİ, KUŞADASI belediyelerine verilmesine karar verildi. Kentlerindeki kültürel mirası korumak-yaşatmak için yaptıkları istikrarlı çalışmalar ve yarışmaya düzenli olarak katılarak aldıkları ödüllerle ALANYA, ANTALYA, SELÇUKLU, ŞAHİNBEY ve TARSUS belediyeleri “Süreklilik Ödülleri”ne uygun görüldü. GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi yıllar içinde yarışmada sergilediği istikrarlı başarılardan dolayı “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. PAYAS Belediyesinin çalışmaları ise “Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”nü kazandı.

Ayrıca katılımları, duyarlılıkları, kültürel değerlerinin korunup yaşatılması konusundaki uğraşları ve bu anlamda yarattıkları, yaratacakları bilinçten dolayı Altındağ, Fatih, Göynük, Kütahya, Osmangazi, Merzifon, Safranbolu, Silifke, Talas, Trabzon, Yakutiye ve Yozgat Belediyeleri "Başarı Ödülü" almaya hak kazandı.

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Payas Belediyesi / Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Restorasyonu

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Hac yolu üzerinde stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bir menzil kervansarayı olarak, sürre alaylarının konaklaması için inşa edilen kompleks, Sokullu Mehmet Paşa’nın bu noktada bir kent oluşturarak ticaret yollarını güvence altına alma planının ürünüdür. Bu bakımdan Payas kentinin varlığı külliyenin inşası ile ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Payas Külliyesinin restorasyonu ile yapının kent için ifade ettiği önemin geri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda projenin öncelikli hedefi; külliyenin tekrardan kamusal bir cazibe merkezi haline getirilmesi, günümüzde oldukça dağınık durumda olan Payas kent dokusunun, külliye merkezli bir aksın etrafında ihya edilerek, bir canlandırma planı uygulanmasıdır. Restorasyon projeleri kapsamında han, hamam, tabhane, arasta, imaret kısımları onarım görmüş, külliyeye aslına uygun kamusal işlevler yüklenmiştir. Yapı pasif bir sergi objesi olarak değil, yaşayan bir kent merkezi olacak şekilde değerlendirilmiştir.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'a ödülünü, TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf  Ziya Yılmaz ile ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen verdi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / Adil Özberk Caddesi Kentsel Tasarım Projesi

 

İstikrarlı şekilde devam eden ve teknik niteliği her yıl yükseliş gösteren projelerinden dolayı Jüri bu yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni özel ödüle layık görmüştür. Ödül, koruma alanında kentin sergilediği istikrarlı sürekliliğin takdiridir. 2013 Yarışmasına katılan çalışma; Adil Özberk Caddesi, Kastelbaşı Caddesi, Fabrika Caddesi, Gazi Okulu Sokak, Soğanlı Bucağı Sokak, Sadıkbey Çıkmazındaki parselleri ve yol akslarını kapsayan, doku bütünlüğünün korunarak yaşatılmasını sağlamayı amaçlayan bütüncül kentsel tasarım projesidir. Aks sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak Gaziantep kültürel kimliğini yansıtır niteliktedir. Proje ile bu alanın korunarak yaşatılması sağlanmaktadır. Kent dokusunda kırılmalara yol açan tanımsız mekânlar kamusal işlevlerle onarılmakta, aksın sadece fiziksel olarak değil, sosyal ve ekonomik anlamda canlandırılması da sağlanmaktadır.

Gaziantep'in ödülünü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda TKB Genel Sekreterliğini yürüten Sezer Cihan teslim aldı. Cihan'a ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel takdim etti.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ

 

Alanya, Antalya, Selçuklu, Şahinbey ve Tarsus belediyelerine ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Şükrü Genç ile Prof. Dr. Metin Sözen verdi.

Alanya Belediyesi

  1. Mecveddin Sarnıcı Restorasyonu

Proje; 1960’lara kadar Alanya Kalesinin su ihtiyacını karşılayan 500 sarnıçtan biri olan, ancak yıllar içinde kötü onarım ve kullanımlardan dolayı atıl kalmış bulunan Mecveddin Sarnıcı’nın restorasyonunu kapsamaktadır. Kent ve yerleşim kültürünün önemli bir parçasını oluşturan sarnıçların korunması, Alanya Kalesi’nde devam etmekte olan koruma planını tamamlar niteliktedir. Proje, kaleyi gezenlerin kent yaşamının farklı kesitlerini görmelerine imkân sağlamayı da hedeflemektedir.

