Ana içeriğe atla

Mersin tarihi sit alanındaki çalışmaları yoğunlaştırdı

24.08.2011

Mayıs ayında ÇEKÜL uzman ekibi Mersin Valiliği’nin ev sahipliğinde kentte bir dizi incelemede bulunmuş, tarihi sit alanında yapılacak koruma çalışmalarının nasıl ilerlemesi gerektiği yönünde görüşlerini paylaşmıştı. Mersin Vali Yardımcısı Suphi Olcay, geçen hafta ÇEKÜL Evi’ne gelerek üç ayda yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Mersin 2013’te Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Kültürel varlıkları ile önemli bir turizm merkezi olan Mersin, 2013’e kadar tarihi sit alanı ve istasyon çevresindeki projeleri bitirmeyi hedefliyor. Restorasyon çalışmaları ile bazı binalarda uygulanacak fonksiyon değişiklikleri sayesinde Mersin tarihi kent merkezi korunarak yaşatılan bir alana dönüşecek.

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ve KUDEB ekibinin ortaklığı ile devam eden projeler etaplar halinde tamamlanacak. Vali Yardımcısı Suphi Olcay, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Tamer Gök’ün de desteğini alacakları ekleyerek projelerle ilgili şu bilgiler verdi: 3 Ocak İlköğretim Okulu restore edilerek yeni fonksiyon kazanacak, İlk Halk Kütüphanesi restore edilecek, Katolik Kilisesi çevresindeki yapıların restorasyonu ve işlevlendirilmesi sağlanacak, kilise lojmanları Kent Müzesi olacak, Mülga Kültür Müdürlüğü Hizmet Binası 2013 Akdeniz Olimpiyatları Çalışma Ofisi olarak yeniden düzenlenecek, Eski Muhakemat Binası restore edilerek sergi salonu olarak hazırlanacak, Mersin Eski Hükümet Konağının da restore edilerek eski işlevinin devam etmesi sağlanacak.

Silifke’deki Ayatekla kilisesi ve Soli-Pompeipolis antik kentinin çevre düzenleme çalışması toplantıda değerlendirildi. Ören yerleriyle ilgili bir envanter çalışması yapılarak harita, broşür ve tanıtım kartları hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Metin Sözen, “Eski kent dokusuyla antik alanlar arasında bağ kurulmalı,” dedi.  Çevre düzenleme çalışmaları yapılırken dikkate alınması gereken noktalar tekrar gözden geçirildi.

Endüstri mirası yapısı olan Eski İngiliz Yağ Fabrikası binasının da yeni işlevinin Sanayi Müzesi olmasına karar verildi. Ayrıca Mersin, Tarsus, Anamur ve Silifke için yapılacak envanter çalışması ile kültür varlıkları kayıt altında alınacak. Mersin’in 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak olması, kentteki koruma-yaşatma-işlevlendirme ve düzenleme çalışmalarının hızlanmasını sağladı.    

Tüm Haberler