Edirne’nin alan yönetimi örneği incelendi | ÇEKÜL

Edirne’nin alan yönetimi örneği incelendi

06.06.2017

Alan yönetim planı hazırlama ile ilgili ilkeleri aktaran, süreç içinde yaşanması muhtemel sorunları gündeme taşıyarak çözüm önerileri geliştiren ve uygulamadaki örnekleri paylaşan Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP), 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Akademi bünyesinde veriliyor. Eğitimin kapsamını kültürel miras kavramı ve yönetimine ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Miras Listesinin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılmasına yönelik yerel yönetimlerin izlemesi önerilen yollar oluşturuyor.

Üçer günlük altı modülden oluşan ve bir yıllık bir programa yayılan eğitimlerin ilk modülü 15-17 Mart tarihlerinde alan yönetimi uzmanı Namık Kemal Döleneken tarafından verilmişti. AYEP’in iki ve üçüncü modülleri de tamamlandı. 

“Alan Yönetimi Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama” başlığıyla verilen ikinci modül, 20-22 Nisan 2017 tarihinde ÇEKÜL Akademi uzmanları Yaşagül Ekinci Danışan ve Betül Bozkurt’un eğitmenliğinde Mimarlar Odası Edirne Şubesinde verildi.

Eğitimin ilk günü Yaşagül Ekinci Danışan;

  • Dünya miras listesi adaylık dosyası ve alan yönetimi planının birlikteliği
  • Alan yönetimi planı hazırlama sürecinde temel ilkeler, vizyon ve hedefler
  • Eylem planları ve bileşenleri
  • Alan yönetimi planında yetki, yöntem ve sürdürülebilirlik
  • İzleme ve değerlendirme

konularını anlattı.

Betül Bozkurt’un alan yönetimi için proje geliştirme süreçlerinden bahsederek; proje döngüsü, proje fikri, sorun tespiti, stratejiler, risk, fırsat ve paydaş analizleri ile faaliyetlerini anlattığı ikinci günün ardından, eğitime uygulama örnekleriyle devam edildi. Katılımcılar, eğitimin üçüncü gününde gruplara ayrılarak belirli fikirler üzerinden projeler geliştirdi ve sunum yaptı.

Bu eğitime ardışık olarak yine Edirne’de gerçekleştirilen 3. modül kapsamında ise Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi örnek vaka olarak incelendi. 3. modül 8-10 Mayıs tarihlerinde, Yaşagül Ekinci Danışan, Namık Kemal Döleneken ile Edirne Alan Başkanlığından mimar Sibel Kıyak ve Koruma Kurulu Başkanı Yusuf Şamiloğlu’nın eğitmenliğinde gerçekleştirildi.

Bu modülde, katılımcı uzmanların AYEP’in 2. modülünde aldıkları proje yönetimi eğitiminin UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş ve alan yönetimi planı onaylanmış somut bir örnek üzerinden uygulanmasını amaçladı. Sibel Kıyak, Selimiye Camisi ve Külliyesi 2011-2015 Yönetim Planında izleme, değerlendirme, plan eylemlerindeki gerçekleşme oranları, eylemlerin uygulanmasını  etkileyen ana unsurları aktarırken Yusuf Şamiloğlu ise 2016-2020 yılına yönelik revize yönetim planının nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi verdi. Sunumların ardından alana çıkıldı ve yönetim planı sınırları içindeki yerler incelendi. Katılımcılar, Selimiye Camisi ve Külliyesi ile çevresindeki arkeolojik kazı alanı başta olmak üzere Edirne Kent Müzesi, Edirne Büyük Sinagog, Edirne Surları kazı alanı, Kapalı Çarşı, Üç Şerefeli Cami, Makedonya Kulesi, Vakıflar Müzesi ve Kervansaray hakkında bilgi aldı.

Grup çalışmaları ile devam eden program kapsamında,  2011-2015 Yönetim Planında yer alan amaçlar listesinden bir temayı seçilerek projeler geliştirildi. Eğitimin son gününde sunumu yapılan projeler, Kasım ayında Antalya’daki YAPEX Restorasyon Fuarında gerçekleştirilecek olan son modül için bir ön hazırlık niteliğindeydi.


AYEP’in 4. modülü 13-15 Eylül tarihlerinde “Alan Yönetiminde Süreç, İletişim, İşbirliği” başlığı altında İstanbul’da yapılacak.