Ana içeriğe atla

GÖKKAFES'İ GÖRMEK İSTEMİYORUZ!

12.11.2004

12 Kasım 2004 Cuma günü saat 11.00'de, hukuka aykırılığı Yargıtay tarafından bir kez daha tescil edilen Gökkafes'in önünde, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve İstanbulluların katıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın tam metnini yayınlıyoruz.

İTÜ Taşkışla binası ile Dolmabahçe arasında bulunan ve H. Prost'un hazırladığı İstanbul Nazım İmar Planı'nda II. numaralı park alanı olarak ayrılan vadiyi ve İstanbul siluetini onarılamaz bir şekilde tahrip eden ve kamuoyunda GÖKKAFES olarak anılan binanın inşaatı;

Henüz bu alanın sahibi bile olmayan Süzer Turizm A.Ş.'nin talebi doğrultusunda parselin turizm merkezi olarak ilanı ile başlayan hukuksuzluk süreci sonunda, tüm şehircilik ve hukuk ilkeleri ihlal edilerek gerçekleştirilmiştir.

Bu durum, duyarlı tüm kişi, kurum ve kuruluşların uyarı ve tepkilerinin yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kamu kurumlarının da haklı tepkilerine ve hukuksal karşı çıkmalarına neden olmuştur.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık görevini yürüten Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın binanın tamamlanmasına göz yuman ve ruhsat veren Şişli Belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunması da sürecin hukuksuzluğu hakkında bir başka göstergedir.

Binanın ruhsat alabilmesini sağlamak için tüm imar, planlama ve hukuk ilkelerinin çiğnenmesi ile yetinilmemiş, şirket talebi üzerine ilçe sınırları bile değiştirilmiştir.

Bu konudaki yasa tanımazlığın sınırı, 14 Şubat 1908 tarihinden beri, Pera Bağları olarak anılan alanın tapu kaydında bulunan, bu gayrimenkul üzerinde yapı yapılamaz şerhinin kanunsuz ve usulsüz yollar ile sildirilmesine kadar vardırılmıştır.

Söz konusu şerhin tapuya tekrar işlenmesi hakkında Şişli Asliye I. Hukuk Hakimliği'nin 24.06.2003 gün 1085-978 no.'lu kararı Yargıtay'ca onanarak kesinleşmiştir. Oysaki davalı Dolmabahçe Turizm A.Ş., Yargıtay I. Hukuk Dairesi'nin onama kararına bina yerinde yapılmış olduğundan yapı yapılamaz şerhinin bir hükmü yoktur anlamına gelen son derece anlamsız bir gerekçe ile itiraz etmişti.

Ancak Yargıtay I. Hukuk Dairesi'nin 7610/8396 sayılı kararı ile bu itiraz da reddedilerek, yapılan işlemlerin usulsüzlüğü bir kez daha gözler önüne serilmiş, Gökkafes sürecinin hukuka aykırılığı tekrar Yüksek Yargı tarafından tescil edilmiştir.

Doğaya, çevreye, tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkan ve hukuka saygılı İstanbullular başta olmak üzere, duyarlı tüm yurttaşların adalet duygularını rencide eden bu hukuksuzluk sürecinin sona erdirilmesi için;

Tüm ilgili kurum ve kuruluşları kamusal ve hukuksal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyor ve bu hukuksuzluk anıtının tahliye edilerek yıktırılması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

İstanbul Çevre Konseyi
İstanbul Çevre Federasyonu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
İstanbul Barosu
İstanbul Tabip Odası
Veteriner Hekimler Odası
Diş Hekimleri Odası
Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü
Doğa ile Barış Derneği
Beykoz Beyin İnisiyatifi
Munzur Koru Kurulu
Arnavutköy Semt Girişimi
Bakırköy Kent Konseyi
Kadıköy Kent Konseyi
Tarih Vakfı
ÇEKÜL Vakfı
Ayaspaşa Güzelleştirme Derneği
Changir Güzelleştirme Derneği
Gayrettepe Çevre Kültür Kooperatifi
Armutlu Konseyi
Sınırlı Sorumlu Öğrenci Evi
Kadınlarla Dayanışma Vakfı
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Gemi Makine İşl. Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi
TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Şehir ve Bölge Plancıları Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Tüm Haberler