Kentsel Koruma Eğitimleri Bahar Döneminde | ÇEKÜL

Kentsel Koruma Eğitimleri Bahar Döneminde

10.04.2017

Yerel yönetimler ile korumadan sorumlu kamu-yerel-sivil-özel tüm kesimlere seslenen ÇEKÜL Akademi, Güz ve Bahar dönemi olarak iki ayrı etapta verdiği ve her biri 10 ayrı başlıktan oluşan “Kentsel Koruma Eğitimleri”ni sürdürüyor. Akademi uzmanlarını TKB üye belediyelerin koruma alanında çalışan ekipleriyle buluşturan programın Bahar Dönemi, Şubat ayında verilen “Bütüncül Koruma Anlayışında Kavramlar, Yaklaşımlar, Yönetim, Planlama ve Uygulamalar” eğitimiyle başlamıştı.

Programın ikinci eğitimi, 8-10 Mart tarihlerinde restorasyon uzmanı Zuhal Keskin tarafından verildi. “Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi” konulu eğitime 19 uzman katıldı. Restorasyon tanımları ile genel çerçevenin çizildiği eğitimde; eser belgeleme çalışmaları ve bu kapsamda rölöve, restitüsyon, yerinde inceleme, görsel belgeleme ve analizler anlatıldı; kerpiç, ahşap, taş yapılarda kullanılan malzeme türleri ve yapım teknikleri tanıtıldı. Katılımcılar, getirmiş oldukları rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin sunumlarını gerçekleştirdi. Eğitim, bir Mimar Sinan eseri olan Eyüp Sokullu Mehmet Paşa Medresesi restorasyon şantiyesinin ziyaretiyle noktalandı. Sokullu Mehmet Paşa Medresesi 2015 yılında Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” kapsamında “Proje Dalında Süreklilik Ödülü”ne değer bulunmuştu.

Kentsel Koruma Eğitimleri programının üçüncü eğitimi ise mimar Bülent Baykal’ın yönetiminde verilen “Koruma Kurulları ile Etkili İlişkiler ve Koruma Mevzuatı” başlığıyla 22-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Nilüfer, Eyüp, Beşiktaş, Bergama ve Merkezefendi Belediyeleri ile Bursa, Samsun ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin Tarihi Kültürel Miras, Kültür Varlıkları, Plan-Proje, İmar ve Şehircilik, KUDEB, Etüt-Proje birimlerinde görevli uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde koruma kurulları ve koruma mevzuatı konusu işlendi. Antalya ve Gaziantep Koruma Kurulu Üyesi de olan ÇEKÜL Akademi eğitmeni Bülent Baykal, eğitim kapsamında Türkiye’deki korumanın yasal düzenlemeler kapsamında tarihçesini, kültür varlıklarının tanımını, korumaya yönelik imar ve alan yönetimi planlarını, kültür varlığı tespit ve tescil uygulamalarını aktardı. Eğitim; Kültür ve Turizm Bakanlığının “Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” ile ilgili aldığı ilke kararı üzerinden yapılan değişikliğin yerelde nasıl uygulanacağı konusunun ele alındığı oturumla son buldu. 

 

AYEP Eğitimlerinin İlk Modülü Gerçekleştirildi

ÇEKÜL Akademi Alan Yönetimi Eğitimleri kapsamında “Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim Programı”nın birinci modülü de 15-17 Mart’ta Şerifler Yalısında, alan yönetimi uzmanı Namık Kemal Döleneken tarafından verilen eğitimle gerçekleştirildi. Eğitime Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Evrim Ulusan konuk konuşmacı olarak katıldı. Toplam 6 modülden oluşan programa Göynük, Battalgazi, Silifke, Eyüp, Urla, Afşin, Seyhan, İslahiye, Kemaliye, Uzunköprü, Buca Belediyeleri ile Gaziantep, Denizli, Erzurum, Antalya, Kayseri, Bursa, Muğla ve Samsun Büyükşehir belediyelerinin UNESCO ve alan yönetimi birimlerinden 21 uzman katıldı. “Dünya Miras Listesine Başvuru Sürecinde Alan Yönetimi: Kavramlar, İlkeler ve Kriterler” konu başlığıyla gerçekleştirilen eğitimde Namık Kemal Döleneken ile alan yönetiminin amaçları, kapsamı, alan yönetimi planı hazırlamak ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmenin arasındaki bağlantıları alan yönetim planı hazırlama sürecinin aşamaları, belediyeye düşen görevler, belediye içinde örgütlenme, kaynak geliştirme, finansal süreç yönetimi, işletme ve işlevsellik belirleme konuları işlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Unesco Dünya Miras Birimi’nden uzman Evrim Ulusan ise Dünya Miras Listesi üst başlığı altında tarihçe, temel kavramlar, UNESCO kriterleri, başvuru süreci, yasal çerçeve ve iç mevzuatı aktardı.

AYEP eğitiminin 2. modülü 20-22 Nisan tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirilecek;  bu eğitimde alan yönetimi için proje geliştirme süreçleri işlenecek.