KONYA’NIN TARİHİNE IŞIK TUTAN SEÇKİN BİR YAYIN | ÇEKÜL

KONYA’NIN TARİHİNE IŞIK TUTAN SEÇKİN BİR YAYIN

23.10.2008

Konya’nın üç yüz yıl önceki hayatına ışık tutan önemli bir tarihsel belge, transkripsiyonu ve yayına hazırlanışı  İzzet Sak ve Cemal Çetin’in değerli emekleriyle gerçekleştirilen 45 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1714-1715), Selçuklu Belediyesi tarafından yayımlandı.  

Son yıllarda şer’iye sicilleri ve salnamelerin yerel kent tarihçileri, araştırmacılar ve arşivcilerin çabalarıyla derlenmeye başlaması sevindirici bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Kent envanterlerinin ardından, kentlerin geçmişlerine ilişkin tarihi kayıtlar gün yüzüne çıkarılıyor ve genç kuşakların bilgisine sunuluyor. ÇEKÜL Vakfı, kentlerin tarihsel gelişim evrelerinin, rivayetlerin ötesinde, bugünün koşullarına uygun yöntemlerle kayıt altına alınmasını ve yayınlara dönüşmesini mutlulukla karşılamakta ve desteklemektedir.

 Şer’iye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin son yıllarına kadar devam eden şer’î mahkemelerde kadılar tarafından tutulan defterlerdir. Genellikle mülk satışlarından adli vakalara, evlenme ve boşanmalardan köle ve cariye azadına kadar uzanan bir çeşitlilik içinde,  zamanın örf, adet ve gelenekleri, kısacası gündelik yaşamı ile hukuk, iktisat tarihi ve askeri tarih hakkında zengin ve önemli bir kaynaktır. Salnameler ise Osmanlı döneminde devlet ve vilayet birimlerinin tüm faaliyetlerinin kayıtlarının tutulduğu yıllıklardır. Kamu kurumlarının resmi bilgileri, memurların biyografi, rütbe ve nişanları ile teşkilat bilgilerini içeren salnameler, devlet yönetiminin işleyişine ilişkin değerli bir belge niteliği taşırlar.