İNSANLIK İÇİN REZERVE EDİLDİ | ÇEKÜL

İNSANLIK İÇİN REZERVE EDİLDİ

04.07.2005

Artvin'in Camili (Macahel) köyü, UNESCO koruması altına girdi. Camili, Türkiye'den UNESCO'nun 'İnsan ve biyosfer rezervi projesi'ne dahil edilen ilk bölge oldu.

UNESCO, 17 ülkeden 22 siti, koruma altındaki biyosfer rezervi içeren bölge ilan etti. Tüm dünyada 102 ülkeden 482 site, listede. UNESCO, 'biyosfer rezervleri ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla, ekonomik kalkınma ile kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki çatışmaların, sürdürülebilir şekilde çözülmesine dönük bir yaklaşım oluşturulmasını' hedefliyor.

Biyosfer rezervi ise bir koruma alanı değil, 'koruma alanı yaklaşım biçimi'. Bir biyosfer rezervi, üç bölgeden oluşuyor: Koruma, tampon ve gelişme bölgesi. Bunlar iç içe halkalar olarak düşünüldüğünde, 'koruma bölgesi', mutlak koruma alanı. Tampon bölgede kullanım söz konusu, ama sınırlı. Gelişme bölgesi hem korunan hem belli bir disiplinle halka açılan bölgeler. Halkın bölgeyi sahiplenmesi için eğitimler dü-zenleniyor, UNESCO uygulamayı denetliyor.

Artvin'in Camili (Macahel) Köyü, biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşlı orman varlığı açısından sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen yörelerinden. Uzun yıllar boyunca askeri bölge olduğu için bitki ve hayvan varlığı bozulmadan kalan bölge, çiçekleri ve arıcılığıyla ünlü.


Kaynak: Radikal Gazetesi, 1 Temmuz 2005
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=157368