Kırşehir Ahilik Geleneği'ne Ve Tarihi Mirasını Korumaya Başlıyor | ÇEKÜL

Kırşehir Ahilik Geleneği'ne Ve Tarihi Mirasını Korumaya Başlıyor

01.07.2010

Aslen Horasan Kökenli olan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Türkmen halkın sanat, ticaret gibi alanlarında yetişmelerini sağlayan, ahlaki yönden eğitim veren esnaf dayanışma teşkilatı Ahilik, Kırşehir kentinin en önemli değerlerinden biri. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran da kentin simge değerleri arasında yer alıyor.

Anadolu topraklarındaki bilim ve pek çok kültürel değerin çıkış noktalarından biri olan Kırşehir, Ahilik geleneğinin yanı sıra Osmanlı ve Selçukluların önemli mimari eserlerinin hala ayakta kaldığı bir kent. Rasathane olarak kurulan Cacabey Medresesi ise 1271’den bu kentin ayakta kalmayı başarmış en önemli eserleri arasında. 

Geçen aylarda Kırşehir’de yapılan, “Kale-Çarşı-Mahalle Bütününde Çarşı” konulu Tarihi Kentler Birliği toplantısının ardından, Kırşehir Belediyesi daha önce ÇEKÜL Vakfı desteğiyle şekillendirmeye başladığı koruma-yaşatma projelerine hız kazandırmaya karar verdi. Kırşehir ilk adımları, kış aylarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı teknik destek ekibinin kenti ziyaret etmesiyle atmıştı.

İkinci aşama olarak ise Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve beraberindeki heyet, ÇEKÜL Vakfı’nı ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Kılınçkıran’ın katıldığı toplantıda, kentin mevcut durum raporları üzerinden gidilerek, Gazinatep ve Bursa örnekleri paylaşıldı.

Kırşehir Kalesi ve çarşıdan başlayarak, çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma planlarının hazırlanmasına karar verildi. Ahilik Kültürünü yaşatmak için ise, önce mevcut mekân ve alanların değerlendirilmesine karar verildi. Günümüzde kimliğini kaybetmiş tarihi Uzun Çarşı’nın, eski dokusuna uygun görünümüne kavuşması için tabelaların düzenlenmesi, cephe işgallerinin kaldırılması ve çarşı içindeki sivil mimari örneklerine uygun dış cephelerin yaratılması için gerekli çalışmaların acilen başlamasına da alınan kararlar arasındaydı. Tüm bu çalışmaları yaparken, Gaziantep ve Bursa örneğinde olduğu gibi esnaf ve kentlilerle toplantılar yapılarak, önerileri, hazırlanacak olan çalışmalara yansıtılacak. 

Kale ve çarşı ölçeğinde ilk çalışmalarını yapacak Kırşehir, ikinci adım olarak somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması için gündem oluşturmaya çalışacak.