Merzifon'da canlandırma süreci başlıyor | ÇEKÜL

Merzifon'da canlandırma süreci başlıyor

10.11.2014

ÇEKÜL ve Merzifon Belediyesinin işbirliği ile devam eden, Merzifon’un kültürel miras odaklı canlandırma stratejik yol haritasının hazırlanması sürecine, 22 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde düzenlenen iki farklı katılım çalıştayı ile devam edildi.

Merzifonlular, kentlerinin geleceği hakkındaki sorun ve beklentilerini çalıştayda dile getirdi. ÇEKÜL proje koordinatörü Alp Arısoy, “Sürdürülebilir ve uygulanabilir bir kentsel canlandırma ancak yaşayanların sahiplenmesi ile gerçekleşebilir. Bu nedenle planlamanın ilk basamaklarından itibaren halkın beklentilerinin doğru biçimde ortaya konulması büyük önem taşıyor” diyerek katılımcı sürecin Merzifon’da beklenen düzeyde olmasından memnun olduklarını söyledi.

22 ve 25 Ekim’de gerçekleştirilen “Beklenti Çalıştayları” Merzifon’da uygulanacak iki basamaklı katılımın ilk ayağını oluşturdu. Çalıştaylarda tartışılan sorunlar ve önerilerin üzerine hazırlanacak taslak projeler Aralık ayı başında “Değerlendirme Çalıştayında” halka sunulacak ve Merzifon’un kentsel canlandırmaya yönelik yol haritasına son hali verilecek.

Merzifon “Beklenti Çalıştayları”na 22 Ekim’de düzenlenen beş farklı tematik toplantı ile başlandı. Kentsel canlanmada özellikle katkısı olacağı düşünülen beş farklı grup ile sorunları tartışıldı. Öğrenciler, subaylar, esnaf, işadamları ve mahalle muhtarları ile yapılan tematik toplantılarda, canlandırma sürecine yön verecek başlıklarda detaylı tartışmalar yapıldı.

Öğrenciler ve subaylarla yapılan toplantıda Merzifon’un kültürel ve sosyal tesislerinin eksikliği öne çıktı. Meslek Yüksek Okulu ve askeri hava üssü dolayısıyla sosyal anlamda varlığı önemli ölçüde hissedilen bu grupların, kamusal alanda daha aktif rol oynamalarının kentsel canlanma açısından büyük öneme sahip olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki küçük esnaf ve kentin ekonomisine yön veren sanayicilerle ayrı ayrı yapılan tematik toplantılarda ise kentin ekonomisi tartışıldı. Özellikle yerel kalkınma ve mahalli ölçekteki ticarete dair sorunların ortaya konulduğu toplantılar, canlandırma stratejilerinin belirlenmesi açısından ufuk çizici nitelikteydi.

Muhtarlar toplantısında, mahalle ölçeğine inilerek her biri ayrı kimliğe sahip Merzifon mahallelerinin sorunları tartışıldı. Her muhtarın söz alarak aktardığı beklentiler, ortak sorunları olduğu kadar, bölgelere özel sorunları da görünür kıldı.

Geniş katılımlı, tüm Merzifon halkının davet edildiği açık çalıştay ise 25 Ekim Cumartesi günü Akif Gülle Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. ÇEKÜL adına şehir plancısı Esra Karataş’ın yönettiği çalıştaya farklı yaş ve meslek gruplarından 200 kadar Merzifonlunun yanı sıra aralarında Amasya Milletvekili Ramis Topal ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’nın da bulunduğu çok sayıda yerel yönetici katıldı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı çalıştay başlamadan önce yaptığı hoş geldiniz konuşmasında şu cümlelere yer verdi: "ÇEKÜL ismini artık Merzifon’daki herkesin bilmesini istiyorum. ÇEKÜL Vakfı el değdirdiği kentlere değer katıyor, hayat veriyor. Bizim ilçemizin çok değerli tarihi dokuları var. İlçemiz bir bütün olarak bakıldığı zaman en uzak köyüne 25 dakikada ulaşabilinen, köy-kent projelerinin çok rahat hayata geçirilebileceği, organize sanayi bölgesiyle 60 ülkeye ihracat yapılabilen, günde 15.400 aracın geçtiği stratejik bir öneme sahip. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Merzifon’a özel bir önem göstermekte. Bunun için teşekkür ediyorum."

Kentin kanaat liderleri ve halkın bir araya gelerek kentin geleceğini tartıştığı çalıştayın öne çıkan başlıkları arasında kültür mirasının korunması, trafik problemi, turizm, yeşil alan yaklaşımları, sosyal aktiviteler, eğitimin geleceği, kentsel gelişim ve ekonomik kalkınma modelleri yer aldı. Merzifon’un geleceği için 10 ilke belirlenerek sonlandırılan çalıştay, halkın demokratik bir ortamda yaşadıkları kentin sorunlarını konuşmasına olanak sağladı.

Aralık ayında düzenlenecek “değerlendirme çalıştayı” sonrasında yayınlanacak Merzifon kültür odaklı kentsel canlandırma stratejik yol haritası raporunun, 2015 yılı başından itibaren çeşitli ölçekte uygulama projelerine önderlik etmesi hedeflenmekte.