Ana içeriğe atla

Orta Karadeniz'de Tarihi Zengin Bir Kent: Niksar

25.11.2010

Danişment, Selçuklu ve Osmanlının izlerini taşıyan Niksar (Evliya Çelebi’ye göre Nik/İyi Hisar), tarihi değerlerinin yanı sıra, Canik Dağları ve Dönek Dağlarının ortasında, Karadeniz’in en önemli ovalarından biri olan Niksar Ovası ile de özellikli kentler arasında yer alıyor. Kültürel ve doğal birikiminin farkında olan Niksarlılar ve yerel yönetimler ise, kimlikli topraklarını geleceğe aktarmak için yoğun emek veriyor.

Kelkit suyunun ve kollarının beslediği Niksar Ovasında yetişen tahıl ve meyveler, özellikle de ceviz yöre ekonomisine katkı sağlayan başlıca değerler arasında. ÇEKÜL Vakfı’nın önderliğinde 2004 yılında kurulan Kelkit Havzası Kalkınma Birliği’nin üyesi olan Niksar, yörenin bütüncül kalkınmasına katkı sunmak için, bağlı olduğu Tokat ve diğer havza kentleriyle de ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Yaz aylarında düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Tokat Semineri, Tokat ve ilçelerinde hız kazanan koruma-yaşatma çalışmalarının görünür olması, yeni projelerin hayata geçmesi için itici güç oldu. Kelkit havzasındaki Tokat, Niksar, Erbaa, Zile ve Pazar, kurdukları kültürel bağı, ileri bir hedefe taşıyarak “paylaşan ve üreten kentler” haline geldi. Yaşanan olumlu gelişmeler ışığında, kentleri yöneten kadrolar ve ekipleri,  uluslararası platformlar dâhil olmak üzere güncel ve bilimsel yaklaşımları takip ederek bütüncül bakış açılarını geliştirmeye başladı. Niksar ise ürettiği projelerle yörede öne çıkmayı başaran kentlerden biri…

Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigâr ve ekibi, ÇEKÜL Vakfı’nı ziyaret ederek bilgi akışını güncel tutuyor ve deneyimlerini paylaşıyor. Kentteki koruma çalışmaları, Niksar Kalesi restorasyonu, kazı çalışmaları ve kale eteklerindeki çevre düzenlemesi, Arastanın yeniden canlandırılması, restore edilen Yağıbasan Medresesi’nin arkeolojik eserler müzesi olarak işlevlendirilmesi, dokuları kaybolmaya başlayan 11 sokaktaki sağlıklaştırma çalışmaları, arkeolojik alan kazıları ve Hükümet Konağı restorasyonu gibi pek çok başlık altında yürütülüyor.

Niksar Kalesi

Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzmanlarıyla yapılan toplantıda, Niksar’da farklı dönemlere ait olan eserlerin ve alanların birbiriyle bağlantılı olarak, kendi dönemlerini de yansıtmaya devam edecek şekilde değerlendirilmesine karar verildi.

Yağıbasan Medresesi

Toplantıda, kentte öne çıkarılması gereken unsurlar tespit edilerek, doğa ve kültür turizmi için gerekli alt yapının hazırlanması gerektiği vurgulandı. Niksar’ın kararlı ve heyecanlı adımlarla ilerlediği koruma-yaşatma çalışmaları, kurumlararası işbirliklerinin güçlendirilmesiyle kısa sürede sonuç vermeye başlayacak. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve uzmanların Kelkit havzası kentlerine olan ziyaretlerinin, paylaşımlarının devam etmesiyle birlikte gelişen koruma bilinci, somut uygulama örnekleriyle artık görünür hale geldi. Kentler arası ittifaklar ve paylaşımlar da artmaya başladı. 

 

Tüm Haberler