Ana içeriğe atla

KÜLTÜREL MİRASI GELİŞTİRME PROJESİ ŞANLIURFA'DA KAMUOYUNA TANITILDI

16.03.2004

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GAP “KÜLTÜREL MİRASI GELİŞTİRME PROJESİ”NE AYIRDIĞI 12 MİLYON EURO’LUK HİBE PROGRAMINDAN YARARLANABİLECEK PROJELER İÇİN YAPILACAK “TEKLİFE ÇAĞRI” BUGÜN KAMUOYUNA TANITILDI


 Soldan: Muammer Yaşar Özgül, Prof. Dr. Metin Sözen, Simon Mordue, Melek Erman (AKTT), Joe Miller (IMC)...

16 Mart 2004, Salı günü Şanlıurfa’da yapılan basın toplantısında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Muammer Yaşar ÖZGÜL ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Mali İşbirliği Koordinasyon Yatırım Bölüm Başkanı Simon MORDUE,  kültürel mirası koruyarak kültürel turizmi desteklemek amacıyla sağlanacak 12 Milyon Euro tutarındaki hibe programının, yerel katılımcılarına  dönük “Teklife Çağrı” aşaması hakkında bilgi verdiler. Toplantıya katılan ve bu projenin “Teknik Destek”ini yapan Konsorsiyum’un lideri ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de sözkonusu Proje’nin, doğal ve kültürel varlıkların korunmasına yeni bir boyut eklemesi bakımından sevindirici olduğunu vurguladı... Daha sonra TED Proje Müdürü Michael Jay, “Programın Amaçları ve Başlıca Sonuçları” başlıklı bir sunum yaptı...

Şanlıurfa İli “Valilik Konukevi”nde yapılan ve basın, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, yerel ve merkezi yönetim temsilcisinin katıldığı Basın Toplantısı’na GAP ve Avrupa Komisyonu yöneticilerinin yanısıra AB-GAP Kültürel Mirası Geliştirme Projesi Teknik Yardım Ekibi’ni oluşturan Konsorsiyum yöneticileri ve mensupları da katıldılar. Önce toplantıya başkanlık eden GAP İdaresi Başkanı Muammer Yaşar Özgül knuştu ve projeyi şöyle özetledi:

“Bereketli Topraklar’ ve ‘Yukarı Mezopotamya’ olarak bilinen GAP Bölgesi, aynı zamanda insanlık tarihinde medeniyetlerin beşiği  olmuş,  tarih boyunca Anadolu ve Mezopotamya arasında bir köprü görevi görmüştür. GAP Bölgesi,  tarih öncesi çağlardan başlamak üzere birçok uygarlığın bıraktığı kültür varlıklarıyla, özgün yapısıyla ve turizm potansiyeliyle sadece Türkiye’de değil, Dünya çapında ayrı bir önem taşımaktadır. Kültürel Mirası Geliştirme Projesi, Bölgenin kültürel ve tarihi mirasını  korurken, aynı zamanda GAP Bölgesi'nin bu özelliğine dikkat çekerek, sürdürülebilir kültürel turizmin geliştirilmesini hedefleyen yerel girişimleri destekleyecektir.”

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Mali İşbirliği Koordinasyon Yatırım Bölüm Başkanı Simon Mordue, hibe konusunda şu bilgiyi verdi:

“Kültürel Mirası Geliştirme Programı çerçevesinde projelerin finansmanı için ayrılan toplam hibe miktarı 12 Milyon Euro’dur. Bu hibe kapsamında, kâr amacı güden küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların projelerine destek sağlanabilecektir. Büyüklükleri 30.000 ile 650.000 Euro arasında değişen projeler, 9 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilecek ve 2 yıl içinde tamamlanacaktır”. Mordue, Mezopotamya'daki kültürü biliyordum, burası dünyaca önemli medeniyetlerin beşiği. Kültürel miras da soyut bir düşünce değil. Önemli olan kültürel mirası karma değeri yüksek kültürel turizm projeleri ile canlandırmakta. Projelerin yelpazesi de çok geniş. Örneğin bir restorasyon projesini tek başına değil de restore edilen yerlerin yönetimi ile birlikte ele almak gibi... Görsel işitsel malzeme üretmek gibi... İş insanlarının buralarda butik oteller açması da desteklenecek projeler arasında olabilir. Aslında projelerin ne olacağına biz karar vermiyoruz, siz karar veriyorsunuz. 200 kadar projeye destek vereceğiz. Bütün valilikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları bunu duysun! Başvuruya da destek olsunlar. Bu Şanlıurfa'ya dördüncü gelişm, ama bundan böyle daha sık geleceğim... diye sözlerini bitirdi...

Prof. Dr. Metin Sözen de özetle şunları söyledi:

Bu Proje'nin iki kanadı vardı ve ilk basın toplantısı için bu iki kanat iyi açıklandı. Bir de arka planı var. 50 yıldır biz burada kültürel varlıkların geri kalanının korunması için kavga veriyoruz. GAP Başkanı bu mekanın bu toplantının ruhuna uygunluğunu vurguladı. Bu kavga olmasaydı bugün burada oturamayacaktınız. İşte bu Proje'nin üçüncü kanadı, önemi burada. Bu Proje GAP'a farklı bakmak gereğini ortaya çıkardı. Ama asıl önemli olan Projelerin nitelikli düzeye ulaşmasıdır. Bu buradaki insanlarla ilgilidir. Projeler için başvuru ortamının yaratılması, başvuruların teşvik edilmesi önemlidir. Projeler önce buradaki insanlar tarafından denetlenmelidir. Bu yüzden de tam bir eylem projesidir ve halkla birlikte yapılacak bir projedir.

