Ana içeriğe atla

KELKİT HAVZASI ULUSLARARASI ORTAMLARA AÇILIYOR

29.07.2005

ÇEKÜL Vakfı’nın 1990’lı yıllardan beri  sürdürmekte olduğu doğal-tarihsel-kültürel varlıkları koruma çalışmaları, evlerden sokaklara, sokaklardan mahallelere, mahallelerden kentlerin bütününe giderek havza-bölge-ülke ölçeğine, uluslararası ortamlara kadar genişledi. ÇEKÜL Vakfı’nın kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğinde yaşama geçirdiği Kelkit Platformu projesi de, doğal-tarihsel-kültürel değerleri koruma çabalarına örnek olma niteliğine ulaştı.

4 Ocak 2003 tarihinde ilk toplantısını Tokat ilinde gerçekleştiren Kelkit Platformu; tüm kesimleri içine alan bütüncül bir yaklaşımla, kuşaklar arasındaki bağları güçlendirerek, geçmişten geleceğe akan köklü geleneği yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat illeri; Almus, Alucra, Akıncılar, Çamoluk, Erbaa, Gölova, Kelkit, Koyulhisar, Köse, Niksar, Reşadiye, Suşehri, Şebinkarahisar,  Şiran, Refahiye ilçeleri, bu ilçelere bağlı belde belediyeleri içine alan Platform, ÇEKÜL Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, doğal-tarihsel-kültürel değerlerin korunmasına bağlı kalkınma modelini, tüm havzaya yaymayı hedeflemektedir.

5-7 Ağustos Arasında Tokat'tayız

Birçok konuda çözüm üreterek, kısa zamanda uluslararası çevrelere yönelerek anlamlı bir birliktelik haline gelen Kelkit Havzası Kalkınma Birliği, “Kırsal Kalkınma ve Sürdürülebilir Yaşam ve Üretim Stratejisi” konusunu, geniş bir perspektifte düşünmek, tartışmak; doğa, tarih, kültür ve insan denklemi içerisinde değerlendirmek üzere, 5-7 Ağustos tarihleri arasında ilgilileri Tokat’a çağırıyor. Düzenleme Kurulu, Kelkit Havzası Kalkınma Birliği’nin kuruluş gerekçeleri ve ilkelerinin temelini oluşturan değerler konusunda bilgi vermeyi, bu değerleri, ulusal ve uluslararası düzeyde bölge yaşayanları öncelikli olmak üzere insanlığın paylaşımına sunmayı temel görev olarak görüyor.

Bölge değerleri ve bölgedeki bireysel ya da kurumsal beceri ve başarıların öne çıkarılması, sanat-kültür-tarım gibi bölgedeki ana başlıkların ekonomik çıktılarının sağlanması için, işbirliği ortamının yaratılması Birliğin öncelikli gündemi. Ayrıca bugüne kadar bölgede yapılan şenlik, festival, tanıtım gibi birleştirici organizasyonların kalite içeriklerinin zenginleştirilmesi de amaçlar arasında.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve ÇEKÜL Vakfı proje ortaklığında gerçekleştirilecek olan programa ulusal düzeyde, konuyla ilgili bakanlıklar, birlikler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, uluslararası düzeyde bu konulara yoğunlaşan kuruluşlar, uzmanlar, bilim insanları katılacaklar.

Program için tıklayınız

Tüm Haberler