Ana içeriğe atla

Çekül Vakfı'nın Kent Müzelerinde Kültürel Miras Eğitimi Bursa'da Başladı

04.05.2010

ÇEKÜL Vakfı 20. yılında, kentlerin hafıza merkezleri haline gelen kent müzelerinin,  bilginin paylaşıldığı, dinamik ve eğitici mekânlara dönüşmesini desteklemek için “Kent Müzelerinde Kültürel Miras Eğitimi: 2010-2013 Programı”nı hazırladı.

11 Mayıs  tarihine kadar devam edecek 2010 yılı programının birincisi, ÇEKÜL Vakfı ve Bursa Kent Müzesi işbirliğiyle, 28-29 Nisan’da Bursa Kent Müzesi’nde, 11 Eylül İlköğretim Okulu 6.sınıf öğrencilerinden oluşan 20 kişilik grup ile uygulandı. Genç Bursalılara, kentin geçmişi, kuşaklar boyu kentlilerin yaşamları, kentin somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) birikimi ve kenti diğerlerinden farklılaştıran özellikleri aktarıldı.

Kent Müzesi Eğitim Programı
Bursa Kent Müzesi’nde yapılan eğitim programda; kentin tarihi, arkeolojik varlıkları, kuruluş öyküsü ve kentte yaşayan uygarlıklarla ilgili bilgiler “Bursa’da Kültürel Miras: Arkeoloji ve Kent Belleği” başlığı altında anlatıldı. Kenti var eden değerlerin üretilmesi, kente özgü hammaddelerin işlenmesi ve böylelikle özgün, sadece o kente ait zanaatların ortaya çıkması ise “Bursa’da Yaşam I: Zanaatlar ve Üretim” başlığı altında incelendi. Zanaatların toplumda üretime dönüşmesi ve ev içi yaşamla kurulan bağlantısı ise, “Bursa’da Yaşam II: Ev Yaşamı” başlığı altında ele alındı.

Kent Müzelerinde Kültürel Miras Eğitimi, kültürel miras eğitimini öğretmenlerin ve okulların önceliği haline getirmeyi, kent müzelerindeki eğitim çalışmalarını geliştirip yaygınlaştırmayı ve müzelerin mekân olarak temel eğitimin bir parçası olmasını sağlamayı hedefliyor. ÇEKÜL Vakfı hazırladığı “Kent Müzelerinde Kültürel Miras Eğitimi” ile kent müzelerindeki bu olumlu gelişimi destekliyor.  

 

Öğrenciler, kentlerinin kültürel değerlerini doğru algılayabilecekleri Bursa Kent Müzesi’nde aldıkları eğitimde buğday öğüttü, temsili olarak hazırlanmış arkeolojik alanda kazı çalışması yaptı ve müzede görmek istedikleri objeleri tasarladı. Bursa Kemeri'ni inşa ederek, kentin tarihinde önemli bir yeri olan “Kartacalı Hannibal”in öyküsünü canlandırıldı. Bilginin somut paylaşımı dışında, uygulama teknikleriyle, yaşayarak Bursa’nın kültürel ve tarihi hafızasına yolculuk yaptı. Eğitimi anlamlı kılan öğeler arasında, mekânın “yaşayan müze” kavramına uygun tasarımı da yer aldı. Bursa Kent Müzesi ile başlayan “Kent Müzelerinde Kültürel Miras Eğitim Programı”nın diğer kent müzelerinde de uygulanması programın hedefleri arasında.

Tüm Haberler