Ana içeriğe atla

DOĞUBAYAZIT'TA TARİH, KÜLTÜR, SANAT SEMPOZYUMU

27.08.2003

Ağrı iline bağlı Doğubayazıt ilçesinin tarihsel-kültürel-sanatsal değerlerini bilimsel verilere dayalı belirlemek, gelecek kuşaklara bu değerleri bilinçli bir şekilde aktarmak amacıyla Doğubayazıt Kaymakamlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum 13-14 Eylül'de Doğubayazıt'ta, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Vali Kutlu Aktaş Salonu'nda gerçekleştirilecek.

PROGRAM

13 Eylül 2003

09:00 Kayıt
09:15 Açılış Konuşmaları

09:45 Prof. Dr. Metin Sözen- Oktay Ekinci
“Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Açısından Doğubayazıt’a Genel Bir Bakış”  I.OTURUM
Yöneten: Prof. Dr. Metin SÖZEN

10:15 Prof. Dr. Hamza Gündoğdu 
“İshak Paşa Sarayı Kazıları”
10:35 Doç. Dr. Hüseyin YURTTAŞ 
“Türk Saray Mimarisi İçerisinde İshak Paşa Sarayı’nın Yeri”
10:55 Aydın Mızrak                                                                  İshak Paşa Sarayı'nın Geleneksel Mimarideki Yeri                    11:15 Yrd. Doç. Dr. Zerrin KÖŞKLÜ
“İshak Paşa Sarayı’nda Harem ve Osmanlı Mimarisindeki Yeri”
11:35 TARTIŞMA


II.OTURUM
Yöneten: Prof. Dr. Cevat BAŞARAN

13:00 Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA
“Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’ndaki Kuş Evleri Üzerine”
13:20 Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL
“İshak Paşa Sarayı’nın Çevre Düzenlemesi Konusunda Bazı Öneriler”
13:40 Arş. Gör. Serap BULAT
“Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı Taş Süslemeleri”
14:00 Yrd. Doç. Dr. Haldun ÖZKAN
“Çolak Abdi Paşa Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”
14:20 Uzm. Ali Murat AKTEMUR
“İshak Paşa Sarayı’ndaki Kabartma Heykeller”
14:40 Arş. Gör. Şerife TALİ
“İshak Paşa Sarayı’ndaki Cami ve Türk Sanatı’ndaki Yeri”

15:00 TARTIŞMA

15:10  Çay Molası


III.OTURUM
Yöneten: Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL

15:30 Prof. Dr. Enver KONUKÇU
“Doğubayazıt’ın Tarihi Coğrafyası”
15:50 Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖZFIRAT
“Ağrı Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması”
16:10 Doç. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU
“Arkeolojik Buluntular Işığında Doğubayazıt ve Çevresi”
16:30 Prof. Dr. Oktay BELLİ
“Doğubayazıt Kalesi ve Kaya Kabartması”
16:50 Doç. Dr. Alpaslan CEYLAN
“Doğubayazıt’ın Eskiçağ Tarihi’ne Bir Bakış (İlk Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na)”
17:10 Arş. Gör. Erkan KONYAR
“Erken Demir Çağı’nda Doğubayazıt ve Yakın Çevresi”

17:30 TARTIŞMA14 EYLÜL 2003

IV. OTURUM
Yöneten: Prof. Dr. Oktay BELLİ

08:30 Prof. Dr. Besim ÖZCAN
“1877-78 Osmanlı Rus Harbinde Bayezid”
08:50 Doç. Dr. Esin DAYI
“Doğubayazıt’ ta Tarihten Günümüze Siyasi Gelişmeler”
09:10 Yrd. Doç. Dr. Hasan GEYİKOĞLU
“Selçukluların Fethinden Osmanlı Hakimiyetine Kadar Bayezıt Çevresinin Tarihine Bir Bakış”
09:30 Doç. Dr. Mehmet İNBAŞI
“I. ve II. İshak Paşa Hakkında Arşiv Belgeleri”
09:50 Yrd. Doç. Dr. İ. Ethem ATNUR
“Milli Mücadelede Doğubayazıt”

10:10 TARTIŞMA

10:20 Çay Molası


V. OTURUM
Yöneten: Prof. Dr. Hamza Gündoğdu

10:50 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
“Eski Doğubayazıt Camii Hakkında Düşünceler”
11:10 Öğr. Gör. Yusuf ÇETİN
“Eski Bayezıt Kalesi ve Mimarisi”
11:30 Arş. Gör. M. Sami BAYRAKTAR
“Doğubayazıt’ta Birkaç Tarihi Mezar Taşı”
11:50 Gündegül PARLAR
“Saltukoğulları’nın Sikkelerinin Sanatsal Yönleri”

12:10 TARTIŞMA

12:20 Çay Molası


VI.OTURUM
Yöneten: Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA

13:30 İsmet ALPASLAN
“İsmet Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Hakkında Anlatılan Efsaneler”
13:50 Doç. Dr. Turgut KARABEY
“Ahmed-i Hani Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri”
14:10 Yrd. Doç. Dr. Dilaver DÜZGÜN
“İshak Paşa Hakkında Oluşan Halk Hikayeleri”
14:30 Arş. Gör. Abdurrahman KOLCU
“Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı Efsanesi Romanı Üzerine Düşünceler”
14:50 Öğr. Gör. Rahmi TEKİN
“XVI. Yüzyılda (Doğu) Bayazıt’tan Maraş’a Göç Ettirilen Bayazitli Ailesi ve Faaliyetleri”

15:10 TARTIŞMA

15:20 Çay Molası


VII. OTURUM
Yöneten: Prof. Dr. Enver KONUKÇU

15:30 İsmet Oğuzkan
“Doğubayazıt’ın Turizm Yönünden Değerlendirilmesi”
15:50 Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU
“Ahmet Muhip Dıranas’ın Ağrı Şiiri- Mekan- Metin İlişkisi”
16:10 Uzm. Adem ÇELİK
“Doğubayazıt ve Çevresi El Dokuma Yaygıları”
16:30 Arş. Gör. Fikri SALMAN
“Doğubayazıt ve Yöresinde Geleneksel Kıyafetler”
16:50 Yrd. Doç. Dr. Bilgehan PAMUK-Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN
“Karakoyunlu Temürlü Mücadelesi ve Eleşkirt Muhaberesi”

17:10 TARTIŞMA

17:20 Çay Molası


17:30 DEĞERLENDİRME PANELİ

Yöneten: Oktay EKİNCİ
Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Prof. Dr. Oktay BELLİ
Prof. Dr. Yüksel Bingöl
Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU
Ulvi ÖZEL
Prof. Dr. Metin SÖZEN

Tüm Haberler