Ana içeriğe atla

HERITY'NİN İLK ULUSLARARASI TOPLANTISINA ÇEKÜL DE KATILDI

15.12.2006

HERITY Sistemi’nin ilk uluslararası toplantısı 5-9 Aralık 2006 tarihleri arasında Roma’da yapıldı. “Kültürel Mirasın Yönetiminde Kalite: Değerlendirme Model ve Yöntemleri- HERITY’nin Önerisi” başlığıyla düzenlenen toplantıya Portekiz, İspanya ve Brezilya’dan gelen yetkililerin yanı sıra Türkiye’den ÇEKÜL Vakfı ve İsveç’ten Gotland Üniversitesi katıldı. 
 
Konferansın ilk bölümünde HERITY İtalya, Uluslararası Kalite Akademisi ve UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu) ve WTO (Dünya Turizm Organizasyonu) temsilcileri tarafından açılış konuşmaları yapıldı. HERITY Sistemi’nin kültürel miras varlıklarının değerlendirilmesinde bugüne kadar sadece tek kritere bağlı kalan diğer sistemlerin ötesinde çok yönlü bir sistem olduğu vurgulandı ve getirdiği faydalar anlatıldı. Konferansın ikinci bölümünde halka açık kültür varlıklarının, anıt, müze ve kütüphanelerin değerlendirilmesinde kullanılan diğer sistemler örneklerle anlatıldı ve karşılaşılan sorunlar katılımcılar tarafından tartışıldı.

Konferansın üçüncü ve son bölümünde, Portekiz, İspanya ve Brezilya’dan gelen katılımcılar tarafından HERITY Sistemi’nin uygulama hazırlıklarının yapıldığı çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı. Bunu dışında Uluslararası HERITY Komisyonu Genel Sekreteri tarafından  HERITY Sistemi’nin altyapısı, kriterlerin ve kriterlere bağlı önkoşulların belirlenmesi, sistemin yerele uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi gibi  teknik bilgiler içeren bir sunum yapıldı.

Konferansın kapanış konuşması UNESCO Başkanı Francesco Bandarin tarafından yapıldı. Bandarin konuşmasında “kültürel miras” ve “değer”  konularında uzman kişilerin fikirlerinin yanında ziyaretçinin, daha doğrusu, halkın fikirlerinin de HERITY Sistemi sayesinde değerlendirmeye dahil edilmesinin önemli bir adım olduğu, ve böylece ziyaretçi ile kültürel miras arasında direkt bir ilişki kurulduğunu belirtti.  Kültürel miras ve ziyaretçi arasındaki arz/talep ilişkisinin gözardı edilmemesini ve bu ilişkinin son derece dikkatle ele alınması gerektiğini vurgulayan Bandarin, kültürel miras konusunda yapılan çalışmaların hız kazanması ve toplumların beklentilerini karşılayacak güncel bilgiyi takip etmesi gerektiğini belirtti.

HERITY hakkında daha fazla bilgi için (İtalyanca): http://www.herity.it/

Tüm Haberler