Ana içeriğe atla

KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ PROF. SÖZEN’İN

18.12.2007

Prof. Dr. Metin Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü. Sözen'in ödülü, 19 Aralık günü saat 10.00'da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yapılan basın toplantısıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açıklandı. Ödül töreninin 2008 yılının Ocak ayında Ankara'da yapılması bekleniyor.  

Türkiye'deki doğal, tarihsel ve kültürel mirasın önemine uygun korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla yoğun çaba gösteren bir bilim insanı olan Prof. Dr. Metin Sözen'in, büyüklü, küçüklü çok sayıda tarihi Anadolu kentinden, TBMM'ye bağlı Milli Saraylar'a uzanan çizgide gerçekleştirilen, kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğine dayalı, kalıcı uygulamaları bulunuyor.

Prof. Dr. Metin Sözen, TBMM Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı olarak 1984'ten bu yana birçok saray, kasır ve köşkteki bilimsel çalışmaları yönetti. Bu çalışmalarıyla, başta TBMM Başkanlığı Üstün Hizmet Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Onur Ödülü, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnsan Ödülü, Ağa Han Mimarlık Ödülü olmak üzere ulusal-uluslararası düzeyde çeşitli ödüller aldı. Destek verdiği kentlerde ve kurumlarda, değişik nitelikte değerlendirmelere neden oldu.

ÇEKÜL/Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın kurucusu ve başkanı olan, uzun yıllar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları'nın üyeliğini ve başkanlığını da yapan Prof. Dr. Metin Sözen'in, Türkiye'de çevre ve kültür öncelikli bir gündem için kent-ülke-bölge-havza-ülke ölçeğinde planlama-uygulama çalışmaları yolundaki girişimleri, oluşumuna katkı sağladığı Tarihi Kentler Birliği'nin kurulmasıyla somut sonuçlara yöneldi. Bu alanda öncülük eden, varlık gösteren kurum-kuruluş-kişilere her yıl verilmek üzere adına Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü kondu.

Prof. Dr. Metin Sözen'in, değişik dillerde yayınlanmış 40 dolayında kitabı, kültürel birikimin tanıtılması amacıyla önderlik ettiği, katkıda bulunduğu 25 kadar belgesel film çalışması, öncelikle Mimar Sinan olmak üzere geçmişin önemli yaratıcılarını değerlendiren çok yönlü araştırma ve makaleleri bulunmaktadır.  

Tüm Haberler