Efes Antik Kenti Alan Yönetimi ekibi belli oldu | ÇEKÜL

Efes Antik Kenti Alan Yönetimi ekibi belli oldu

01.02.2012

Dünyaca Ünlü Efes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ana koşullarından biri olan “Alan Yönetimi”nin kurulması ve “Yönetim Planı”nın hazırlanması çalışmaları devam ediyor. Efes Alan Yönetim Planı çerçevesinde Selçuk Belediye Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Selçuk Belediyesi Efes Alan Yönetim Başkanını ve Danışma Kurulu üyelerini belirleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirdi.

ÇEKÜL Vakfı Batı Anadolu Koordinatörü Emin Başaranbilek'in de Danışma Kurulun'da yer aldığı Alan Başkanlığı'na Efes Müze Müdürü Cengiz Topal getirilirken, Danışma Kurulu Üyeleri Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Sabine Ladstatter, Ayasuluk Kalesi ve St. Jean Kilisesi Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr Mustafa Büyükkolancı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal, Efes Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Pirinçcioğlu, YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İclal Dinçer, İYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç Dr. Zeynep Aktüre, Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İlhan Kayan, DEÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç Dr. Akın Ersoy, Selçuk Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürü Mimar Müge Kılınç, Selçuk Belediyesi Arkeologlarından Yusuf Yavaş, DEü Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof Dr. Emel Göksu ve Efes Müzesinde görevli Arkeolog Halil Bölge'den oluştu.

Danışma kurulu Şubat ayında toplanıyor

Selçuk Belediyesi tarafından belirlenen Alan Başkanı ve bazı Danışma Kurulu Üyeleri geçtiğimiz günlerde Selçuk Belediyesi Encümen salonunda bir araya gelerek Şubat ayında yapılacak Efes Alan Yönetimi Danışma Kurulu toplantısında görüşülecek gündem maddelerini belirledi.

Yapılacak toplantıda Efes Alan Yönetimi ofisi ve görevlileri ile ilgili detayların netleştirilmesi, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Alan Yönetimi ve Danışma Kurulu'nun çalışma yönergesinin hazırlanması, Alan Yönetimi Çalışma program ve planının öncelik sıralamasının yapılarak takvimlendirme ve bütçelendirme çalışmasına başlanması, Alan Yönetimi Başkanı ile Belediyenin ve diğer paydaşların görev ve sorumlulukları ile işbölümü kapsamlarının tespit edilmesi gibi konular görüşülecek.

Selçuk Belediyesi, Bakanlık, Müze, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden ve bilim çevrelerinden oluşturulan , kurulun senede birkaç kez toplanacağını belirten Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür, “Danışma Kurulu, Efes'te her yıl nelerin yapılması gerektiğini, bu alanların nasıl korunması, nasıl tanıtılması, kaynaklarının nasıl kullanılması gibi konularda önermeler yapacak ”diyerek Belediye yönetimi olarak Kültür varlıklarının korunması ve geleceğe aktarılmasına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Efes ile ilgili yıllardır süre gelen problemleri çözümlemek adına Selçuk Belediyesi ilk olarak Alan Yönetim Planına altlık oluşturacak yıllardır yapılamamış Sayısal Harita ve Efes Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını yaparak Efes Antik Kenti'nin gerçek sınırlarını belirledi. Selçuk Belediyesi daha sonra Efes Alan Yönetim Planının hazırlanması çalışmaları kapsamında, Selçuk'ta, 13 Ağustos 2009, 23 Ekim 2009 tarihlerinde bölge halkı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplantılar düzenlemiş, 23-24-25 Haziran ve 27 Temmuz 2011 tarihlerinde ise “Yönetim Planı Geliştirme Çalıştayları” gerçekleştirdi.

Selçuk'tan yerel paydaşların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından koruma uzmanları ve akademisyenler ile kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin bir araya geldiği çalıştaylarda, katılımcı yöntemlerle Efes, Selçuk ve çevresinin koruma, işletme, planlama, projelendirme, yenileme, işlevlendirme, kaynak oluşturma gibi sorunları ele alınarak, senaryo ve vizyon geliştirme çalışmaları yapılmış, temel öncelik alanlarında strateji, hedef, politika ve eylemler belirlenmeye başlandı. Dünyanın en önemli kültür varlıklarından birisi olan Efes Antik Kenti için yapılan bu çalışmaların sonucunda; UNESCO'nun uluslararası koruma perspektifiyle uyumlu, yerel, yönetsel, ekonomik ve bilimsel özerklik çerçevesinde süreklilik gösteren, koruma-kullanma-gelişme dengesini sağlayacak Alan Yönetimi kurulmuş olacak.

Kaynak: İzmir/İHA