Nuri Has Pasajında restorasyon | ÇEKÜL

Nuri Has Pasajında restorasyon

24.01.2017

Adana eski kent merkezinin en önemli ticaret merkezi olan Nuri Has Pasajının restorasyon süreci, Çarşamba Toplantıları kapsamında biraraya gelen Seyhan Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfının başlıca gündem konusu oldu.

20. yüzyıl başında önce Ermeni Mektebi, daha sonra da askeri hastane olarak kullanılan ve 1949 yılında Nuri Has tarafından satın alınan Nuri Has Pasajı, eski görkemli günlerine dönmeyi bekliyor. Yakın tarihe kadar bir iş hanı olarak işlevini sürdüren ve kentin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Pasajın üst katında bürolar, alt katında ise dükkânlar bulunuyordu. Esnaf bugün hâlâ yapının alt katındaki dükkân ve atölyelerde çalışmayı sürdürüyor.

Basit onarımla yetinmeyerek, yapının yüzyıllar boyu ayakta ve işler halde kalması umuduyla yola çıkan Seyhan Belediyesi ve Nuri Has Pasajı mülk sahipleri, ÇEKÜL’ün mimar ve şehir plancılarından oluşan uzman ekibiyle biraraya gelerek, restorasyon çalışmaları için fikir aldı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projeye göre yapının onarımı ve güçlendirme çalışmalarını yürütecek olan Seyhan Belediyesi KUDEB ekibi, ÇEKÜL uzman ekibi ile kuruldan geçen projenin ayrıntılarını paylaştı.

Tarihi yapının onarımı sırasında ortaya çıkması muhtemel özgün yapı elemanları ile dönem müdahalelerinin korunmasına özen gösterilmesini isteyen ÇEKÜL uzmanları, çalışmaların kademeli olarak uygulanması önerdi.

Koruma çalışmalarını işlevlendirme ile destekleyen bütüncül yaklaşımın konuşulduğu toplantıda kültür sanat merkezi olarak işlevlendirilen Gaziantep Adliye Sarayı örnek olarak sunuldu.

Kent hafızasında önemli bir yeri olan Nuri Has Pasajının restorasyonu, gerek Seyhanlılar gerekse tarihi yapının mülk sahipleri tarafından sonuçlanması heyecanla beklenen koruma çalışmaları arasında yer alıyor.