Ana içeriğe atla

KORUMA SEMPOZYUMU DİYARBAKIR'DA YAPILDI

28.11.2005

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri kapsamında, 24-26 Kasım 2005 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlediği “Koruma Sempozyumu”na ÇEKÜL Vakfı’ndan da katılım oldu. Prof. Dr. Gönül Tankut’un da anıldığı sempozyumda, yeni yasal düzenlemelerin tanımladığı sorumluluk ve araçlar hakkında bilgilenme, yürütücü-uygulayıcı idareler açısından deneyimlerin paylaşılması, akademik yaklaşımları uygulama boyutları ile birlikte yeniden düşünme ve teknik adamların donanımlarının zenginleşmesi konuları tartışıldı.

Açılış konuşmalarına katılamayan Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Metin Sözen’in mesajını mimar Gökhan Kılınçkıran okudu.

Şehir plancısı A. Faruk Göksu, “Yeni Yasal Düzenlemeler; Modeller ve Araçlar” konulu oturumda, “İmar Hakları Transfer Kavramı ve Yeni Yasada Taşınmaz Hak Aktarımı Uygulama Aracının Değerlendirilmesi” başlıklı bir bildiri sundu. Bu oturumun ardından, ÇEKÜL Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü arkeolog Nevin Soyukaya ise “Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Etkinlikleri” başlığıyla bölgede on seneyi aşkın bir süredir yürütülen çalışmaların bir özetini yaptı.

“Tarihi, Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması ve Planlama” başlıklı oturumda ise GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirası Geliştirme Programı’nın proje koordinatörü Gökhan Menteş söz aldı. Bilindiği gibi iki yıldır GAP Bölgesi'nde sürdürülen programın yürütücülüğünü yapan konsorsiyumun başkanlığını ÇEKÜL Vakfı yapıyor.  

Tüm Haberler