KONYA, SELÇUKLU KENTLERİNİ MİSAFİR ETTİ | ÇEKÜL

KONYA, SELÇUKLU KENTLERİNİ MİSAFİR ETTİ

09.10.2008

Konya/Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen “Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu” Rixos Otel’de gerçekleşti.

Sempozyuma Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Vali Vekili A.Nevzat Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Selçuklu Belediye Başkanı Adem Esen, TKB ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Doç. Dr. Adem Esen sempozyumunun amacı hakkında şunları söyledi: “Selçuklu çağı dünya tarihinde toplumsal hayat, yönetim, kültür ve sanat alanlarında önemli bir yer tutar. Avrupa’nın ve dünyanın başka yerlerinde baskıcı yönetimler hüküm sürerken Anadolu’da barış ve hoşgörünün hakim olduğu Selçuklu aydınlığı yaşanıyordu. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre gibi bilgelerin düşünceleri ile günümüze yansıyan o devrin barış ve hoşgörüsüne muhtacız. Selçuklular devrinden kalan şehirlerde bugün de yaşanıyor. Ancak bu şehirlerin tarihi kent dokuları yok olmuş durumda. Surlar ve tek başına bazı anıtsal yapılar günümüze ne yazık ki gelememiş. Selçuklu şehirlerinin bugünkü yöneticileri olarak şehirlerimizin zengin mirasından, ruhundan haberdar olmamız ve şehirlerimizin bu birikimini geleceğe aksettirmemiz gerekmekte. Selçuklular dönemi şehirlerinin yöneticilerini bir araya getirerek şehirlerin dünü, bugünü ve geleceği için ortak kararlar almak istedik.”

 

İki gün süren sempozyumda, Selçuklu kentleri hakkında,  hazırlanan sunumlar eşliğinde katılımcılara bilgi verildi. Bu bilgiler doğrultusunda gelişen fikirler ve önerilerle sempozyum sonuç bildirgesi hazırlandı. Prof. Dr. Metin Sözen, Doç. Dr. Adem Esen, Prof. Dr. Haşim Karpuz, Doç Dr. Osman Eravşar’dan oluşan “Bilim Kurulu” tarafından hazırlanan bildirge ise şöyle;

ANADOLU SELÇUKLU ŞEHİRLERİ VE UYGARLIĞI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Selçuklu Belediyesince 7-8 Ekim 2008 tarihlerinde Konya’da düzenlenen ve Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesince desteklenen Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu tamamlanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Anadolu’da Selçuklu döneminde kurulan şehirler bugün 49 il ve 110 ilçe merkezini kapsamaktadır. Anadolu Selçuklu şehirlerinin ve anıtlarının korunması Selçuklu döneminin ekonomik, sosyal, kültürel, bilim ve sanat dünyasını öğrenmeye yönelik bu ilk sempozyum başarılı geçmiştir. Selçuklu Belediyesine, destek veren kuruluşlara ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

2. Selçuklu Belediyesince yayınlanan Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü başarılı bir biçimde yapılmış ve bu alandaki yılların açığını kapatmıştır. Benzeri bir Fotoğraf Albümünün Büyük Selçuklu Coğrafyasındaki yapılar için de hazırlanmasının gerekli olduğuna inanmaktayız.

3. Selçuklu Şehirlerinin mahalli yöneticilerinin çalışmalarına katkıda bulunmak için sempozyumların her yıl bir başka şehirde belli bir konu başlığında düzenlenmesi ve Tarihi Kentler Birliği tarafından bu şehirlere yılın “Selçuklu Kültür Şehri” ünvanı verilmesi,

4. Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu’nun ikincisinin Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenmesi.

5. Şehirlerimizdeki Selçuklu ve Osmanlı kent dokuları korunmalı, kaleler, surlar, kent meydanları, çarşı-pazarlar, sokaklar, evler, anıtsal yapılar özenle korunup yaşatılmalı, Selçuklu kent tarihi yazılmalıdır. Bu konudaki bilimsel çalışmalar teşvik edilmeli, ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenmelidir. Selçuklu dönemi ile ilgili tüm yüksek lisans, doktora çalışmalarına ve diğer faaliyetlere burs desteği sağlanmalıdır.

6. Orta öğretimde Selçuklu tarihi ve sanatına önem verilmesi, sanat tarihi derslerinin zorunlu hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde girişimde bulunulmalıdır.

7. Selçuklu dönemi ve diğer tarihi yapıların restorasyonlarında yürürlükteki ihale yasası doğrultusunda yapılan onarımların yarattığı sorunlar gerekli iyileştirmelerle birlikte uzman restoratör ve ustaların çalıştırılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda Vakıflar Genel Müdürlüğünce bir Restorasyon Okulu Kurulmalıdır.

8. Adalet, demokrasi, barış ve hoşgörü gibi ortak değerler etrafında birleşip yaşanabilir, sağlıklı kentler yaratmak, temel hedefimiz olmalıdır. Bunu yaparken tarihi kentlerimizin dokularını-yapılarını koruyarak “kültürel kimliğimizin” maddi kalıntılarına sahip çıkmalıyız.”