Ana içeriğe atla

Osmaniye için kültür odaklı planlama

26.03.2015

Akdeniz Bölgesinde, günümüzde Çukurova, antik çağda ise Kilikya olarak anılan yörenin en doğusunda yer alan Osmaniye, eski çağlardan bu yana pek çok uygarlığın yaşadığı, zengin bir tarihsel mirasın önemli tanıklarını barındıran kentlerimizden biri.

ÇEKÜL Kent Çalışmaları ekibi, Osmaniye’nin kültür odaklı gelişimine yön vermeyi amaçlayan stratejik yol haritası ve eylem planını tamamlayarak, kentin yerel yöneticilerine sundu.

ÇEKÜL Kent Çalışmaları ekibi, Anadolu kentlerinin kimliklerini ön plana çıkartarak, kültürel odaklı gelecek senaryoları çizmelerine öncülük eden stratejik planlama çalışmalarına 2015 yılında Osmaniye ili ile devam etti. İki aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan stratejik yol haritası ve bunu destekleyecek müdahale önerilerini içeren eylem planı, Osmaniye Valisi Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, yerel ve merkezi yönetim temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kentin kanaat önderlerine sunularak tartışmaya açıldı.

Osmaniye’nin yüzyılları aşan sözlü ve yazılı edebiyat mirası, somut olmayan kültür mirası ve kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış arkeolojik eserlerinin birer kimlik öğesi olarak kente nasıl yansıtılabileceğine odaklanan stratejik yol haritası, ayrıca kent merkezinde ekonomik canlanmanın sağlanmasına ve kamusal niteliğin arttırılmasına yönelik ilkesel yaklaşımları içeriyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda son halini alan plan doğrultusunda ÇEKÜL Kent Çalışmaları ekibinin Osmaniye’deki çalışmaları 2015 yılı boyunca devam edecek.

Tüm Haberler