Ana içeriğe atla

ÇORUH HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ KURULUYOR

19.01.2007

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği’nin kurulması için, Çoruh Havzası Kalkınma Platformu çerçevesinde 12 ilçe ve belde belediye başkanı Oltu’da bir araya geldi. Toplantıda, Çoruh Havzası Kalkınma Birliği’nin zaman kaybetmeden kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Oltu Belediye Başkanlığı, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu ve Oltu Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen; ÇEKÜL Vakfı’nın öncülüğünde ve desteğinde devam eden Çoruh Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları, “kamu-yerel-sivil-özel” birliktelikle yol alıyor. Söz konusu birliğin tüzüğü, Kelkit Platformu tüzüğünden yola çıkılarak hazırlandı.

Platformun kuruluş merkezi Oltu İlçesi olarak belirlendi; gerekli görüldüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açılabilecek.

Çoruh Kalkınma Platformu’nun amaçları arasında özetle şunlar yer alıyor:
 
- Çoruh Irmağı’nın oluşturduğu Çoruh Havzası’nın,  havza boyutunda  yer alan ilçelerdeki tabii dokunun korunması, tabii yaşamın turizme açılması
- İlçelerdeki tabii ve kültürel değerlerin tanıtılması, korunması ve onarılması, bütün bu iş ve işlemlerin kültür ve doğal varlıkların korunmasına ilişkin yasal çerçevelerde yürütülmesi. Bölgedeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin araştırılması, yaban hayatın korunması ve tarımın gelişmesi için alternatif proje hazırlanması, üretim çeşitliliğinin artırılması, su kaynaklarının, bitki ağaç topluluklarının korunması.
- Bölgenin ekonomik girdi sağlayacak açılımlarla tanıtılması, bölgenin geleceğine yönelik bir vizyon geliştirilmesi.
- Temel değerlerin ortaya konması; bu sürece yönelik kararların alınması ve bu kararlara toplumun tüm kesimlerinin açık olması.
- Katılımı teşvik edici politikaların ve mekanizmaların geliştirilmesi. Bölgenin doğru, radikal değişimleri için ortak noktalarda buluşma ve uzlaşma sağlanması.

Platformda yer alan kurum ve kuruluşlara gelince; Çoruh Havzası’nda yer alan İspir, Pazaryolu, Tortum, Uzundere, Oltu, Narman, Olur, Şenkaya, Yusufeli, Borçka, Şavşat, Murgul, Ardanuç kaymakamlıkları, İspir, Pazaryolu, Çamlıkaya, Maden Köprübaşı, Tortum, Uzundere, Pehlivanlı, Bağbaşı, Serdarlı, Şenyurt, Oltu, Narman, Olur, Şenkaya, Şekerli, Paşalı, Yusufeli, Borçka, Şavşat, Murgul, Ardanuç, Damar, Kılıçkaya ve Meydancık belediyeleri, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Üniversitesi İspir Meslek Yüksek Okulu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Oltu Genç İşadamları Derneği,

 

Tüm Haberler