Ana içeriğe atla

ÇEKÜ'L'DEN YENİ BİR YAYIN: MİDYAT-KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN KORUNMASI

26.09.2007

ÇEKÜL Vakfı Diyarbakır gönüllüsü Neslihan Dalkılıç’ın 2004 yılında hazırladığı “Midyat İlçesindeki Kültürel Zenginliğin Oluşturduğu Geleneksel Mekânsal Dizgenin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması” konulu mimarlık doktora tezi, kısmen güncelleştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş olarak kitaplaştırıldı. “Midyat-Kültürel Zenginliğin Korunması” adını taşıyan kitap, ÇEKÜL Vakfı Yayınları’ndan çıktı.

İstanbul’daki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (MAREV) basımına destek verdiği kitapta, Midyat’taki kültürel zenginliğin oluşturduğu geleneksel konut birimini, sosyal ve mimari bir birim olarak tanımak, değerlendirmek, bu iki birim arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemek ve dokunun korunması için öneriler yer alıyor.

Kitap, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in “Yaşamın İnceldiği Yer: Midyat” başlıklı yazısıyla başlıyor. Sözen yazısında, Dalkılıç’ın çalışmasına şu ifadelerle değiniyor: “Çalışmalarını yakından izlediğin Neslihan Dalkılıç’ın Midyat araştırması, birçok açıdan büyük önem taşımakta, yeni bilgilere ulaşmaya olanak sağlamaktadır. Midyat’ın yerleşme ilkeleri, yerleşmeyi etkileyen temel nedenler, bunun bugünkü ortama kazandırdıkları, günümüz gerçeğinin getirdiği yeni durumu da dikkate alarak sunduğu çözüm önerileri, bir bütün olarak düşünüldüğünde, onun olaya kavrayıcı bir yöntemle yaklaştığı görülür.”

Dalkılıç ise, “Bu kitapta sunulan bilgiler, Midyat’ın kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini belgelemek amacıyla bir araya getirildi. Bu çalışmanın ve daha sonra yapılacak yeni araştırmaların Midyat’ın kültürel zenginliğinin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yardım edeceğini umuyorum.” diyor.

Tüm Haberler