Ana içeriğe atla

Ordu Ve Samsun Kendini Koruyan Kentler Arasına Katılıyor

20.05.2010

Orta Karadeniz’in iki önemli kenti Ordu ve Samsun, tarihi ve kültürel koruma hareketinin içinde aktif olmak ve kentlerini korumak için çalışmalarını hızlandırdı. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen öderliğinde, ÇEKÜL Vakfı'nın bölgesel ve yerel temsilcilerinden oluşan uzman heyet, Samsun ve Ordu valiliklerinin daveti üzerine bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Sırasıyla Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Ordu Valisi Orhan Düzgün ile görüşmeler yapan inceleme heyeti, iki kentin komşu olması nedeniyle, bölgesel ve coğrafi koşulları gözetilerek, ortak çalışmalar yapmasının kültürel ve tarihi değerlerin bütün olarak korunmasında etkili olacağını vurguladı.

İlk durak Karadeniz’in en gelişmiş kentlerinden Samsun oldu. Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,  Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Kültür İşleri Daire Başkanı Necmi Çamaş’ın da bulunduğu toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi. “Kent Müzesi ve Arşivi” kurulması için çalışmaların hızlandırması gerektiği vurgulandı. ÇEKÜL Vakfı ile iki yıl önce yapılan toplantılar sonucunda Vezirköprü, Havza, Ladik, Bafra, Alaçam ve Samsun kültür aksındaki çalışmaların başladığını söyleyen Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Samsun Kent Müzesi’nin ise halkın katılımıyla kurulacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise 2011 Mayıs ayında yapılacak TKB Buluşması’na ev sahipliği yapacaklarını ve o güne kadar büyük boyutlu çalışmaların tamamlanması için geniş bir uzman ekiple planlamalar yaptıklarını vurguladı. Samsun kentinin kültür odaklı hedeflerinin TKB Buluşması’na kadar biteceğini söyleyerek, “TKB Buluşması Karadeniz bölgesi için örnek oluşturacak,” dedi. ÇEKÜL Vakfı ile kurulan ilişkilerin Necmi Çamaş’ın yürütmesine ve sürekliliği sağlanmasına karar verildi. 

Karadeniz’in sosyal ve kültürel açıdan aktif kentlerinden biri olan Ordu ise ikinci durak oldu… Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki heyet Fatsa’dan başlayarak, Kabakdağ Köyü, Sarmaşık Kaplıcaları, Ilıca Beldesi, Yason Kilisesi, kent merkezinde ise Saray Hamamı, Nüfus Müdürlüğü tarihi binası, Menekşe sokak ve Furtun sokak restorasyon çalışmaları, Sağralar Konağı gibi pek çok alanda incelemelerde bulundu. Ordu Valisi Orhan Düzgün, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun ve yetkililer ile yapılan toplantıda ise yol haritasının belirlenmesine zemin hazırlayacak noktalar gözden geçirildi; Kent Müzesi ve Arşivi’nde yapılacak kültürel etkinlikler değerlendirildi. Restore edilecek yapıların nasıl işlevlendirilmesi gerektiği tartışıldı. Orduluların tarihi yapıları onarmaya başlamasının ve bu hareketin gelişmesinin kentteki koruma politikalarına olumlu yansıyacağı vurgulandı. Ordu Valiliği, Belediyesi ve Üniversitenin yakın bir çalışma ortamı yaratmalarıyla diğer kentlere göre önemli bir güç birliği oluşturduklarına dikkat çekildi.

Yason Kilisesi

Nüfus Müdürlüğü tarihi binası 

Ardından “Ordu Kültür Varlıklarının Korunması” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Metin Sözen, kentte yapılan çalışmalar hakkında izlenimlerini paylaşarak, Ordu kentinin kısa ve uzun vadede yapması gerekenlerin yol haritası kapsamında detaylandırılması ve kentlilerle paylaşılması gerektiğini söyledi.

 

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde ise Oktay Ekşi, ilgili yetkililer ve kentlilerin katılımıyla kentin gelecek hedeflerinin tartışıldığı ayrı bir toplantı düzenlendi. ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi mimar Gökhan Kılıçkıran, sokak iyileştirme ve sokak düzenleme çalışmalarını örnekler göstererek anlattı. Oktay Ekşi’nin yönetimindeki toplantıda, Mesudiyeliler ve sivil toplum örgütlerinin kısa-orta-uzun vadeli tasarım ve uygulamalar için iş bölümü yapmaları; her kesimden insanı katkı sunmaya çağırmaları ortak düşenceler arasında yer aldı. ÇEKÜL Vakfı’nın da tüm birikimini kentle paylaşılmasına karar verildi. Özellikle Fatsa ve Mesudiye’deki köylerin ÇEKÜL Vakfı’nın “Köyler Yaşamalıdır” projesi kapsamında değerlendirilerek eko turizmin öne çıkarılması yönünde görüş birliği sağlandı.

Ordu ve Samsun’da yapılan geniş kapsamlı ve katılımlı inceleme gezileri ile toplantıların ardından, Orta Karadeniz’de başlayan koruma hareketinin 2011 yılında planlı ve bilimsel veriler göz önünde bulundurularak görünür olması planlanılıyor. Koruma çalışmalarına başlayan Giresun, Sinop ve Trabzon’un da hız kazanması bekleniyor. 

Tüm Haberler