Ana içeriğe atla

KÜLTÜREL EĞİTİM, KENTİNİ VE KENDİNİ TANIYAN ÇOCUKLARLA TÜRKİYE’YE YAYILIYOR

19.02.2007

ÇEKÜL Vakfı’nın, 2003 yılından bu yana yürüttüğü “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı” 2007 yılı çalışmaları Tarihî Kentler Birliği (TKB) üyesi olan Muğla, Kayseri, Kars, Şanlıurfa, Bartın ve Amasya kentlerinde başlıyor. Bu program ile çocukların kentlilik bilincinin ve kültürel kimlik duygusunun gelişmesi, yaşadıkları kentin kültürel zenginliğinin farkına varmaları, kentlerinin birer “Kültür Elçisi” olmaları amaçlanıyor. 2007 yılında TKB ile ortaklaşa yürütülecek “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı” kapsamında uygulama yapılacak her kentten, yaklaşık 15’er çocuğa eğitim verilecek.

ÇEKÜL Vakfı, kültür eğitimi konusunda Türkiye’de bilimsel ve teknik altyapısı kuvvetli, sürekliliği olan, kendini yenileyen ve temel eğitim sisteminin bir parçası olabilecek tarihsel, kültürel, bilimsel ve yerel bilginin, “kent-havza-bölge-ülke” ölçeğinde bir bütünlük halinde çocuklara ve eğitimcilere aktarılabileceği bir eğitim programı oluşturma çabası içerisinde. Hedeflenen eğitim programı, kentlerden başlayarak doğal, tarihsel ve kültürel varlıkların araştırılması, korunması ve bilginin genç kuşaklara aktarılmasında önemli bir kazanım sağlayacak.

Bu çalışmada ana hedef; kültürel eğitimi, eğitim kuruluşlarının, eğitimcilerin ve yerel yönetimlerin önceliği haline getirmek ve yaygınlaştırmak. Kültürel eğitim uygulamalarının çekirdeği, 2003-2004 yıllarında dokuz kentte uygulanan pilot  eğitim çalışmaları ile oluşturuldu. Şimdi ise, “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı” eğitim çalışmaları ÇEKÜL-TKB işbirliğiyle ülke boyutuna ulaştırılıyor. Kısacası “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı”, Tarihî Kentler Birliği ile adeta bir eğitim seferberliğine dönüşüyor.  

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri ve Baltaş-Baltaş Yönetim Eğitim Danışmanlık Şirketi’nin katkıları ile sürdürülecek 2007 yılı “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı” kapsamında ilk olarak  İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan bir gruba, 31 Ocak-2 Şubat 2007 tarihlerinde Cam Ocağı Vakfı’nda üç günlük eğitim verildi.

Eğitimde; “Kültür Nedir?”, “Eğitimde Kültürel ve Doğal Mirasın Yeri ve Korunması” konuları; eğiticilerin iletişim becerilerini kullanarak, çocukların bilgiyi içselleştirerek, davranış-tavır değişikliği yaratmalarına yardımcı olacak  teknikler ve uygulamalar anlatıldı. Eğitim alan “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı” eğiticileri, 2007 yılı programının ilk uygulamalarını şubat ayından itibaren Tarihî Kentler Birliği Encümen Üyesi olan Muğla, Şanlıurfa, Kayseri, Bartın, Amasya ve Kars kentlerinde gerçekleştirecekler.

“Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı” eğitim çalışmalarının yapılacağı kentteki belediye, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve ÇEKÜL Vakfı’nın temsilcileri de destek verecek. Bir anlamda bu kültürel eğitim programı, “kamu-yerel-sivil-özel” birliktelikle  Türkiye çapına yayılacak.

 

Tüm Haberler