Ana içeriğe atla

Çukurova vizyon toplantısı ÇEKÜL'de yapıldı

05.04.2013

Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları programı kapsamında yılın ilk çalışması olan Çukurova Vizyon Planı toplantısı, 1 Nisan 2013’te Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ürgenç ve KUDEB Müdürü Emine Temuçin’in katılımıyla ÇEKÜL’de gerçekleştirildi.

Öncelikle Yol Haritaları programının içeriği ve 2012 yılı çalışmalarının sunulduğu toplantıda, Belediye’nin beklentileri doğrultusunda Çukurova Vizyon Planı’nın kapsamı belirlenmeye çalışıldı. Çalışmanın Ovalık Çukurova ve Tepebağ’ı merkezine alan Seyhan Nehri koridoru başlıklarıyla şekillendirilmesi toplantıda varılan başlıca sonuç oldu. Bu nedenle çalışmanın bu iki ölçek için ayrı ayrı stratejik temaları, vizyon çerçevelerini ve program/ proje başlıklarını ortaya koyması bekleniyor.

Çalışma sürecinde Adana’da iki toplantı yapılması düşünülüyor. İlk olarak Adana Büyükşehir Belediyesi’yle 5-6 Nisan tarihlerinde, Seyhan Nehri koridorunun mevcut durumu ve taşıdığı potansiyellere ilişkin mekânsal önerilerin tartışılacağı bir toplantı yapılacak. Sonrasında biri kamu kuruluşları ile yerel yönetimler temsilcilerinin katılımıyla, diğeri ise sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla olmak üzere iki odak grup toplantısı yapılması planlanıyor.

Temel başlıkları ve kurgusu hazırlanmış olan Çukurova Vizyon Planı’nın taslak raporu, 10-12 Mayıs 2013 tarihlerinde Adana’da yapılacak Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı’nda sunulacak. 

ÇEKÜL YDK Üyesi Hurşit Arslan, KUDEB Müdürü Emine Temuçin, Prof. Dr. Metin Sözen, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ürgenç, ÇEKÜL YDK üyesi y.mimar Y.Metin Keskin (Soldan sağa)  

Tüm Haberler