KELKİT PLATFORMU TOKAT'TA TOPLANIYOR... | ÇEKÜL

KELKİT PLATFORMU TOKAT'TA TOPLANIYOR...

12.05.2003

-ÇEKÜL Vakfı’nın öncülüğünde, ülkemizin kirlenmemiş ve doğal yapısı ciddi tahribat yaşamamış ender yörelerinden bir olan Kelkit Havzası’ndaki doğal ve kültürel varlıkların korunması, bu yöredeki zenginliklerin geleceğe “doğru” taşınması için havza ölçeğinde iş ve güç birliğine gidilmesi amacıyla, Havza’da bulunan 5 ilin kamu, yerel, sivil ve özel kesimlerinin bir araya gelmesiyle kurulan “Kelkit Platformu” 13 ve 14 Mayıs’ta Tokat’ta toplanıyor. -


13 ve 14 Mayıs 2003 tarihlerinde Tokat Valiliği evsahipliğinde Tokat’ta toplanacak Kelkit Platformu artık yürütme organlarını seçiyor. Hazırlanan taslak protokol çerçevesinde 5 il, 15 belediye, 2 üniversite eliyle Genel Kurul’a sunulmak üzere organlar oluşturuldu. Toplantıya her ilin kendi inisiyatifi ile önerdiği “Onur Kurulu” ve Türkiye’de ekonomi, kültür - sanat, bilgi teknolojileri ve iletişim, turizm ve işletmecilik, eğitim ve sağlık, tarım ve sivil inisiyatif ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzman kişilerden oluşan, bilgi ve deneyimlerini Platforma gönüllü olarak aktaracak “Danışma Kurulu” üyeleri de katılacak.  Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de, yakından izlediği ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği çalışmalarında olduğu gibi, Kelkit Platformu’nun da 14 Mayıs’taki toplantısını onurlandıracak.

Kelkit havzasında bulunan 15 belediyenin başkanı, 3 Mayıs 2003'te İstanbul, Çamoluk Kültür Merkezi’nde, Kelkit Havzası’ndaki kentlerin hemşehrisi olup da şu anda Türkiye’nin değişik yörelerinde yaşayan insanları, biraraya getirip projelerini anlattı, katılımı sağlama ve güçlendirmenin yollarını araştırdılar. Danışma Kurulu Üyeleri, havzada kısa orta uzun vadeli projeler için kendi birikim alanları    dahilinde tartışarak bu doğrultuda  yolun kısaltılması amacıyla toplantıya katkı koyacaklar. Tokat Valiliği tarafından hazırlatılan, Kelkit'in doğduğu yerden başlayan ve havzayı terk ettiği noktaya kadar bütün çevreyi anlatan bir belgesel de 14 Mayıs'taki açılışta gösterilecek.

 

“ÇEKÜL Vakfı Kelkit Platformu”nda kimler var?
 
· Kelkit Havzasında yer alan Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat, olmak üzere 5 il valiliği,
· Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
· Köse, Kelkit, Şiran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, Akıncılar, Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Almus, Niksar, Erbaa olmak üzere 15 ilçe ile bu ilçelere bağlı belde belediyeleri,
· ÇEKÜL Vakfı ve yukarıdaki 5 ilde çalışan, kuruluş amaçları Kelkit Platformu amaçlarına uygun gönüllülük esasına dayalı temsilcilik ve şube halindeki sivil toplum kuruluşları...
· Platform Koordinatörü: Tokat Valiliği

 


İrtibat için:       

Adnan Şahin/ÇEKÜL Vakfı Kelkit Platformu Koordinatörü, 0356 228 90 35 [email protected] 

Görkem Kızılkayak/ÇEKÜL Vakfı, 0212 249 64 64, [email protected]


“KELKİT PLATFORMU”na ilişkin olarak, Prof.Dr. Metin Sözen’in Cumhuriyet’ten Leyla Tavşanoğlu’na verdiği bir röportajdan alıntı:
 
Sözen - ...Diğer bir çıkış noktası Yeşilırmak. Ben bir açıklama yapmayayım; siz gözlerinizle gördünüz. Bölge insanı, hareketi nasıl büyütebileceğinin arayışı içinde. Bütün diri güçler ortak çaba içinde. Yeşilırmak'ın küçük bir bölümü de doğal-kültürel kimliğin güçlendirilmesi açısından pilot bölge seçildi.
- Bu hangi bölge?
Sözen - Tokat'ın Niksar, Erbaa, Reşadiye bölümünde çalışmalar yoğunlaştırılıyor. Bu projede, valiliğin tüm birimleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri birlikte hareket ediyorlar. Onlarla beraber olduğunuz sürede birini öbüründen ayırabildiniz mi? 31 Ağustos günü hepsi İstanbul'daydı. Galatasaray'dan Taksim'e yürüyerek, Yeşilırmak Havzası'nın bütünlüğünü ve zenginliğini vurguladılar. İstanbul'un kültürel yaşamına farklı bir boyut kazandırdılar. Şimdi ''Kelkit Havzası Platformu'' nu oluşturuyorlar. Dileriz, Yeşilırmak'ın suyu Karadeniz'e niteliğini yitirmeden aksın, Yeşilırmak'ın yeşili, yeşil kalsın... Çünkü yarın, yeşil bir başka renge dönüşebilir, kirlenebilir. Su kirlenince hava da kirlenir. İnsanlar da büyüyen sorunların içinde zorlanır ve orada yaşayan insanlarin o topraklardan beklentileri ve umutları azalır. Oysa, herkesin kendiliğinden olayın içinde olmaya, bilinçle bir araya gelmeye başladığını görüyoruz... Tarihi Kentler Birliği'nin ''Tokat Buluşması'' ndaki tartışmalarda ortaya çıkan düşüncelerin ve çözüm önerilerinin, artık adım adım yaşama geçmeye başladığını görüyoruz... ''Doğa ve kültürle varız'' diyen kurum-kuruluş-kişilerin hep birlikte kendilerini kanıtlamaya başladıklarını görüyoruz...

Not: Bu Röportajın tamamına Arkitera web sitesinden de ulaşılabilir:

http://www.arkitera.com/haberler/2002/11/06/metinsozen.htm