Ana içeriğe atla

“MALATYA İL GELİŞME PLANI” ÇALIŞTAYI İSTANBUL’DA YAPILDI

11.12.2006

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri tarafından Malatya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasını amaçlayan “Malatya İl Gelişme Planı” çalışması, 4 Aralık 2006 Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenen çalıştayla sunuldu. Çalıştayda Malatya’nın her anlamda kalkınması için, bir an önce hayata geçirilmesi gereken fırsatlar ele alınarak bu fırsatların nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışıldı.

“Malatya İl Gelişme Planı” çalıştayına Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Derneği Başkanı Ahmet Karaaslan, Malatyalı İşadamları Derneği Genel Sekreteri Ahmet Turan Koçer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar çalıştay öncesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 5.dönem öğrencileri tarafından hazırlanan “Malatya İl Gelişme Planı” sergisini gezdiler ve öğrencilerden bilgi aldılar.
 
Açılışta konuşan Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Malatya adına yapılan her türlü çalışmada siyasilerin, sivil toplum örgütlerine destek olması gerektiğine işaret etti. Aslanoğlu, “Kentimiz için hepimiz özveride bulunmak durumundayız. Gerekirse siyaset şapkamızı çıkararak orada olmalıyız.” dedi.

Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz,“Bilim doğrunun ne olduğu, neyin gerçeğe en yakın olduğunu ortaya koyacaktır. Bazen bilimin gerçekleri ile demokrasinin şekli gerçekleri örtüşmeyebiliyor. Aldığınız kararlar ne kadar meşru olursa olsun, toplum dinamikleri tarafından benimsenmiyorsa yara alır.” dedi. 

Malatya’nın bir tarım kenti olduğunu belirten Daşöz, kentte kayısının yarattığı bir körlük olduğundan yakındı. Malatya halkının kayısı dışında hiçbir şey düşünememe noktasına geldiğini söyleyen Daşöz, daha fazla kayısı alanları kurmak yerine mevcut kayısının nasıl değerlendirileceğinin planlanması gerektiğini vurguladı. Kayısının tüketim ürünü olduğu kadar aynı zamanda bir hammadde özelliği taşıdığına da dikkat çeken Daşöz, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Su sıkıntısı yaşanan birimlerde susuz tarıma da ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Daşöz, kesme çiçekçilik ve tıp turizminin de önemli girdi kaynakları haline getirilmesinin önemine değindi.

Daşöz, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Dünyada insanlarının niteliğini geliştirmeden gerçek anlamda kalkınabilmiş bir ülke tanımıyorum. Sağlıklı bir temele dayanan kalkınmanın insanların niteliğiyle ilişkili olduğuna, bunun da eğitimden geçtiğine inanıyorum. Bu noktada Malatya’da ciddi sorunlar var.”

Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın, Malatya’nın çok fazla göç aldığından ve aşırı göçün etkisiyle kentte sosyal dengesizlik yaşandığından yakındı. Malatya’da yetişen tarım ürünlerinden elde edilmesi gereken girdinin sağlanamadığına dikkat çeken Akın, bunun tanıtım ve pazarlama eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Akın, “Zenginlikler işlenmediği ve  gün yüzüne çıkarılmadığında işe yaramaz. Bu toplantıyla Malatya’nın zenginliklerinin gün yüzüne çıkacağına inanıyorum. Bu çalışma, Malatya’yı yönetenlerin elinin altında bulunması gereken bir kaynak olacaktır.” dedi.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, “Kenti kent kılan, bilinçli bireyler bilinçli hemşerilerdir. Doğduğunuz ve yaşadığınız kenti bilincinizle zenginleştirin. Yurttaş olmak buradan geçiyor. Küreselleşen dünyada ciddi bir birey olmak da buradan geçiyor. Burada bir işbirliği doğuyor. Bu işbirliğinde taraflar çok önemlidir. Yerel yöneticiler, o kent için çok önemlidir. Biz birlik olduğumuz sürece dünyada farklılık yaratmaya devam edeceğiz. Bizi burada boş yere bırakmazlar. Türkiye’de boşluk yoktur, olmaması gerekir. Bu topraklar çok özeldir ve çok çalışmayı gerektirir. Çünkü dünyanın gözü bizim üzerimizdedir. Malatya Malatya olmalıdır, İstanbul İstanbul olmalıdır, yurt yurt olmalıdır. Malatya’da işler başlamıştır. Malatya’da yanlış yapılmaması gereken bir dönemi yaşıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, “Bu çalışmayı vali ve belediye başkanı gerçekten benimseyip geliştirilmesi için büyük katkılar yaptılar. Üniversite ve kamu kuruluşları arasındaki bu köprünün kurulması ve sivil toplum örgütlerinin konuyu benimsemesi çok önemliydi. Üniversite, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği içerisinde plan, program ve proje çalışmasının dünüyle bugünüyle yapılmış olması örnek bir çalışmadır.” dedi.

MASTÖB Başkanı Ahmet Karaaslan ise, bu çalışmanın Malatya için bir kalkınma planı niteliği taşıdığını söyledi. İlerleyen dönemde Malatya’nın tüm ilçelerinde uygulanacak bu planın, 7-8 yıllık bir dönemde herkesin görmek istediği bir platforma taşınacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

Tüm Haberler