  1. Sandık Emini Kayhanlar Evi Restorasyonu

Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde bulunan ev, yöreye özgü “çivileme” yapım tekniğinin güzel bir örneğini sergileyen, 1800’lü yıllara ait bir Osmanlı sivil mimari yapısıdır. Projede geleneksel yerel yapım teknikleri uygulanarak, uzun yıllardır kaderine terk edilmiş olan binanın geleceğe aktarılması sağlanmış, turizme katkısı amaçlanmıştır. Restorasyon sonrasında bina “Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları Merkezi” olarak işlevlendirilmiştir.

Antalya Belediyesi

Antalya Kültür Evi Projesi:

Antalya’nın ilk yerleşim yerlerinden olan ve tarihi dokusunu halen sürdüren Kaleiçi’nde hayata geçen projenin öncelikli hedefi, bölgenin tarihi dokusunun korunmasına örnek olacak bir uygulamadır. Proje aynı zamanda, yatırımcıların ve Kaleiçi ile ilgilenen kesimlerin dikkatini korumaya çekmeyi amaçlamaktadır. Yerel mimarinin karakteristik özelliklerini taşıyan ve aslına uygun biçimde restore edilmiş olan yapı, Antalya’nın günümüzdeki çok kültürlü yapısını vurgulamak amacıyla kültür evi olarak işlevlendirilecektir. Tefrişinde Alman, Rus, Ukrayna ve Uzakdoğu kültürlerinden esintiler kullanılmıştır.

Selçuklu Belediyesi

Şapel Restorasyonu ve Zaman Müzesi Projesi

Konya merkezine 6 km mesafedeki tarihi Sille kentinde, bir Müslüman mezarlığının içinde bulunan metruk haldeki kilisenin restore edilerek, insan-zaman-mekân ilişkisine dikkat çekecek şekilde Zaman Müzesi olarak işlevlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu düşünceyle tefriş edilen ve konu ile ilgili obje ve yazılı eserlerin sergilendiği yapı, dinler arası kültürün özel bir örneğidir.

Şahinbey Belediyesi

  1. İslam Bilim ve Teknik Tarihi Müzesi

Proje, Şahinbey Belediyesi hizmet binası kompleksinde yer alan, 2008 yılında restore edilmiş ancak bugüne dek kullanılmamış olan eski kolej binasının “İslam Bilim ve Teknik Müzesi” olarak işlevlendirilmesini kapsamaktadır. Şahinbey’de devam etmekte olan bütüncül koruma çalışmalarının bir parçası olan proje ile eski kolej binasının kentin kültür hayatına kazandırılması amaçlanmıştır.

  1. Şeyh Fettullah Evi Restorasyonu

Proje ile Şeyh Fettullah Camisi’nin avlusunda bulunan evin restorasyonu ve kente kazandırılması hedeflenmiş, sokak dokusuna uymayan eklentiler ayıklanarak, tarihi çevre ile bütünlük kurabilecek cephe düzenlemeleri önerilmiştir. Kentin ana aksları ve sokaklarında devam eden koruma ve kentsel tasarım programının bir ayağı olan çalışmanın ardından, yapı Mahalle Evi olarak işlevlendirilmiştir.

  1. Düveroğlu Konağı Kültür Merkezi Restorasyonu

Kentin önemli bir ticari aksında bulunan ve yerel sivil mimarinin özelliklerini taşıyan Düveroğlu Konağının restorasyonunu içeren proje, konağı çevreleyen eklentiler kaldırarak, binanın özgün malzeme ve yapım teknikleri ile korunmasını amaçlamaktadır. Restorasyon sonrasında binanın, Kültür Merkezi ve Kütüphane olarak işlevlendirilerek kent hayatına katılması hedeflenmektedir.

Tarsus Belediyesi

Kubat Medresesi Restorasyonu Projesi

Kent merkezinde Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni ve Yeni Hamam ile birlikte önemli bir anıtsal kompleksin parçası olan ve 2000 yılından beri atıl durumda bulunan Kubat Paşa Medresesi restore edilerek kent müzesi olarak işlevlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan özenli restorasyon sonrasında medresenin iç avlusu modern strüktür ile kapatılmış, çalışma sırasında ortaya çıkan geç Roma dönemine ait mozaikler koruma altına alınmıştır. Yapı, kentin tarihi kültürünü yansıtan önemli bir odak oluşturmaktadır.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ PROJE ÖDÜLLERİ

 

Eskişehir, Kadirli, Kemaliye, Konak, Tekirdağ ve Yüreğir belediyelerinin ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi / Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi

Proje, Eskişehir’in geleneksel kent dokusunun yoğunlaştığı, kentin tarihi merkezi Odunpazarı’nda, tarihi dokunun etkileşim alanı sınırında bulunan bölgeyi konu almaktadır. Kentin geleneksel değerlerinin izlerini taşıyan çalışma alanı, farklı sosyal grupların kullanımı doğrultusunda kültür odaklı işlevsel tasarım önerileriyle planlanmış, Odunpazarı evleri de koruma ve kullanma kapsamında değerlendirilmiştir.