Bu sırada Şanlıurfa'nın en eski gazetecisi, yazar Naci İpek söz alarak; Peki Urfa Urfalıktan iyice çıktı. Devlet de belediye de buna yardım ediyor yüreğimiz yangın yeri gibidir, buna nasıl dur denilecek? dedi.

Prof. Sözen, İşte bu Proje bu yüzden de önemli ya. Halkın elindeki varlığını yıkıp yıkmama konusunda erkin kendisinde olduğuna yardım edecek bu proje. Ben buraya 1954'de ilk geldiğimde tarihi evlerden geçilmiyordu. Gidenler bizim ayıbımızsa kalanı kurtarmak da görevimizdir dedi.

Harran Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Başkanı, ÇEKÜL Şanlıurfa Temsilcisi Doç.Dr. Cihat Kürkçüoğlu söz alarak Keşke vaktiyle şu 9 ilin valilerinin her biri 9 yapıyı korusaydı, 90 yapı ederdi, bu 12 milyon Euro'nun 10 misli demekti... Ve keşke bize kendi kültürel mirasımızı korumak için böylece yol gösteren olmasaydı... dedi. Metin Sözen, buna karşılık, Proje'nin açık olması bürokrasiye takılmayacak bir proje olması anlamına gelmektedir derken, Proje kapsamındaki Eğitim paketlerinin kültürel bilincin yükseltilmesinde de rol oynayacağı belirtildi...

Daha sonra Kültürel Mirası Geliştirme Projesi Teknik Destek Ekibi Proje Müdürü Michael Jay, Müdür Yardımcısı Gökhan Menteş'in Türkçe'ye çevirdiği sunumunu yaptı... (Bu sunum Ekibin adresi aşağıda kayıtlı Web sitesinde bulunabilir.)

___________________________________________

Soldan: Prof. Sözen, Teknik Destek Ekibi Yerel Koordinatörü Burak Boysan, Joe Miller CEO -IMC, Hugo Ruiz ve Proje Müdürü Michael Jay... Şanlıurfa Valilik Konukevi bahçesinde...

Aşağıda: GAP Uzmanı Makbule Terzi, Burak Boysan, TMOBB Şanlıurfa Genel Sekreteri, Prof. Sözen, Doç. Dr. Cihat Kürkçüoğlu (Şanlıurfa ÇEKÜL Temsilcisi), Mimar Cevher İlhan.


Ek Bilgi:

Kültürel Mirası Geliştirme Projesi’ne yönelik bu teklif çağrısına konu olan öncelikli alanlar: kültürel mirasa yönelik envanter çalışmaları; kentsel, tarihi, taşınmaz kültür varlıkları ve halk kültürü v.b. kültürel mirasın geliştirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri; tarihi alanların çağdaş teknikle ve teknolojiyle yönetimi; tarihi alanlarda/yapılarda konaklama v.b. kullanımlara imkan sağlayan projeler; yöresel el sanatları/halk kültürünün geliştirilmesi ve üretim/pazarlanmasına yönelik faliyetler; kültürel mirasın geliştirilmesi ve kültürel turizmin desteklenmesini sağlamak amacıyla yerel kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri olacaktır.
Destek sağlanacak projelerin seçimi, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (AKTT) ve GAP İdaresi tarafından oluşturulan bir Değerlendirme Kurulu tarafından teklife çağrı metninde belirtilen kriterlere göre seçilecektir.  Sözleşmeler, AKTT tarafından imzalanacak ve yönetilecektir. Seçilen projelerin, Eylül 2004 ayında uygulanamaya başlanması planlanmaktadır.

Projelerin hazırlanması ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, ÇEKÜL Vakfı liderliğindeki bir ortak girişim bünyesinde Şanlıurfa’da çalışmakta olan “Teknik Destek Ekibi”nden yardım alınabilecektir. Teknik Destek Ekibi, yerel katılımcılara Avrupa Komisyonu’nun kullandığı formatlara uygun olarak proje teklifi hazırlamalarında yardımcı olmak amacıyla proje döngüsü yönetimi ve hibe programı konularında bir dizi eğitimler verilecek ve tanıtım toplantıları yapılacaktır.

Başvuru Formunun doldurulması ve teslimi için detaylı bilgili ve sorular e-mail ya da fax ile en geç 4 Haziran 2004 tarihine kadar AKTT’ye gönderilecektir. Proje önerileri için son başvuru tarihi 25 Haziran 2004’tür.
Teklife Çağrı ile iligili tüm metinler aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

AKTT: http://www.deltur.cec.eu.int/ / GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: http://www.gap.gov.tr/
Kültürel Mirası Geliştirme Programı:/ http://www.gapculturalheritage.com/ http://www.gapkulturelmiras.com/    Sivil Toplumu Geliştirme Programı: http://www.stgp.org/

Tüm Haberler