OSMANİYE KALELERİ KİTAP OLDU | ÇEKÜL

OSMANİYE KALELERİ KİTAP OLDU

05.02.2008

Anadolu’daki “kaleli kentler” içinde önemli yeri olan Osmaniye’deki araştırmaların sonuçları “Kaleler Şehri Osmaniye” isimli kitap ile kayıt altına alındı. 128 sayfadan oluşan kitapta  26 tarihi kale tanıtılıyor.

Akdeniz Bölgesi’nin günümüzde Çukurova, antik çağda ise Kilikya denilen bölgenin en doğusunda yer alan Osmaniye, eski çağlardan bu yana pek çok uygarlığın yaşadığı ve tarihsel mirasımızın önemli tanıklarının bulunduğu illerimizden biri.

Osmaniye’de, arkeolojik, tarihsel ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve envanter oluşturulması için bir çok çalışma yapılıyor. Bazı araştırmalar ise artık sonuç vermeye başladı. Arkeolog Adem Yıldız ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in araştırma ve çabalarıyla yürüyen kazılar neticesinde Osmaniye’de bir çok kale gün yüzüne çıkarıldı.  

Osmaniye’nin tarihsel geçmişini en iyi anlatan tarihi yapılar “Kaleler Şehri Osmaniye” kitabı ile tanıtılıyor. Arkeolog Adem Yıldız’ın hazırladığı ve Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteğiyle bastırılan kitap 128 sayfadan oluşuyor.

Yirmi altı tarihi kaleyi tanıtan kitapta, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç, Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek, Prof. Dr. Metin Sözen ve kitabın yazarı Arkeolog Adem Yıldız’ın önsözü bulunuyor.

Prof. Dr. Metin Sözen kitapta yer alan önsözünde “Antik kentler, doğal sit alanları ve binlerce kalıntı içinde dimdik ayakta kalan ve zamana direnen kaleleri araştırmaya başladık. Adem Yıldız başkanlığındaki ekip ilk önce kayıtlara baktı. Literatürü taradı. Arazi ve çevre araştırması yaparak kale veya gözetleme yerlerini tespit etti. Tüm bu çalışmalar sonucunda gözlemlerimizi raporladık. Bu emeğimizin kalıcı olması için de kitap haline getirmeye karar verdik.” diyerek  “Kaleler” ile başlayan Osmaniye kültür envanterini tespit etme çalışmalarının, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün kontrolünde ve ÇEKÜL Vakfı’nın bilimsel desteğiyle devam edeceğini söyleyerek cümlelerini bitiriyor.