Kentteki yaratıcı yol haritanızı keşfedin | ÇEKÜL

Kentteki yaratıcı yol haritanızı keşfedin

24.05.2012

Yaratıcılık nedir? Yaratıcı süreç nasıl işler? Kentlilik, mekânlar, kente ait olmak yaratıcı süreci etkiler mi? Etkilemeli mi? Tüm bu soruların cevaplarını ÇEKÜL Akademi uzmanları düşündü ve yeni bir eğitim içeriği hazırladı: “Kentteki Yaratıcı Yol Haritası: Kültürel Miras”

ÇEKÜL Akademi “Kentteki Yaratıcı Yol Haritası: Kültürel Miras” eğitimi, İstanbul’un kültürel mirasının önemi ve yaşam kültürüne olan yansımalarını temel alıyor. Eğitimde, katılımcıların kendi yaratıcı süreçlerinin farkına varmaları için kentteki farklı tarihi ve kültürel değerler konusunda bilgilenmeleri, algı düzeyini yükselterek mekân, zaman ve insan ilişkisi üzerinden kent kimliği ve kentli kimliği arasındaki bağı görmeleri hedefleniyor.

Yaratıcılıklarını kullanmaları ve geliştirmeleri gereken bir mesleği tercih eden İstanbul Moda Akademisi-İMA öğrencileri, ÇEKÜL Akademi’nin yeni eğitiminin ilk katılımcıları oldu.

İnsan ve Mekân; Kent ve yaratıcılık; Kent, kimlik, aidiyet ve yaratıcı süreç ile Mekân İktidardır başlıklarıyla dört modülden oluşan eğitim, İMA’nın bulunduğu Nişantaşı’nda yapıldı. Semtte yapılan alan gezileriyle kentin katmanları, kültürel dokusu incelendi. Yeşim Dizdaroğlu ve Ece Müftüoğlu Narcy’nin eğitmenliğinde, katılımcılar zaman zaman bazı yönergelerle kentin sembollerini aradı, kentte farklı olanı bulmaya çalıştı.   

Katılımcıların mekân olarak kentle olan ilişkilerinde farkındalık düzeyinin artması, bireysel yaratıcılık süreçlerinde yaşadıkları kente ve kendilerine bakış açılarında olumlu değişim yaşanması, kendi yaratıcı yol haritalarını kent üzerinden kurgulayarak hayal dünyalarını somut çıktılara dönüştürmeleri eğitimin hedefleri arasında yer alıyor.

Kentteki Yaratıcı Yol Haritası: Kültürel Miras eğitim programı aynı zamanda kültürel miras ve kentin yaşam kültürü konusunda bireylerde duyarlılık seviyesinde artışı da hedefliyor.