Kentsel Korumada Çevre ve Kentsel Tasarımın Yeri | ÇEKÜL

Kentsel Korumada Çevre ve Kentsel Tasarımın Yeri

11.10.2019

ÇEKÜL Akademinin Kentsel Koruma Eğitimleri devam ediyor. Şerifler Yalısında yapılan son iki eğitim, ÇEKÜL Vakfı uzmanlarının eğitmenliğinde gerçekleşti.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Koordinatörü, eğitim uzmanı Dr. Deniz Dinçel 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında “Çevre Dostu Kentler: Stratejiler ve Uygulama Örnekleri” başlıklı eğitimi sürdürdü.  Eğitime Eyüpsultan, Artkulu, Tirebolu, Sarıyer, Gebze belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden uzmanlar katıldı. İklim değişikliği, fosil yakıtlara olan bağlılık, gıda güvenliği gibi küresel / ekolojik sorunların günlük yaşamda yaptığımız seçimlerle bağlantısını vurgulayan eğitim, kent yönetimi ve planlamasında doğal varlıklarımızı koruyan, kentlerin dayanıklılığını artıran politika uygulamaları, prensipler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi kazandırma hedefiyle planlandı.  Eğitime Mercator-İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı Ender Peker ile SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Enerji Analisti Ayşe Ceren Sarı konuk konuşmacı olarak katıldı. 

Eğitimde “gezegenin eşikleri” kavramı eşliğinde dünyanın dengesini sağlayan çevresel süreçler ele alındı; bireysel ve kolektif çözüm önerileri üzerine konuşuldu. Bu kapsamda, Ender Peker, “Değişen İklimde Kentler: Azaltım ve Uyum Stratejileri”; Ayşe Ceren Sarı ise doğa dostu kentler kavramı üzerinden Stockholm’deki Hammarby Sjöstad Modelini anlattı. Eğitimin birinci gününde temel kavramlar ele alındı, örneklerle çözüm önerileri değerlendirildi ve “iklim değişikliği ve kent” bağlamına odaklanıldı. Sürdürülebilir kent ve yaşam alanları kapsamında, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2017 Kalkınma Hedefleri de bu bağlam için kavramsal bir çerçeve sundu.

Eğitim, 2’inci gününde biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanan, teorik ve uygulamalı eğitimlerin yapıldığı Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi ile bütünüyle çevreci bir yaklaşım ve tasarımla inşa edilen Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası ziyaret edildi. Yapıların ikisi de inşa prensipleriyle yakından incelendi.

Eğitim, Deniz Dinçel’in ekolojik köy kavramı ve örnek uygulamaların aktarıldığı; kır ve kent ölçekli ekolojik uygulamaların örneklendiği sunumuyla, üçüncü gününde son buldu.  

ise 2 – 4 Ekim tarihleri arasında Dr. Alp Arısoy eğitmenliğinde gerçekleşen “Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberi” başlıklı eğitim oldu.

Tasarım Rehberleri Üzerine

Kentsel Koruma Eğitimlerinin bir diğer başlığı olan “Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberleri”, 2-4 Ekim tarihlerinde, Alp Arısoy’un eğitmenliğinde yapıldı. Kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanma sürecine altlık oluşturmak; yaklaşım, uygulama ve teorik arka planın tartışılmasını sağlamak üzere gerçekleştirilen eğitime Kartal, Nilüfer, Artuklu, Selçuklu, Niğde, Yüreğir, Beşiktaş ve Uşak belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen uzmanlar katıldı.

Son yıllarda yerel yönetimlerin gündemine giren “kentsel tasarım rehberleri”, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy tarafından temel hatlarıyla aktarıldı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden şehir plancısı Batuhan Akkaya, kentsel tasarım rehberinin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzin Konuk, dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’de gelinen süreçleri modeller üzerinden anlattı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İnci Olgun, uygulama örnekleri ve paydaş kurumların kentsel tasarım projelerini aktardı; Galata bölgesi kentsel tasarım projesi ve Kastamonu Küre/Ersizlerdere köy tasarım rehberlerini örnekledi.

Eğitim, Emirgan semtinin kentsel tasarım senaryosu üzerine gerçekleştirilen atölye ile son buldu.