GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL KİMLİK DERGİSİNİN YENİ SAYISI ÇIKTI | ÇEKÜL

GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL KİMLİK DERGİSİNİN YENİ SAYISI ÇIKTI

08.01.2009

Tarihi Kentler Birliği tarafından üç ayda bir yayınlanan Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin 16. sayısı çıktı ve dağıtımına başlandı. ÇEKÜL Vakfı tarafından yayına hazırlanan dergi, Tarihi Kentler Birliği’nin çalışmalarına yer veriyor ve Birlik üyesi 251 belediyenin yanı sıra, tarihi mirasın korunması ve yaşatılması için emek harcayan ve destek veren kişi ve kuruluşlara karşılıksız ulaştırılıyor.

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisi, Tarihi Kentler Birliği’nin yıl boyunca düzenlediği dört seminer ve iki buluşma, Özendirme Yarışması, yurtdışı gezi ve diğer etkinlikleri ile üye belediyelerin kültürel miras alanındaki çalışmaları hakkındaki haberleri okuyucularıyla paylaşıyor; ayrıca gündemdeki konularla ilgili inceleme, makale ve tartışmalara yer veriyor. Dergi, Tarihi Kentler Birliği’nin etkinliklerini duyurmakla kalmayıp, yapılan çalışmaların somut sonuçlarını kalıcı bir belgeye dönüştürmeyi, üyelerini Birliğin amaçları doğrultusunda geliştirici bilgilerle aydınlatmayı ve çalışmaların niteliğini yükseltmeyi de ilke edinmiş bulunuyor.

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin 2008 yılı son sayısında, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu” konulu Kars Buluşması ile “Endüstri Mirasının Yeniden Değerlendirilmesi” konulu Kocaeli Semineri, panel, kent gezileri, katılımcı ve halk söyleşileriyle ayrıntılı bir biçimde yer alıyor.

Kars Buluşması ile TKB’nin gündemine giren somut olmayan kültürel miras konusundaki, derginin Yazı İşleri Müdürü Handan Dedehayır’ın “Somut Olmayan Kültürel Mirası Korumak ve Yaşatmak” başlıklı inceleme yazısı, konunun temel başlıklarını ele alan doyurucu bilgiler veriyor.

Kocaeli Semineri bölümündeyse, SEKA Fabrikası’nın yeniden işlevlendirilmesinden yola çıkılarak TKB’nin gündemine gelen yeni başlıklardan bir başkası olan endüstri mirasının korunması inceleniyor. Bu konuyla ilgili olarak “Sanayileşme Serüveninin Tanıkları; Cumhuriyet’in Örnek Maden Sitesi Cürek” ve “Geçmişine Sahip Çıkan Kent: Viyana” başlıklı yazılar, endüstri mirasının korunmasında yeni yaklaşımları ve yöntemleri gözler önüne seriyor.

Koruma Sürecinde Bir Kavşak: Gaziantep Modeli

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin 16 sayısında yer alan önemli başlıklardan biri de, TKB Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2007 yılı ödül töreninde, “Kültür Yolu Projesi”yle Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne değer bulunan Gaziantep’te yakın dönemde gerçekleştirilen bütünlüklü kentsel koruma çalışmaları. 28-29 Ekim tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğiyle düzenlenen buluşma programı kapsamında yapılan Kültür Yolu ve Bey Mahallesi alan gezisi, Fırat Vadisi gezisi ve Gaziantep Modeli’nin tartışıldığı toplantının ayrıntıları ele alınıyor. ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in önderliğinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler, koruma alanında model oluşturacak nitelikteki Gaziantep uygulamalarına dikkat çekiyor.

2008’in ardından 2009’a doğru ÇEKÜL

Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunda ve gelişim sürecinde önemli katkıları olan ÇEKÜL Vakfı’nın, 2008 yılında yayımladığı 11 adet broşürün tanıtıldığı dergide, Vakfın çalışmalarının kapsamı ve boyutları, kültürel mirasa ve korumacılığa bakış açısı da özetleniyor. “Doğa ve Kültürle Varız”; “Daha Yeşil, Yaşanabilir Bir Dünya İçin Herkese 7 Ağaç”; “Kendini Koruyan Kentlerden Havza Ölçeğinde Bütüncül Korumaya”; “Kaleli Kentler”; “Köyler Yaşamalıdır”; “Kent Envanterleri”; “Kent Müzeleri ve Arşivleri”; “İpek Yolu Kültür Yolu”; “Sinan’a Saygı”; “Kent Atölyeleri”, “Kentler Çocuklarındır Kültürel Miras Eğitim Programı” başlıklı broşürler Vakfın çalışmaları hakkında bilgiler veriyor.

Dergide ayrıca, geçtiğimiz aylarda TKB Yayınları arasında çıkan Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri başlıklı kitabın yazarı, İsviçre Çalışma Müşaviri ve eski Kastamonu Valisi Dr. Enis Yeter ile yapılan bir söyleşi; ÇEKÜL Vakfı Çanakkale Temsilcisi Mimar İsmail Erten’in kaleme aldığı “Kazdağları’nın Güneyinde Yerleşme Kültürüne Bir Örnek: Adatepe Köyü” başlıklı inceleme yazısı ve TKB üyesi kentlerden haberler de okuyucuyla paylaşılıyor.

 

 

Derginin pdf dosyasına ulaşmak için lütfen tıklayınız