Kadiköy’ün Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Canlanıyor | ÇEKÜL

Kadiköy’ün Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Canlanıyor

23.03.2011

ÇEKÜL Vakfı ve TKB üyesi Kadıköy Belediyesi’nin ortaklığında, “Yeldeğirmeni Mahallesi Canlandırma Projesi” hazırlandı.

Yeldeğirmeni’nin günümüze kadar gelen tarihi dokusu ve kendine özgü mahalle kimliğinin korunması ve yaşatılması için 2010 yılının Ağustos ayında başlayan proje kapsamında sosyal, ekonomik ve fiziki anlamda daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent parçası yaratmak amaçlıyor. Her aşamasında, Yeldeğirmeni’nin sorunlarını ve ihtiyaçlarını gözlemleyen Yeldeğirmeni halkıyla birlikte yürütülen proje, sürdürülebilir bir canlanmayı hedefliyor.

200 kadar tescilli eserin bulunduğu Yeldeğirmeni’nin alt yapısının yenilenmesi, tarihi eserlerin korunması ve işlevlendirilmesi, kamusal alanlar yaratılması, cephe düzenlemelerinin yapılması gibi fiziki projelerin yanı sıra, mahalle halkının mahalle için sorumluluk alacağı mahalle örgütlenmesinin kurulması, esnaf birliğinin oluşturulması, etkinlik ve atölye çalışmaları yapılması gibi sosyal projeler canlandırma kapsamında hayata geçiriliyor.

Canlandırma projesiyle, önemi önümüzdeki yıllarda artacak Yeldeğirmeni’nin, mahalle kimliğini koruyabilmesi sağlanacak. Bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak mahallede ortaya çıkabilecek yanlışların böylece önüne geçilmiş olacak.

Hedef hem fiziki hem sosyal canlanma sağlamak
“Mahalle kimliğinin korunması”, “entegre canlandırma stratejileri geliştirilmesi”, “mahalli örgütlenmenin desteklenmesi” ve “ mahallenin kent ile bütünleştirilmesi” ana başlıklarında toplanan hedef ve eylemler kapsamında,  kent merkezinde sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir dokunun yaratılması için mahalle yaşantısına dayalı dinamiklerin oluşturulması büyük önem taşıyor. Yeldeğirmeni’nin kentsel omurgasını oluşturan Karakolhane Caddesi ana canlandırma koridoru olarak ilk etapta çalışmaların başladığı aks. Bunun yanı sıra mahallenin karakteristik binalarından büyük kısmının bulunduğu “iskele sokak” üzerinde “bir kültür aksı” oluşturulması ilk etapta hayata geçecek projelerden. Bu çerçevede kamulaştırılan anıtsal tarihi yapılar restore edilerek mahalle halkının kullanımına yönelik işlevlendirilecek. İskele sokak üzerinde park, açık alan ve yaya kullanıma yönelik düzenlemeler yapılarak bu koridor kamusal bir alan olarak “mahalle hayatının” kalbini oluşturacak. Devam eden restorasyon çalışmaları projenin sadece fiziki bölümünü oluşturuyor. Projede mal sahiplerine teknik ve finansal destek verilerek, kendi insiyatifine bağlı aşağıdan yukarı bir restorasyon programı uygulanıyor. Bu sayede mahallede proje sonrasında soylulaşmanın ortaya çıkmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor”

Bu süreç içinde, mahalledeki gönüllüler, sivil inisiyatifler, sivil toplum örgütleri ve mahalle esnafı ile birlikte hayata geçirilecek 2. el pazarları, halk katılımına açık sanatsal faaliyetler, yazlık sinema gibi etkinlikler ile kaybolmakta olan mahalle hayatının ve ilişkilerinin onarılması, projenin sosyal olarak sürdürülebilmesi için planlanan çalışmalar arasında. 

Gönüllü merkezi oluşturuldu
Yeldeğirmeni’nde yaşayan, mahalleye gönül vermiş herkesin deneyim, görüş ve fikirleri Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi’nin temelini oluşturuyor. Bu nedenle, gönüllü katılımcıların buluşması için “Mahalle Evi ve Gönüllü Merkezi” açıldı. Mahalle Evi’nde toplantılar düzenlenerek proje hakkında bilgiler veriliyor; etkinlikler organize ediliyor. Merkez aynı zamanda projenin çalışma ofisi olarak kullanılıyor. 

“Mahalle” TKB’nin de gündeminde
Geçtiğimiz yıl yapılan Tarihi Kentler Birliği Bursa Buluşması’nda “Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü” başlıklı uluslararası katılımlı bir sempozyum düzenlenmişti. ÇEKÜL Vakfı’nın danışmanlığında yapılan sempozyumun devamı olarak 2011 yılında yine Bursa’da düzenlenecek sempozyumum ana teması ise “mahalle bütününde koruma” olacak; konu, TKB üyesi belediyelerin gündemine taşınacak.  
 
Proeji detaylı incelemek isteyenler yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret edebilir.