Mekân ve İnsanıyla Sivas | ÇEKÜL

Mekân ve İnsanıyla Sivas

03.10.2013

Çeşitli dergi ve gazetelerde araştırma yazıları yayınlanan arşiv uzmanı Salih Şahin’in derlediği/yazdığı “Mekân ve İnsanıyla Sivas” adlı kitap Buruciye Yayınları’ndan çıktı. Sivas’ın tarihine de bir bölüm ayıran kitap, 1800’lü yıllardan itibaren Sivas’ta yapılan nüfus sayımlarını, mahalleler ölçeğinde kapsamlı bir şekilde yansıtıyor. Ancak mahalleleri kuruluş tarihleriyle sınırlıyor, günümüze kadar evrilmiyor. 

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün sunumuyla yayımlanan kitabın önsözünde Salih Şahin, “Coğrafi konumu bakımından stratejik bir mevkide bulunan ve tarih boyunca önemli bir siyaset ve kültür merkezi konumunda olan Sivas’ın, kuruluş aşamasından itibaren mahallelerini bütün yönleriyle anlatmak ayrıca bir çalışma gerektirir. Bu çalışmayla şehrin mekânları ve bu mekânı şenlendiren şahsiyetlerini tanıma ve tanıtma anlamında bir kapı aralanmaya çalışıldı. Eserin gelecekte yapılacak çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyorum,” diyor. 

Kitabı ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi’nde inceleyebilirsiniz.