Ana içeriğe atla

MAYIS AYINDA SİNOP, TAŞKÖPRÜ ve BOYABAT'TAYDIK

01.07.2005

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) üye belediyelerinin teknik kadroları için düzenlediği seminer dizisinin sonuncusu  21-22 Mayıs 2005 tarihlerinde Sinop’ta düzenlendi. 2000 yılında, Mahalli İdareler Genel Müdürü olarak TKB’nin kuruluşunda büyük emeği geçen Sinop Valisi Zeki Şanal ve Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer etkinliğin evsahipliğini üstlendi.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla ilgili düzenlenen son yasa doğrultusunda önemli bir adım olarak Sinop’ta “Rölöve-Restorasyon Birimi” kuran Zeki Şanal, bu uygulamanın öncülerinden oldu. Sinop Valiliği, kendine ait tüm binaları tek tek projelendirip, restore etmek üzere örgütlenmeye geçti. Projelendirme aşaması bitmiş olan Sinop Cezaevi’nde düşünülen işlevlerin hayata geçirilmesi, Sinop’un tarihi varlıklarının korunarak geleceğe aktarılması konusunda ağırlıklı bir nokta olarak değerlendirildi. “Kaleli Kentler” başlığı altında Sinop’un da önemli bir örnek olarak yer alacağı ve doğal-tarihsel-kültürel mirasının yaşatılmasında çıkış noktası olacak bir projenin başlatılması için ilk çağrı, toplantının açılış konuşmaları sırasında Prof. Dr. Metin Sözen tarafından yapıldı. Belediye Başkanlığı’nda yapılan Mimarlar Odası ve diğer sivil toplum örgütlerinin katıldığı toplantıda, Kale ve çevresindeki geleneksel kent dokularının iyileştirilmesi ve kamu-yerel-özel-sivil kesimlerden destek alınarak sağlıklı bir projeye dönüştürülmesi kararı alındı. Sinop Belediye Başkanlığı’na, başta TKB’ye olmak üzere çeşitli kurumlara proje yardımı için talepte bulunması önerildi.

Sinop Belediyesi’ne, Taşköprü ve Boyabat belediyeleriyle havza boyutunda yapılacak çalışmalarda iletişimin sağlanması ve örgütlenmenin hızlanması için sorumluluk yüklenirken, Sinop’ta taş ağırlıklı köy dokularını da içeren ortak bir harekete ulaşılması, bu sayede doğa ve kültür turizminin geliştirilmesi kararı alındı.

Açılış konuşmaları ve seminerlerin ardından TKB üye belediye kadrolarıyla kent gezisi düzenlenerek yapılan çalışmalar görüldü, detaylı bilgiler alındı ve Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş gününden bu yana kaleme alınan tüm deklarasyonlarında kamu kurumlarının ve belediyelerin görev yaptıkları binaların tarihi yapılara aktarılması önerisinin dikkate alınarak gerçekleştirildiği gözlemlendi.  

Gerze’deki Yakup Ağa Konağı

Gerze’de Yakup Ağa Konağı’nda süren restorasyon çalışmalarında büyük ilerleme kaydedilirken, eski PTT binası başta olmak üzere çeşitli binalarda cephe yenilemesi yapıldı. Ayrıca sokak ölçeğinde koruma çalışmaları planlamaya dahil edildi.

Yakup Ağa Konağı restorasyon öncesinde

Yakup Ağa Konağı restorasyon sırasında

Boyabat

Boyabat Belediyesi doğal-tarihsel mirasa sahip çıkma kararı alarak Tarihi Kentler Birliği’ne başvurdu ve üyeliği kabul edildi. Bu doğrultudaki çalışmalar, “Tarihi Çarşı” ve diğer kültürel özelliklerini yitirmemiş sokaklarda olmak üzere iki noktada odaklaştırıldı. Bu konuda hazırlanan ve gerekli verileri içeren dosya ÇEKÜL Vakfı’nın ilgili uzmanlarınca değerlendirmeye alındı. Bölgenin tanıtım çalışmalarını arttırmak için kaynak araştırmasına hız verildi. Boyabat Belediyesi, Kale, Çarşı ve kimliğini yitirtmemiş sokakların korunması ve yaşatılması üzerine kapsamlı bir çalışmayı gündeme getirmeye karar verdi.

Taşköprü

Taşköprü Belediyesi, TKB'nin çağrısına kulak vererek hizmet verdiği binanın cephesini ve içini elden geçirdi ki bu çalışmanın projesi TKB'nin 2004 yılı Özendirme Ödülüne layık görülmüştü.

Bu özenli yaklaşımın salt belediye binasıyla kalmadığı, bu uygulamanın değişik boyutta ve içerikte bir dizi koruma-yaşatma projesine öncülük etmiş olduğu, yapılan kent ve inceleme gezisi sırasında saptandı. Delibeyoğlu Konağı’nın çatısı aktarıldı. Sokaklara yönelik cephe iyileştirmesi çalışmalarına destek çağrısı yapılarak, uygulamanın gerçekleştirileceği sokakların öncelikleri belirlendi. Sağlıklaştırma çalışmasının başladığı Büyük Çarşı’nın bütününü yenilemeye yönelik bir projeye adım atılırken, “Cephanelik Binası”nın onarılması ve işlevlendirilmesinin yanı sıra “Sağlık Binası”nın Kent Tarihi Müzesi ve Arşivi olması önerildi.

Tüm Haberler