Kadirli Belediyesi / Kent Müzesi Projesi

2010 yılına kadar cezaevi olarak hizmet vermiş ve günümüzde atıl durumda olan bir yapının kent müzesi olarak düzenlenmesini içeren proje, Kadirli kent kimliğinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlanmaktadır. Eski cezaevi yapısı basit ve sade mimari çözümlerle restore edilerek, kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması doğrultusunda kent müzesi olarak işlevlendirilmiştir.

Kemaliye Belediyesi / Tarihi Çarşı Sağlıklaştırma Projesi

Kemaliye kent merkezinde, geçmişten bu yana ticari bir odak olarak işlev görmüş, Buğday Meydanı, Hacı Ali Akın Caddesi, Mustafa Özgül Sokak ve Buğday Meydanı Sokak bölgesinin sağlıklaştırma projesidir. Tarihi çarşı bölgesi bütüncül bir şekilde ele alınarak tarihi doku ile uyumsuz ve yıpranmış durumdaki dükkân sıralarının yeniden tasarlanması ve inşası önerilmiştir. Kullanılmayan dükkânlar geleneksel ticari faaliyetlere uygun olarak işlevlendirilecek, uygulanacak tasarım çözümleriyle bir çekim noktası olarak düzenlenecek Buğday Meydanı’nın kamusal niteliği artırılacaktır. Proje alanında yapılacak müdahalelerin kente canlılık kazandırması öngörülmektedir.

Konak Belediyesi /Altınpark Arkeolojik Alanı Koruma Yapısı Projesi

İzmir, Konak’ta beş yıllık bir kazı sonrasında günışığına çıkan Roma ve Bizans eserlerinin korunması ve sergilenmesine yönelik hazırlanmış yapı projesidir. Buluntuların üzerini örten üç parçadan oluşan bir strüktür, sergileme imkânı veren mekânsal düzenlemeler ve alanın çevre düzenlemesini içermektedir. Projede çağdaş ve nitelikli bir tasarım önerilmiş, kazı alanı korunurken çevresi kent içinde bir rekreasyon alanına dönüştürülerek, kamusal nitelikleri olan bir düzenleme getirilmiştir.

Tekel Tütün Deposu Restorasyonu

Basmane semtinde 1931 yılında Tekel Tütün Bakım Deposu olarak inşa edilen I. Ulusal Mimarlık dönemine ait tescilli endüstriyel yapının kent kültürüne kazandırılması amaçlanmıştır. İzmir Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılacak olan yıpranmış durumdaki tarihi yapının güçlendirilmesine ve özgün mimari elemanlarının onarılarak korunmasına öncelik verilmiştir. Tarihi yapının bir kamu kurumu tarafından sahiplenilerek yaşatılması benzer kurum ve kuruluşlara örnek oluşturmaktadır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

 Turgut Mahallesi Liman Arkası Canlandırma Projesi

Tekirdağ kent merkezindeki tarihi özelliği olan Turgut Mahallesinin ulaşım bağlantılarını güçlendirmek, yaya öncelikli düzenlemeler yapmak, yaşam alanı yaratacak kamusal mekânlar oluşturmak, tarihi değerlere erişimi sağlamak, projenin temel hedefleri arasındadır.

Ertuğrul Mahallesi Canlandırma ve Turizme Kazandırılma Projesi

Tekirdağ kent merkezinde tarihi konutların bulunduğu Ertuğrul Mahallesi’nin kamusal alan kazanımları ve sokak düzenlemeleri ile canlandırılması ve turizme yönelik bir cazibe merkezi yaratılması amaçlanmıştır.

Tarihi Kent Merkezi Canlandırma Projesi

Tekirdağ kent merkezinde tarihi yapıların çevresi temizlenerek ön plana çıkartılmış, akslar ile kentsel ilişkiler sağlanmış, nitelikli kentsel tasarım uygulamalarıyla kamusal yaşam alanları önerilmiştir.

