Haliç Zinciri Problemi: Araştırma, Belgeleme ve Koruma Çalışmaları | ÇEKÜL

Haliç Zinciri Problemi: Araştırma, Belgeleme ve Koruma Çalışmaları

24.06.2011

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Lisansüstü Tez Seminerleri devam ediyor… 

Konu: Arkeoloji ve Koruma: Farklı Ölçekler, Farklı Yaklaşımlar

“Haliç Zinciri Problemi: Araştırma, Belgeleme ve Koruma Çalışmaları”

Konuşmacı: Uğur GENÇ

28 Haziran Salı,  18.30 ÇEKÜL Evi

Her biri belge ve kanıt niteliğindeki tarihi eserlerimiz tanıklık ettikleri tarihi olayların anlaşılıp yorumlanabilmesinde araştırmacılar yol gösterici bir görev üstlenebilmektedir. İstanbul’un fethine tanıklık etmiş olan Haliç Zinciri de bu eserlerden biri. Haliç Zinciri kimileri için İstanbul’un fethini mucizeleştirmek için anlatılan bir efsane, kimileri içinse Fatih Sultan Mehmet’in dehasını ve Osmanlı Devleti’nin gücünü kanıtlayan bir semboldür. İstanbul’da bulunan dört müzede bu zincire ait olduğu söylenen parçalarla karşılaşılmaktadır. “Haliç Zinciri Problemi” başlıklı çalışma bu parçalar üzerine inceleme ve araştırmaları kapsamaktadır. Seminerde; arşivlerden elde edilmiş olan belgeler ile eser üzerinde yapılan görsel ve laboratuar incelemeleri sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında liman savunması, İstanbul’un fethi ve Türk müzeciliği konuları ele alınacaktır.

 

Uğur Genç 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden mezun oldu. Ardından başladığı Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı’nı “Haliç Zinciri Problemi” başlıklı tezi ile bitirdi. Çeşitli arkeolojik kazılarda görev yapmış olan Uğur Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.

 

Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da e-posta ile önceden katılım durumunuzu bildirmenizi rica ederiz.

 

0 212 2496464 / [email protected] / 

ÇEKÜL Vakfı Ekrem Tur Sokak No:8  Beyoğlu