Kamuoyunu Bilgilendirme - Doğal Afetler, Küresel İklim Krizi ve Fidan Dikimi Hakkında | ÇEKÜL

Kamuoyunu Bilgilendirme - Doğal Afetler, Küresel İklim Krizi ve Fidan Dikimi Hakkında

10.08.2021

ÇEKÜL Vakfı olarak sizlerin desteğiyle 30 yıldır 7 Ağaç Ormanları Programımızı yürütüyoruz. Yaşadığımız yangın felaketi, hepimizin sorumluluklarını arttırdı. Bu süreçte sizlerden gelen soruları derleyerek, şeffaf bir şekilde yanıtladık.

ORMANLAR KİMİN KORUMASINDA?

Tüm ormanlarımız devletin korumasındadır. Ülkemizde Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliği kapsamında ağaçlandırmalar Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) yapılır.

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı bölge müdürlükleri, fidanların farklı iklim koşullarında bakımını yapar. Bahar aylarında fidanların dipleri çapalanır ve otlar temizlenir. Fidanların bakımı 3 yıl süreyle Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yapılır, 3 yıl sonra fidanlar bakıma ihtiyaç duymaz. Orman Genel Müdürlüklerine bağlı bölge müdürlükleriyle teknik personel, fidanların yetiştirilmesi, dikimi ve bakımını tüm sorumluluğuyla yerine getirmektedir.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ NE YAPAR?

Ormanların korunması ve ağaç dikimi için bilinç oluşturmak, hem devletin hem de kuruluş amacı ağaçlandırma olan, kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin görevidir.

Bu sorumluğu bağımsız yapılar olan vakıf ve dernekler yürütür. Vakıf ve dernekler ağaç sevgisini oluşturmak, doğa ve insan ilişkisini güçlendirmek üzere eğitim, bilinçlendirme ve ağaçlandırma için bağış toplama etkinlikleri gerçekleştirebilirler.

Bireyleri, tüzel kişileri ağaç dikmeye teşvik etmek, tanıtım ve bilinçlendirme yapmak, toplumun kuşaklar boyu doğa ile bağlantısını kurmak, dikilen ağaçların ve dikim sahalarının takibini sürdürmek, OGM ile toplum arasında şeffaf bir bağ oluşturmak, gönüllü ve tam zamanlı insan kaynağı kullanmak, tüm bağış sürecini yönetmek, gerektiğinde hesap sormak ve hesap vermek STK’ların görevidir.

STK OLARAK ÇEKÜL NASIL AĞAÇ DİKER?

Orman Genel Müdürlüklerine bağlı bölge müdürlükleriyle yapılan teknik değerlendirmeler sonrası uygun dikim sahası belirlenir ve bir protokol imzalanır.

Protokol aşamasında saha ziyareti gerçekleştirilir. Sahanın belirlenmesi ve ÇEKÜL Vakfının ağaçlandırmasına ayrılmasının ardından ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları bağışçılarıyla saha bilgileri paylaşılır.

Ağaçlandırma sahasının kapasitesine göre tür ve fidan sayısı OGM tarafından belirlenir.

Bölgenin iklimine uygun yayılım gösteren fidan türleri ibreli ve yapraklı olacak şekildedir.

Ekim dikim mevsimi olan ekim-mart ayları aralığında peyderpey fidanların dikimi gerçekleşir.

ÇEKÜL 7 AĞAÇ ORMANLARI PROGRAMI NASIL YÜRÜTÜLÜR?

ÇEKÜL Ağaçlandırma Programları 1992 yılında "Beykoz 92 Ormanı"yla başlamış, 1994 yılından bu yana 7 Ağaç Ormanları Programıyla devam etmektedir. 70'i aşkın sahada, 4 milyondan fazla fidan artık yetişkin ağaçlara dönüştü. www.7agac.org sitesinde yıl yıl tüm dikim sahalarını, ağaç türlerini harita üzerinden inceleyebilirsiniz.

ÇEKÜL bağışçılarının fidanlarının yer, tür ve yıl bilgilerini veri tabanında saklar. Bireyler ve kurumlar nerede, ne kadar ağaçları olduğunu takip edebilir.

YANGIN VE DİĞER AFETLERDE AĞAÇ DİKİLİR Mİ?

Afet yaşanan bölgede öncelik afeti kontrol altına almak ve hayat kurtarmaktır.

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan küresel iklim değişikliğiyle ilgili doğal afetlerin olacağı öngörülmüştür. Ulusal boyutta iklim değişikliği ile ilgili önlemler almak devletin sorumluluğundadır. Sivil toplum örgütleri afet sırasında bilgi kirliliğini önler, bilimsel verileri aktarır, sürdürülebilirlik ilkelerini korur, yönlendirici olur, yol gösterir, örgütlenme ve bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Afet sırasında öncelik ağaçlandırma için bağış toplamak değildir. Öncelik tehlikede olan insanların, hayvanların ve doğanın kurtarılması, yerelde örgütlenme, koordinasyon ve ilk yardım desteğidir. Ulusal boyutta yangınlar son bulduğunda, yanan alanlardaki toprak analizleri sonucu uygun görüldüğünde ağaçlandırma yapılır.

STK’lar, Orman Genel Müdürlüklerinin yanan alanlardaki tespit çalışmalarını, uzmanları ve yereldeki temsilcileriyle birlikte takip eder, destekçileriyle paylaşır.  Bu süreçte yanan ve yanmakta olan bölgelerde ağaçlandırma kampanyası yapmak söz konusu değildir.

Yanan arazilerin hasarı tespit edilmeden müdahalede bulunulmaz. Yangının tahribatı ölçülür ve doğanın kendini yenilemesi beklenir, ağaçlandırma talebi sebebiyle yanan bölgeler ağaçlandırmaya açılamaz. Yanan bölgenin türleri ve iklim koşulları ne gerektiriyorsa o yöntem uygulanır. Ormanlarımızın tek sorunu yangın değildir. Yangın ile gündeme gelen ormanların korunmasında yaşanan sorunların değerlendirmesi için; https://www.cekulvakfi.org.tr/haber/orman-yanginlarinin-dusundurdukleri

ÇEKÜL, bilimsel verilerin ve doğru bilgilerin aktarılmasındaki sorumluluğunu üst düzeyde yerine getirmek için çalışır. Bu amaçla yangın afetinde gelen yoğun fidan bağışı taleplerinizi, öncelikli olan yereldeki acil ihtiyaç sahiplerinin koordinasyon merkezlerine yönlendirmekteyiz.

AFET SONRASI SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?

1990 yılında kurulan ÇEKÜL Vakfı Anadolu’da bütüncül koruma çalışmaları yürütmektedir. Ağaçlandırma, kırsal mirasın yaşatılması, tarihi yapıların restorasyonu, kentsel ve bölgesel koruma konularında teknik bilgiye ve deneyime sahiptir.

Yaşanan afet, doğal alanların yanında yıllardır birlikte çalıştığımız kırsal ve kentsel yerleşimlere de ciddi zararlar vermiştir, önümüzde uzun ve zorlu bir süreç vardır.

ÇEKÜL olarak yaşam alanlarındaki hasarların tespitinden sonra uzmanlarımızla birlikte ağaçlandırma, bütüncül koruma ve kırsaldaki tüm restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarında yereldeki insanlarımızın yanında olacak ve elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız.

ÇEKÜL VAKFI