Ormana’da dokuya duyarlı proje | ÇEKÜL

Ormana’da dokuya duyarlı proje

29.01.2014

Ormana, Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Mart ayından sonra İbradı’ya bağlı bir mahalle olacak. Ancak Ormana Belediyesi, kentin doğal ve kültürel mirasının korunmasından yana projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyor. 

Ormanalı mimarlarla birlikte hazırlanan projeler koruma kurulunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Fırat Cantez

İyi örneklerden biri

Tarihi kentler, kentleşme baskısıyla karşı karşıya. Beldelerin ise bu baskı karşısında hala şansları var. Henüz betonun yoğun ulaşmadığı kentlerdeki duyarlı yerel yönetimler ve uzmanlar, bilimsel yöntem ve yaklaşımlarla, koruma-yaşatma bilinciyle çalışmaya özen gösterdiğinde kente, kentliye, doğaya, kültüre “karşı” duran değil, doğa, kültür ve insan odaklı projeler yürütebiliyor.

“Ormana Beldesi Çarşıiçi ve Çevresinin Geleneksel Mimari Dokuya Uygun Hale Getirilmesi Projesi” de bu yaklaşımla hazırlanmış bir çalışma.

Ormana, Akdeniz’in, Toroslar’ın doğal zenginliğinin içinde bir yerleşim. Tarihi ise Erimna antik kentine dayanıyor. Kentte Roma, Selçuklu ve Bizans’ın, Oğuz Türklerinin izlerini görebiliyorsunuz. Tarihi İpekyolu güzergahındaki hanların kalıntıları da bu yörede bulunuyor. 

Uzmanların görüşü: İmar planı revize edilmeli

Projeyi hazırlayan uzmanlara göre Koruma Amaçlı İmar Planı revize edilmeli. Çünkü ana yol, sit alanındaki tarihi çarşının içinden geçiyor; bu da kentin yükünü arttırıyor.  Tescilli evler ve tescilli olmadığı halde korunması gereken sivil mimarlık örnekleri de çarşı ve çevresinde bulunuyor.

Mevcut imar planında yer alan geniş yollar ve yapılaşma izinleri, bölgedeki bağların ve bostanların yok olmasına yol açacak. Bu nedenle uzmanlar mevcut planın, kentin dokusuna zarar vermeyecek şekilde yeniden revize edilmesini talep ediyor.  

Fotoğraf: Hakan Aldemir

Ormana ile ilgili yapılan proje 6 etaptan oluşuyor;

1. Etap: Köyün girişi ve çarşı, 2. Etap: Atatürk Caddesi devamı ve Uğur Sokak, 3. Etap: Büyük Cami çevresi arkasında kalan bölüm,  4. Etap: Çarşı-Zelilli Dede Türbesi Yolu, 5. Etap: Atatürk Caddesi, Park Arası, Yokuş Mevkii,  6. Etap: Kentsel sitin kuzeyinde korunması gerekli olan binalar bölgesi.

Projenin ana kararları: Çarşıda dokuya uygun, binaların yapısına uygun yeni bir tasarım oluşturulması. Kentsel sitin ortasından geçen yolun kaldırılıp dışında yeni bir karayolu sistemi oluşturulması. Çarşının içinden geçen yolun daraltılması. Antik yollar, Selçuklu dönemi kervan yollarının canlandırılması ve hanların restore edilerek konaklama mekânları olarak işlevlendirilmesi.

Geçen yıl Tarihi Kentler Birliği üyesi Ormana, TKB’den de proje desteği aldı. Avan proje Şubat ayında koruma kurulula girilecek. Uygulama projesi için ise sonraki kurul toplantısı beklenecek. Ormanalılar tarafından kurulan Abdullah Özgüven Vakfı da çalışmaların yürütülmesinde aktif rol oynuyor.

Tüm bu detaylar, ÇEKÜL Evi’nde yapılan Çarşamba Kent Toplantıları’nda ÇEKÜL uzman ekibi ile paylaşıldı ve görüşler alındı; süreçle ilgili deneyimler paylaşıldı.

Toplantıya katılan Ormana projesi ekibi: Mimarlar Aylin Durmaz , Zuhal Kumruluoğlu ve Ayşe Gökşin