Ana içeriğe atla

ÇEKÜL VAKFI AMMAN ve PARİS’TEYDİ

28.11.2008

ÇEKÜL Vakfı, kültür mirası ve korumacılık alanında dünyadaki güncel gelişmeleri izlemek ve yeni eğilimleri değerlendirmek amacıyla çeşitli yurtdışı etkinliklere katılıyor. Kasım ayı içerisinde Ürdün, Amman’da ve Fransa, Paris’te yapılan iki etkinlikte ÇEKÜL’ü temsil eden Genel Sekreter Vekili Ece Müftüoğlu Narcy ve Eğitim Koordinatörü Yeşim Dizdaroğlu yerinde gözlemledikleri yeni çalışmalar hakkında bilgi aktardılar.   

CSAAR Konferansı

The Center for the Study of Architecture in the Arab Region (CSAAR) tarafından, Petra Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Amman’da düzenlenen Mimari Koruma Alanında Sorumluluklar ve İmkanlar: Teori, Eğitim ve Pratik Konferansı başlıklı konferansa, Türkiye’deki üniversitelerden yüksek bir katılım gerçekleşti. Polonya, Nepal, Hindistan, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere’den gelen akademisyenler de katılımcılar arasında yer alıyordu.

Çeşitli ülkelerde koruma alanında yapılan uygulamalar ve yeni yaklaşımların gündeme getirildiği CSAAR konferansına, ÇEKÜL Vakfı adına Eğitim Koordinatörü Yeşim Dizdaroğlu katıldı. Konferansta, Ürdün'de Kültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanımı konulu bir sunum yapan Dizdaroğlu, Ürdün’ün uluslararası turizm sektöründe yer almak ve ülke tanıtımını geliştirmek amacıyla kültürel mirastan nasıl yararlandığını çeşitli örneklerle anlattı.

Mimarlık alanında çalışanların, kültürel mirasın korunması, bu konudaki imkânlar ve sorumluluklar hakkında bilgilendirilmesini ve konuların tartışılarak gündeme taşınmasını amaçlayan konferans, dört üst tema çerçevesinden yapıldı: “Miras Olgusu ve Korumanın Rolü”, “Tasarım Alanında Koruma”, “Korumanın Bağlamı ve Coğrafya”, “Koruma Alanında Eğitim-Bilgi ve Teknolojiler”.

Konferansta, Bahçeşehir Üniversitesi’nden M. Bengü Uluengin’in “Mostar’da Bosna Kimliğinin Yeniden İnşa Edilmesi ve Nezirağa Camisi Rekonstrüksiyonu” başlıklı sunumu, dinleyenlerin etkin katılımıyla güzel bir tartışma ortamı yarattı.  İlgi çeken sunumlardan biri de, uzun yıllar Kudüs’teki Kubbetü’Sahra ve Harem-i Şerif’in restorasyonunda yer alan Amerikalı Arkeolog Beatrice St. Laurent’in çalışmalarıydı. Dünyanın farklı yörelerinden gelen araştırmacılar, tarihi yapıların ve özellikle ahşap, cam, seramik gibi malzemelerin özgünlüğünün korunmasına yönelik farklı teknik ve yöntemleri paylaştı.

Paris Uluslararası Kültürel Miras Fuarı

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreter Vekili Ece Müftüoğlu Narcy ise, 6-9 Kasım 2008 tarihleri arasında Paris’te “Carrousel du Louvre”da düzenlenen “Uluslararası Kültürel Miras Fuarı”na katıldı.

1995 yılından bu yana her yıl aralıksız düzenlenen fuarın bu yılki teması “Kültür Mirası ve Sponsorluk” ve “Kültür Mirası ve Kültür Turizmi” idi. 3 bin m2’lik alanda 255 standın yer aldığı fuarı bu yıl 20 binden fazla kişi ziyaret etti.

Kültür mirasının tanıtılması-korunması-onarılması-işlevlendirilmesi ve geleceğe taşınması için çaba harcayan kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil örgütlerin hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak yer aldığı bu önemli etkinlikte, sınırlı bir topluluk da fuar çerçevesinde düzenlenen yuvarlak masa toplantılarına katılma olanağı buldu. ÇEKÜL Vakfı’nın da yer aldığı bu toplantılarda, özel sponsorluk girişimlerinden, çok uluslu özel sektör desteklerine kadar kültür varlıklarının korunması için geliştirilen ve uygulanan “özel sektör destek mekanizmaları” tanıtıldı ve tartışıldı. Toplantılarda ayrıca, özel sektörün kültür varlıklarının korunması ile ilgili çalışan resmi ve özel, kişi-kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği örnek çalışma ve projeler, geliştirdiği ilişki biçimleri ve bu ilişkilerde gözetilen temel ilkeler irdelendi.

2009 yılında “Dinsel Kültür Mirası” teması ile düzenlenecek olan fuara, bu yıl olduğu gibi, restoratörler, zanaatçılar, proje yöneticileri (küratör, şehir plancısı, mimar, girişimci vb…) koruma alanında çalışan KOBİ’ler (aydınlatma, ısıtma-soğutma, mermer, demir vb…), eğitim kurumları, yeni teknolojiler ve ileri ürün geliştiren laboratuar ve firmalar  (higrometri, ses yalıtımı, nem önleme vb…), hizmet sağlayıcılar, yayıncılar, belediyeler, kamu kurumları, sivil örgütler ve bu alana ilgi duyan bireylerin katılması bekleniyor.

Tüm Haberler