KÜÇÜK MENDERES HAVZASINDA YAZ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI | ÇEKÜL

KÜÇÜK MENDERES HAVZASINDA YAZ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

23.09.2009

ÇEKÜL Vakfı Küçük Menderes Havzası projesi kapsamında yürütülen yüzey araştırmaları devam ediyor. ÇEKÜL Vakfı Havza Koordinatörü arkeolog Emin Başaranbilek’in koordinasyonunda ve ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Öğretim Görevlisi Serdar Vardar’ın liderliğinde yapılan çalışmalara, Celal Bayar Üniversitesi’nden üç öğretim görevlisi ve gönüllü öğrenciler katılıyor. 25 Ağustos tarihinde başlayan çalışmaların Ekim ayı sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

Havzanın jeoarkeolojisi üzerine yoğunlaşan bu yılki çalışmalarda, 23 sondaj yapılarak yeni bilimsel verilere ulaşıldı. Araştırma lideri Serdar Vardar, eldeki bulgu ve tarihlerin ışığında daha çok ovada jeoarkeoloji-alüvyal jeomorfoloji çalışmaları yapacaklarını söyledi. Vardar, “Ödemiş Ovası’nda geçmişten günümüze farklı yerlerde sürekli yerleşim alanlarının varlığına inanıyoruz. Bu konuda daha önceki çalışmalarda önemli bilimsel verilere ulaşmıştık. Yeni çalışmalarda da belirgin katkılar elde ettik. Beş yıldır yapılan bu çalışmalar, Küçük Menderes havzasında ilk defa yapılıyor. Bu nedenle bizim için çok önemli. ÇEKÜL Vakfı’na her konuda verdiği destekten dolayı tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum,” dedi.

Havza Koordinatörü Emin Başaranbilek ise, Ödemişli İbrahim Ekmekçi’ye ve çalışmalara gönüllü destek veren herkese teşekkür ederek, yerel katılımın öneminin verimliliği arttırdığını vurguladı.

Küçük Menderes Havzası projesi üst başlığında yapılan tüm çalışmaların ayrı başlıklar altında hazırlanan veri bankalarında toplanması hedefleniyor. Yüzey araştırmalarında elde edilen bulgular ise havzadaki jeolojik ve kültürel tarihe ışık tutacak.