Ana içeriğe atla

İSTANBUL’A 3. KÖPRÜYE KARŞI ÇEVRE STK’LARI PLATFORMU

11.02.2008

Çevre STK'ları 6 Şubat 2008 günü, İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün doğal yaşam üzerindeki olası tehditlerine karşı bir platform oluşturmak amacıyla bir araya geldiler. TEMA, Doğa Derneği, ÇEKÜL, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Kuş Araştırmaları Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği, WWW-TR temsilcileri, köprünün olası çevresel etkilerine karşı ortak bir strateji ve eylem planı geliştirme kararı aldılar.

Onaylanmış İl Çevre Düzenleme Planına rağmen yapılacak olan üçüncü köprünün bağlantı yolları göz önüne alınarak ve eldeki verilere dayanılarak yapılan değerlendirmede, köprü güzergahının Garipçe-Poyraz arasında planlandığı, İstanbul'un kuzeyinde çevre yollarının hazırlanmış olduğu saptandı. İlave bağlantı yollarının geçmesi planlanan güzergah üzerinde olası tehditler gözden geçirildi. 

Değerlendirmelerin ışığında hiçbir STK'nın, İstanbul'un kuzey doğal alanları ve ormanlarından geçecek bir köprü güzergahına onay vermesinin mümkün olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu ortak tavır doğrultusunda bir platform çevresinde toplanma kararı alan çeşitli uzmanlıklara sahip STK'lar, İstanbul'un Kuzey Ormanlarında doğrudan arazi ve yaşam alanı kaybı, yaşam alanı bölünmesi ve su havzalarında meydana gelebilecek tahribat sonucunda, orman alanları, sürdürülebilir ulaşım, yaban hayatı açısından oluşacak risklere karşı mücadele sürdürerek, bütünsel bir çalışma içine girme konusunda birleştiler.

Platformun, İstanbul'un kuzeyinden üçüncü köprünün geçirilmesinin karşısında yer aldığı, amacının, İstanbul'un kuzeyindeki doğal kuşak ve özellikle Kuzey Ormanlarının korunması olduğu saptandı; doğal yaşam alanlarının kaybının insan hayatı üzerindeki etkilerinin çarpıcı mesajlarla dile getirilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe varıldı. Ortak amaç doğrultusunda üniversiteler, Baro ve meslek odalarının da görüşlerinin alınmasına karar verildi. 

Tüm Haberler