Ana içeriğe atla
Eğitim Ekibimize Katılmak İster Misin?

Eğitim Ekibimize Katılmak İster Misin?

10.08.2022

ÇEKÜL Vakfının eğitim bölümünde tam zamanlı olarak çalışmak üzere ekip arkadaşı arıyoruz. Aşağıda aranan özelliklerin size uygun olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2022
Ünvanı: Eğitim Sorumlusu
Bağlı Olduğu Yönetici: Birim Koordinatörü
İşin Niteliği: Tam zamanlı
İşin Amacı: Eğitim Sorumlusu, ÇEKÜL Vakfının ilke ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü eğitim çalışmalarının koordinasyonunda, proje faaliyetlerinin yürütülmesinde, eğitim içeriklerinin ve malzemelerinin hazırlanması ve uygulanmasında görev alır, programların bütçe ve insan kaynakları yönetimini yaparak.

Görev ve Sorumluluklar

 • Bilgi Ağacı Eğitim Biriminin yıllık eğitim planlamasını yapmak, faaliyetlerini hazırlamak, bütçe ve insan kaynaklarını sağlıklı bir şekilde yürütmek
 • İletişim birimi ile birlikte Bilgi Ağacının tanıtım, sosyal medya ve web sayfası iletişim çalışmalarını yapılandırmak ve tanıtım stratejisini belirlemek
 • Eğitim birimi gönüllü işgücünü sisteme entegre etmek
 • Bilgi Ağacının, öğretmen, okul ve diğer aktör ve paydaşlarının iletişim süreçlerini planlamak ve koordine etmek
 • Eğitim çalışmalarının izleme ve değerlendirmesini yapmak, izleme ve değerlendirme çalışmaları için gerekli altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, periyodik toplantılar ve raporlama yapmak
 • Güncel eğitim çalışmalarını takip etmek, yeni yaklaşımların eğitim içeriklerine uyarlanmasına öncülük etmek, ulusal ve uluslararası panel ve sempozyumları izlemek
 • Bilgi Ağacı ana çalışma alanlarıyla ilgili işbirliklerini ve yerel projelerin eğitim çalışmalarını yürütmek (müze eğitimleri, kent çalışmaları yerel projeleri vb. gibi)
 • Eğitim içerikleri oluşturmak
 • Kaynak geliştirme birimi ile işbirliği içinde eğitim amaçlı sponsorluk projelerinin protokol süreçlerini ve eğitim faaliyetlerini yürütmek
 • MEB ve il milli eğitim müdürlükleriyle işbirlikleri yapmak
 • Kurum adına tanıtıcı sunumlar yapmak ve uzmanlık alanıyla ilgili seminer, panel, eğitim ve atölye çalışmalarında vakfı temsil etmek
 • İlgili fuar veya festival gibi etkinliklere katılmak
 • Yönetime yıllık ve ara dönem raporlama yapmak
 • ÇEKÜL Vakfının diğer birimleriyle koordinasyon içinde çalışmak.

Gerekli Nitelikler

 • Tercihen üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun (ekoloji, biyoloji, çevre bilimleri ve sanat tarihi konusunda yüksek lisansı olanlar)
 • Tercihen iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip
 • Öğretmen ve öğrencilerle eğitim uygulama, planlama ve yönetim alanında en az 2 yıl deneyimli
 • Öğrenciler ve öğretmenler için doğal ve kültürel mirası koruma alanında eğitim içerikleri hazırlama becerilerine sahip
 • İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına hâkim
 • Planlama, etkinlik organizasyonu yapma, uygulama ve takip becerileri olan
 • İnternet ve sosyal medya kullanımı ile MS Ofis programlarında (Word, Excel, Powerpoint vb.) yetkin
 • Verilen görevleri yönergelere uygun olarak yürütme ve zamanında tamamlama becerisi olan
 • Ekip çalışmasına ve ekip içi işbölümlerine uyumlu
 • Tercihen çevre ve kültür varlıklarını koruma literatürüne hâkim
 • Kendini geliştirmeye açık
 • Profesyonel çalışma disiplinine ve sivil toplum örgütlerinde çalışmanın gerektirdiği gönüllü ruha sahip
 • Değişen şartlara kolayca adapte olan, esnek, pozitif, yaratıcı
 • Seyahat engeli olmayan
 • Sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü projelerde proje yönetimi, raporlama teşkilatlanma-üyelik-gönüllülük, eğitim alanlarında çalışma deneyimi tercih sebebidir.

Nasıl başvurabilirim?

 • İlgilenen adayların özgeçmişlerini, bir sayfalık motivasyon mektubu ile “EK” referans başlığıyla [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Özgeçmişlerin, adayın adı ve soyadı yazılı olacak şekilde adlandırılmasını rica ederiz.
 • Sadece kısa listeye alınan adaylarla iletişime geçilecektir.
 • Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2022

 

Tüm Haberler