Ana içeriğe atla

KELKİT HAVZA BİRLİĞİ’NDEN UMUT YEŞERTEN SOMUT ADIMLAR

15.11.2007

Kelkit Havzası, yeraltı ve yerüstü doğal ve kültürel kaynaklarını daha verimli kullanarak, ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla atılımlarını sürdürüyor.  Havzada yer alan iller tüm olanaklarını ve potansiyellerini “birlikte” değerlendirerek ve ortak özkaynaklarına dayanarak kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla, bir yandan tarım ürünlerini çeşitlendirmeye öncelik veriyor ve bir yandan da kültürel varlıklarını sanal müze projesiyle dünyaya açıyor.

Ekim ayında Tokat’ta, Tokat Valisi ve Kelkit Havza Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Recai Akyel, Giresun Valisi Mustafa Taşkesen, Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Sivas Valisi Veysel Dalmaz ve Kelkit Havza Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in katılımıyla, Kelkit Havza Kalkınma Birliği’nin olağan aylık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminin başlıca maddelerini, ceviz alanlarının genişletilmesi, badem üretimine geçilmesi, fuarlara katılınması ve kurumsallaşmaya önem verilmesi oluşturdu. 

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Dünya Gazetesi’nden Osman S. Arolat, son dönemde Anadolu kentlerinin tarihten bu yana sahip oldukları zenginlikleri çağdaş modeller doğrultusunda değerlendirerek yerel kalkınma modelleri oluşturma girişimleri içinde olduklarına dikkat çekerek, havza kavramının da bu bağlamda öne çıktığına işaret etti. Tokat’ın bu yönde öncü iller arasında yer aldığını, kalkınmayı il ölçeğinde değil, havza bütününde düşünmenin bu girişimleri daha da verimli kılacağını belirtti. Ortak irade, ortak değerler, ortak çıkarlar, ortak projeler ve ortak kurumlar yaratmanın önemini vurguladı. Tarımda çeşitlendirmeye öncelik verirken, rekabet edebilir büyümenin yollarının bulunmasının, alışkanlıklardan vazgeçip dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ekonomi politikaları oluşturulmasının gereklerine değindi. .

Bölgenin doğal kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde değerlendirilmesinin gereklerine işaret eden Ali Ekber Yıldırım ise “sürdürülebilir doğal kaynak işletmeciliği, organik tarım, kültür balıkçılığı, atık suların biyolojik yöntemlerle temizlenmesi, eko-turizm potansiyelinin belirlenmesi ve su ürünleri yetiştiriciliği” gibi öncelikler üzerinde durdu. Milliyet Gazetesi’nden Bülent Yardımcı ise, ceviz alanlarının genişletilmesinin önemini vurguladı. Dr. Uğur Tandoğan da, tüm bu girişimlerin kalıcı sonuçlar verebilmesi için sistem kurmanın ve kurumsallaşmanın gerekli olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda konuşan Tokat Valisi Dr. Recai Akyel de, Birliğin bölge için bir şans olduğunu vurgulayarak, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için fuarların önemine değindi. Kelkit Havzası içinde yer alan kültür varlıkları ve müzelerin sanal ortama aktarılmakta olduğu müjdesini verdi. Bölge illerinin mutfak kültürlerine ilişkin envanter ve kitap çalışmalarının yapılmasının da karara bağlandığını duyurdu.

Toplantıya katılan Valiler ve konuklar daha sonra Niksar ilçesini ziyaret ederek, Ayvaz Parkında kısa bir süre önce günışığına çıkarılan mozaikler başta olmak üzere, Bedesten, Niksar Kalesi, Yağbasan Medresesi, Metin Sözen Kültür Evi, Kütük Ev, Taşbina Konağı ve restorasyonu devam eden Hükümet Konağında incelemelerde bulundular. İlçenin tarihi dokusu ve kültürel varlıkları tüm konuklar tarafından hayranlıkla izlendi.

Tüm Haberler