Yaşayan Çeşmeler Projesi

Kentin çeşitli yerlerinde bulunan 11 adet yıpranmış çeşme, özgün kimlikleri doğrultusunda restore edilerek, bir bütün olarak Tekirdağ kent kültürüne kazandırılmıştır.

Rüstem Paşa Bedesteni Çevre Düzenlemesi

Tekirdağ’ın kent kimliğinde merkezi değere sahip olan bedestenin çevresindeki niteliksiz yapılar temizlenmiş, yapı tüm görkemiyle günyüzüne çıkarılarak yeşil alan düzenlemesi yapılmış, yaya kullanımını destekleyici ticari ve rekreasyonel alanlar oluşturulmuştur.

Eski Belediye Binası Restorasyonu

Ermeni Kalfa Bogos Efendi tarafından neoklasik tarzda yapılmış bahçeli kâgir bir yapı olan eski belediye binası, Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere, bahçesindeki Namık Kemal Anıtı ve Abide-i Hürriyet Çeşmesi ile birlikte restore edilmiştir.

Tarihi Yapının Restorasyon Projesi

Tarihi bir mahalle olan Çiflikönü’nde bulunan, 1900’lü yılların başında inşa edildiği tahmin edilen yapı, dönemin ve bölgenin mimari yapısının öne çıktığı ender evlerdendir. Restorasyon uygulamasının ardından TRAKYAKENT Belediyeler Birliği binası olarak kullanılacaktır.

Yüreğir Belediyesi / Ölümsüzlük Kenti Missis Projesi

Kentsel ölçekte koruma amaçlı bir vizyon planı içeren proje, ilçenin gelişme alanlarının altında yatan, tarihi neolitik çağa kadar uzanan Misis Antik Kentinin günışığına çıkartılmasını ve kent genelinde anıtsal eserlere yönelik koruma odaklı uygulamaları kapsamaktadır. Bölgede yaşayanların sosyal ve kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanmalarına yönelik bir iskan programı da proje dahilindedir. Belediye tarafından oluşturulan kazı eviyle Misis’te tekrar başlayan kazıların desteklemesi sonucunda turizme yönelik ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanmaktadır.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ

 

Adana, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Kuşadası belediyelerine ödüllerini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen teslim etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ali Münif Yeğenağa Caddesi Sağlıklaştırma Uygulaması

Adana kent merkezinde, Yağ Camisi Külliyesi ile Ulu Cami Külliyesi arasında uzanan ve üzerinde birçok anıtsal değerde eser barındıran Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yapılan cephe sağlıklaştırma uygulamalarını içermektedir. Geleneksel olarak ticari kullanımların bulunduğu ve geçmişi Ramazanoğulları Beyliğine dayanan proje alanı üzerindeki çalışmaların, ticari ve turistik açıdan gelişme sağlaması, aks üzerinde yaratılacak canlanmanın genel mahalle dokusuna da yansıması hedeflenmektedir.

Çanakkale Belediyesi / Seramik Müzesi Projesi

Öncelikle eski er hamamının aslına uygun biçimde restore edilmesini amaçlayan proje,  Çanakkale seramiklerinin sergileneceği ve somut olmayan kültür mirası olarak seramikçiliğin yaşatılacağı bir müze oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca müze, içinde bulunduğu yapıdan dolayı hamam kültürüne de referans verecek şekilde tasarlanmıştır. Proje ile kimlikli ve nitelikli turizme yönelik çalışmalara katkı sağlanması arzulanmaktadır. Çanakkale seramiğinin geçmişi kadar çağdaş yorumlarına da yer veren bilgi, belge ve araştırma merkezi olarak kurgulanan müze, planlama sürecinde katılımcılık konusunda yapılan çalışmalarla da farklı bir özellik taşımaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi

a) Buca Kasaplar Meydanı Semt Merkezi Restorasyonu

Proje; Buca’da, çevresinde İzmir-Aydın demiryolu inşaatı çalışanları için inşa edilmiş konutların yer aldığı Kasaplar Meydanında, ayakta kalmayı başarmış üç adet tescilli Sakız tipi konuttan birinin restorasyonu ve semt merkezi olarak işlevlendirilmesini içermektedir. Kasaplar Meydanının en göz alıcı yapısının halkın kullanımına açılması ve meydanda yaratılan çekim noktasıyla, yakın çevrede canlanmayı tetiklemesi de hedeflenmiştir.

