Ana içeriğe atla

Eski Yapılar Yeni İşlevler

24.09.2012

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları'nın hazırladığı Lisansüstü Tez Seminerleri devam ediyor. 2010 yılında başlayan seminerler, kültürel mirasın korunması alanındaki lisansüstü çalışmaları belli konu başlıklarının altında bir araya getiriyor. Özellikle akademik kariyer dışında farklı alanlarda çalışan kişilerin henüz yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri seminer dizilerine kaynaklık ediyor. Lisansüstü çalışmalar ile birlikte kültürel ve doğal miras alanında profesyonel yaşamda edinilen deneyimin de seminer programlarında toplumla paylaşılması amaçlanıyor. Seminerler Beyoğlu'ndaki ÇEKÜL Evi'nde düzenleniyor.

Lisansüstü Tez Seminerleri Kış Programı'nın ilk konusu: Eski Yapılar Yeni İşlevler

Bu başlık aktında, Ekim ayı içinde beş seminer düzenlenecek:

02.10.2012 / 18.30 

  • 19. yy. Geleneksel Konya Konutlarında İşlev Dönüşümü ve Etkileri

Beyza Yazıcı 

09.10.2012 / 18.30

  • Kentsel Bellek Bağlamında Sanayi Mirasının Değerlendirilmesi: İstanbul Haliç Örneği

Seda Elhan

Sanayileşme sürecinde kurulmuş ve sonrasında işlevini yitirmiş pek çok sanayi yapı ve alanı dönemin izleri olarak kentsel kimlikte ve bellekte yer etmiştir. Günümüzde, sahip oldukları değerleri kaybetme ve hızla köhneleşme riski altında olan bu sanayi mirası alanlarının kentsel bellekteki öneminin sürdürülmesi için korunarak yeniden işlevlendirilmesi gereklidir. Bu çerçevede, uygulanmış farklı dünya örnekleri incelenmiş ve yapılan çıkartımlar doğrultusunda kent için önemli bir sanayi gelişimine sahip olan İstanbul Haliç’teki sanayi mirası yapıları ve yeniden işlevlendirme sonrası durumları incelenmiştir. Yaşanmış bir dönemin izlerinin korunarak sürdürülmesi yaklaşımının benimsenmesi ile kent belleğinin kaybının önleneceği ve sanayi mirasının korunmasında etkili olunacağı üzerinden gerekli yaklaşımlar sunulmuş ve uygulanmış projelerden referansla Haliç sanayi mirasının bugünkü durumu ile ilgili değerlendirmeler ortaya konmuştur. Seminerde, tüm bunlarla ilgili tez kapsamında yapılan çalışmalar paylaşılacaktır.

Seda Elhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım Programında yüksek lisans eğitimini “Kentsel Bellek Bağlamında Sanayi Mirasının Değerlendirilmesi: İstanbul Haliç Örneği” başlıklı çalışmasıyla tamamladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktora eğitimine devam etmekte ve Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü’nde Şehir Plancısı olarak görev yapmaktadır.

16.10.2012 / 18:30

  • Geleneksel Türk Konutlarının İrdelenmesi ve Restorasyon ile Birlikte Yeni İşlev Verilen Konaklarının İncelenmesi

Muhammet Ateş

23.10.2012 / 18:30

  • Mimari Mirasın Yeniden İşlevlendirilmesinde Üslup Deformasyonu

Banu Pekol 

Seminerde, son 50-60 yıl içerisindeki gelişmeler ışığında ve kültür ürününün metamorfozu / metalaşması üzerinden, Türkiye’dek yeni işlevlerle kullanılan mimari mirasta baş gösteren görünüşe odaklanma sorunsalı değerlendirilecektir. Bu durumun ortaya çıkış sebeplerini araştırmak için, modernite ile başlayan ve günümüze dek süren ve özellikle Frankfurt Okulu tarafından estetik kuramla ilişkilendirilmiş bir süreç göz önünde tutulmalıdır. Türkiye ve İstanbul’daki süreç, evrensel metalaştırma yerel bir örneği şeklinde gelişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına rastlayan ulusal mimarlık hareketinin tarihle günceli yaratıcı bir şekilde birleştirme arayışları, zaman içerisinde politika ve kentsel dönüşüm kararlarıyla yönlendirilen dinamiklere dönüşmüştür. Bu dinamiklerin etkisiyle, köklü bir uygarlık birikimine sahip Türkiye’de yaşanan kentleşme ve yapılaşma süreci, söz konusu birikimle örtüşmeyen uygulamalara sahne olmaktadır. Seminerde, Avrupa’da çoğu ülke için bir fırsat olarak görülebilecek zengin mimari birikimin, kontrol dışı ve kendi varlığını tehdit eden ve çağdaşlaşmayı da engelleyen bir sürece sürüklenmesinin sebep ve sonuçları örnek projelerle değerlendirilecektir.

Banu Pekol, Cornell Üniversitesi’nde Bilişsel Bilim üzerine lisans eğitimine başladıktan sonra Courtauld Institute of Art – Londra’da Geç Ortaçağ Batı mimarlığı üzerine ihtisas yaparak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümünden doktora derecesini aldı. Halen mimari restorasyon projelerinde danışman, Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve 2009 yılından beri Tasarım Gazetesi (daha önce Radikal Gazetesi – Tasarım Eki)’nde yazar olarak çalışmaktadır.

30.10.2012 / 18:30 

  • Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı Restorasyon Önerisi ve Kütüphane Olarak İşlev Kazandırılması

Selma Bektaş 

Seminerlere katılım sınırlı olduğundan [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da 0212 249 6464 nolu telefonu arayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Tüm Haberler