Hatay için ÇEKÜL Akademi ve DOĞAKA’dan Eğitim İşbirliği | ÇEKÜL

Hatay için ÇEKÜL Akademi ve DOĞAKA’dan Eğitim İşbirliği

24.01.2019

ÇEKÜL Akademi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, “Kültür Öncelikli Koruma Yaklaşımı” ve “Turizm Odaklı Kültür Rotaları Planlama Süreci” başlığı altında 3’er gün sürecek iki eğitim planlaması yaptı. Eğitimler 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Hatay’da düzenlenecek.

Türkiye’de yeni gelişen bir kavram olan “kültür rotaları”nın planlama süreçleri, ÇEKÜL Akademi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan eğitim programında, yerel yönetimlerde görev alan uzmanlarla buluşacak. 2009 yılından bu yana yerel yönetimlere yönelik kültürel koruma alanında eğitim içerikleri hazırlayarak uygulayan ÇEKÜL Akademi; miras alanı yoğun olan Hatay’a özel hazırladığı eğitimlerini, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde uygulama fırsatı bulacak. 

Eğitimler; yerel yönetimlerin, işbirliğine dayalı bölgesel koruma yaklaşımının kültür rotaları aracılığıyla yaygınlaştırılmasını hedefliyor. ÇEKÜL Akademi 1’inci eğitimi “Kültür Öncelikli Koruma Yaklaşımı ve Turizm Odaklı Kültür Rotaları Planlama Süreci” 28 Ocak Pazartesi günü Tıbbi Aromatik Bitkiler Teşhir, Sergi ve Eğitim Merkezinde başlayacak. “Kültür Öncelikli ve Turizm Odaklı Koruma, İşlevlendirme ve Kentsel Tasarım” başlıklı 2’inci eğitim ise 31 Ocak Perşembe günü yapılacak. ÇEKÜL Akademi eğitimcilerinden; ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy ile, şehir ve bölge plancısı Esra Karataş Büke, farklı başlıklarda sunumlar yapacak.

Bölgesel planlamada miras temelli yaklaşım geliştirilecek

Hatay ve ilçe belediyeleri, il kültür müdürlüğü, müze müdürlüğü, imar müdürlükleri ve diğer ilgili birimlerde çalışan mimarlar, şehir plancıları, mühendisler, arkeologlar gibi meslek uzmanlarının yanı sıra; üniversiteler, mimarlar odası, şehir plancıları odasından da temsilcilerin katılacağı eğitimlerde; turizm ve kültür mirası ilişkisi, bütüncül koruma anlayışı  ve kentsel korumada kent kimliğinin önemi hakkında detaylı bilgiler aktarılacak. Katılımcıların, bölgesel planlamada miras temelli yaklaşım geliştirmeleri; kültür rotası programı oluşturmaları; uygulama süreci tasarlamaları ve işbirliği modelleri geliştirmeleri sağlanacak.

Uygulama örnekleri incelenecek

Özellikle 2’inci eğitimde; kültür öncelikli kentsel müdahale yaklaşımlarının tartışılması hedefleniyor. Köhneleşme alanlarının korunarak canlandırılmasına yönelik stratejilerinin nasıl kurgulanacağı, işlevlendirmeye yönelik sorunların nasıl bütüncül ölçekte ele alınması gerektiği ve canlandırmanın süreç yönetimi ile ilgili temel sorunlar masaya yatırılacak. Kültür öncelikli canlandırma süreçlerine ve kentsel tasarım rehberlerine dair geniş bir perspektif çizilecek.

Koruma kavramları, koruma ve gelişme dengesinin önemi, koruma alanlarında ilkesel ve normatif süreç planlama disiplinlerinin tanıtılması ve tasarım rehberlerinin stratejik, mekânsal ve teorik hazırlanma aşamalarının incelenmesi sağlanacak. Eğitime katılan uzmanlara, kavramsal alt yapı ve uygulama örnekleri gösterilerek, bu konudaki yetkinlikleri arttırılacak. Türkiye’den ve dünyadan örneklerin incelenerek grup çalışmaları yapılacak.