Ana içeriğe atla

“KAŞ-KALKAN-PATARA VE GELECEĞİ” TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

11.07.2005

“Havza Ölçeğinde Koruma Gelenekleşmeli”

ÇEKÜL Vakfı liderliğinde kamu-yerel-sivil-özel işbirliğinde yürütülen  “Kendini Koruyan Kentler” projesi kapsamında “Havza Boyutunda Korumada Kaş-Kalkan-Patara ve Geleceği” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 28 Haziran 2005'te yapıldı. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr Metin Sözen, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özgen, ÇEKÜL Batı Akdeniz Bölge Koordinatörü Recep Esengil, ÇEKÜL Batı Akdeniz Bilim kurulu başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi Giray Ergenç’in konuşma yaptığı toplantıda “havza ölçeğinde koruma”nın sivil bir geleneğe dönüştürülmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

17. Finike Şenliği’nin davetlisi olarak Finike’ye giden ÇEKÜL Vakfı grubunu Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu karşıladı. Yapılan toplantıda Mimarlar Odası tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “112. Sokak Koruma Projesi”nin hayata geçirilmesine ve “Tarihi Çarşı” dokusunun eski belediye ve banka binası ile birlikte değerlendirilip canlandırılmasına karar verildi. Eski belediye binasının onarılması için Tarihi Kentler Birliği’nin verdiği desteğe dikkat çekerek, öncelikli olarak şehrin önemli  bir sorunu olan kanalizasyon sisteminin yenilenmesini gündeme aldıklarını, daha sonrası için bu projeleri gerçekleştirmenin gereklilik olduğunu ifade etti.

Neden Finike’deyiz?

ÇEKÜL ailesinden Sözen, Ergenç ve Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu,  17. Finike Şenliği kapsamında Şekerci Han’daki düzenlenen “Likya’dan Günümüze Finike” konulu söyleşiye katıldı. Prof. Dr. Metin Sözen’in “neden Finike’deyiz?” sorusunu sorarak başlattığı tartışma “Finikeliler  ne yapmalı?” ve “Finike’de uygulanabilecek projeler” üzerine yapılan değerlendirmelerle devam etti.

Stratejiler Belirlendi

Kaş’ta yapılan “Havza Boyutunda Korumada Kaş-Kalkan-Patara ve Geleceği” başlıklı toplantıya Kaş Kaymakamı Nurullah Çakır ve Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer’in açılış konuşmalarıyla başlandı. Açılışın ardından Kaş adına Kadriye Hacımusaoğlu, Kalkan adına Kalkanlılar Derneği Başkanı Ergun Duran, özenle hazırladıkları sunumları izleyenlere aktardılar. Kaş-Patara ve Kalkan’dan sivil kuruluşların konuşma yaptığı toplantıda, bölgelerde yapılacak çalışmalara ilişkin stratejiler belirlendi. Kamu yapılarının yenilenmesi ile Kaş’ın yeni bir yüze büründürülmesi, Patara’da arkeolojik alan ve yerleşme ikileminin giderilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına ve bu konuda ÇEKÜL’ün kamuyla olan ilişkilerde, bir sivil toplum kuruluşu olarak, öncü rolü üstlenmesine karar verildi. Kalkan’da “Kültür Merkezi” olacak binanın gezilmesinin ardından, genel bir değerlendirme yapıldı. ÇEKÜL Vakfı Kalkan Temsilcisi Mimar Ali Yurtseven, Kalkan’daki çirkin yapılaşmanın önüne geçilmesi için özgünlüğünü yitirmemiş yapılar başta olmak üzere tarihi miras dokusunun saptanması görevini üzerine aldı. Kalkanlılar Derneği’nin geliştirdiği ayrıntılı Kalkan yol haritasının önemine vurgu yapılarak, Kaş-Kalkan-Patara üçgeni içinde Kalkan’ın durumu irdelendi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer toplantıda söz alarak “bu emekler yabana gitmiyor. Metin Hocam’ın ışığında ilerlemeye devam edeceğiz. Biz hazırız. Hiçbir şey için geç değil.” dedi.

Sivil Gelenek Şart!

Toplantıda öncelikli olarak yapılan çalışmaların sivil bir gelenekle buluşması ve yerel dinamik olarak ortaya çıkmasının zorunluluğuna dikkat çekildi. Havza ölçeğinde genel bakışın öneminin vurgulandığı toplantıda, Doğu Antalya Havzası’ndaki çalışmalar için Kaş-Kalkan-Patara’nın pilot bölge olarak seçilmesine ve bu projenin ileride tüm havzayı kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verildi

Tüm Haberler