b) Pazaryeri Mahallesi Semt Merkezi Restorasyonu

Proje ile metruk durumdaki geleneksel sivil mimari örneği bir konağın restore edilerek, çevredeki koruma hareketine örnek olması hedeflenmiştir. Günümüze ulaşabilmiş ender Levanten konut örneklerinden olan bina, gerek mahalle içinde, gerekse kent genelinde merkezi bir konumda bulunmaktadır. Yapıya, özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik olarak, semt merkezi işlevi verilmiştir.

c) Ahmet Ağa Konağı Restorasyonu

İzmir Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan, yıkılma tehlikesi altındaki konağın restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesidir. Projede, neo-klasik üsluptaki metruk binanın kentte örnek oluşturacak şekilde restore edilmesi amaçlanmıştır. İzmir Belediyesi Tarihi Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü olarak hizmet verecek binanın, yakınında bulunduğu Konak Meydanı ile bütünleşmesi de hedefler arasındadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi / SEKA Kâğıt Fabrikası, Kâğıt ve Bilim Müzesi Projesi

Cumhuriyetin ilk sanayi tesislerinden olan ve yaklaşık on yıldır atıl durumda bulunan SEKA Kâğıt Fabrikasının, karakterini bozmadan korunması hedeflenmiş, fabrika makineleri ve sanayi kimliğini yansıtan patinası muhafaza edilmiştir. Yenileme sürecinde, yapıdaki niteliksiz eklentiler kaldırılmış, halkın engelsiz kullanımına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Projenin SEKA Park içindeki rekreasyon mekânlarıyla bütünleşmesi de amaçlanmaktadır. Sanayi işlevi dolayısıyla deniz ve tren yolu ile bağlantısı ve halen kolay ulaşılabilir olması nedeniyle yapı, hem İzmit halkı, hem de kentin ziyaretçileri açısından cazibe merkezi oluşturacak bir konumdadır.

Kuşadası Belediyesi

a)Güvercinada Sur Duvarları ve İç Kale Restorasyonu

Proje; Kuşadası’na ismini veren, kent tarihinin farklı katmanlarının izlerini taşıyan, ilçenin sembolik değerde en önemli anıtı olan Güvercinada Surları ve İç Kalesi’nin restorasyonunu içermektedir. Yüksek turizm potansiyeline sahip olan savunma yapısının çevresindeki uygunsuz ve tarihi dokuya aykırı yapılar kaldırılmış, surlar aslına uygun teknik ve malzeme ile onarılmıştır. İç Kale yapısı da proje kapsamında restore edilerek müze binası olarak işlevlendirilmiştir.

b) Tarihi Su Kemerleri Restorasyonu Projesi

Tarihi 17. yüzyıla uzanan ve kentin su ihtiyacını karşılayan su kemerlerinden günümüze kalan bölümlerin restore edilerek bir anıt olarak korunması amaçlanmıştır. Bugün kent dokusunun içinde kalmış, geçmişteki onarımlar nedeniyle farklı strüktürel karakterler sergileyen 21 kemerli tarihi suyolu parçaları mevcut durumlarıyla onarılmış, çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Kütüphane Binası Restorasyonu Projesi

Kent merkezinde, kentsel sit alanı içerisindeki metruk durumdaki yapının onarılarak kent yaşamına katkı sağlayacak kamusal bir işlev üstlenmesi amaçlanmaktadır. Kuşadası’nın özgün sivil mimari örneklerinden biri olan ve çevresindeki yapılar bütünüyle doğal bir uyum içinde olan yapıda 13.000 kitaplık bir kütüphane ve kent arşivi oluşturulacaktır.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BAŞARI BELGELERİ

 

İstikrarlı şekilde devam eden ve teknik niteliği her yıl yükseliş gösteren projelerinden dolayı Jüri bu yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni özel ödüle layık görmüştür. Ödül, koruma alanında kentin sergilediği istikrarlı sürekliliğin takdiridir. 2013 Yarışmasına katılan çalışma; Adil Özberk Caddesi, Kastelbaşı Caddesi, Fabrika Caddesi, Gazi Okulu Sokak, Soğanlı Bucağı Sokak, Sadıkbey Çıkmazındaki parselleri ve yol akslarını kapsayan, doku bütünlüğünün korunarak yaşatılmasını sağlamayı amaçlayan bütüncül kentsel tasarım projesidir. Aks sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak Gaziantep kültürel kimliğini yansıtır niteliktedir. Proje ile bu alanın korunarak yaşatılması sağlanmaktadır. Kent dokusunda kırılmalara yol açan tanımsız mekânlar kamusal işlevlerle onarılmakta, aksın sadece fiziksel olarak değil, sosyal ve ekonomik anlamda canlandırılması da sağlanmaktadır.

Tüm Haberler