ÇEKÜL KÜTÜPHANESİ’Nİ TANIYALIM | ÇEKÜL

ÇEKÜL KÜTÜPHANESİ’Nİ TANIYALIM

03.12.2007

ÇEKÜL Kütüphanesi, ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu’nun önerisiyle 1996 yılında “7 Kitap Kütüphanesi” adı altında kuruldu. Gençlik Birimi’nin çağrısıyla, çok sayıda kitapseverin, 7 veya katları sayısındaki kitap bağışlarıyla büyüdü ve gelişti. 1998 yılında taşındığı Beyoğlu, Ekrem Tur Sokak’taki ÇEKÜL Merkezi’nin çatı katında okurların hizmetine açıldı.

Onyedi yıldır doğal ve kültürel varlıkları koruma amaçlı etkinliklerini sürdüren ÇEKÜL Vakfı, bugünlerde elindeki belge ve bilgi birikimini elektronik ortama aktarmak için hummalı bir faaliyet yürütüyor. Zengin bir müze, arşiv ve kütüphane malzemesini her kesimden araştırmacı ve meraklı okur kitleleriyle paylaşmak ve bilgi birikimine erişimi hızlandırmak amacıyla,  Kasım 2005 tarihinden bu yana yeniden yapılandırma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar, İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü emekli öğretim üyelerinden Profesör Dr. Meral Alpay ve ÇEKÜL Genel Sekreteri Betül Sözen’in yönetiminde yürütülüyor. Tüm bibliyografik veriler, Aydın Doğan Vakfı tarafından ÇEKÜL’e bağışlanmış olan UFUK Kütüphane Yazılımı’na yükleniyor. Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin bilimsel kaynaklara ulaşmak isteyen tüm araştırmacılara, kurulan elektronik ağ üzerinden “Elektronik Bilgi Kaynakları Merkezi”’ne erişme olanağı oluşturuluyor. Sistem, ÇEKÜL Kütüphanesinin olanaklarından yararlanarak, 106’sı Türkiye’de 10’u yurt dışında bulunan ÇEKÜL temsilcilikleri ve kamu-yerel-sivil-özel kesimler arasındaki bilgi alış-verişini de Internet üzerinden elektronik ortamda anında gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 

Uluslararası standartlara uygun bir biçimde “DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemi ile yerleştirilmiş olan kütüphanedeki yayınların, uluslararası kullanıma uygun ve sürekli geliştirilen Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AAKK2)’ye göre bibliyografik nitelemesi yapılıyor.  

Gerek basılı, gerekse dijital malzemelerden oluşan melez nitelikteki Bilgi Kaynakları Merkezi’ndeki çalışmalar dört başlık altında sürdürülüyor: (1) Metin Sözen Arşivi,              (2) Kütüphane, (3) Anadolu Araştırmaları, (4) Sinan’a Saygı Kitaplığı. Bu dört koleksiyon, Kütüphane’nin farklı bölümlerinde yer alsalar da, kayıtları aynı havuzda toplanacağı için hepsine ortak erişim mümkün olacak.

1. Metin Sözen Arşivi: ÇEKÜL’ ün kurucusu ve Başkanı Metin Sözen’in doğal ve kültürel koruma ile ilgili 55 yıllık bir süreci kapsayan, ancak henüz kayda geçirilmemiş olan tüm belgelerinin ayıklanması, tasnifi, düzenlenerek kayıtlarının elektronik ortama aktarılması işi tamamlandığında, Türkiye’nin tarihsel zenginliklerini yakından ilgilendiren ve bir dönemi aydınlatan belgeler gün ışığına çıkacak.

2. ÇEKÜL Kütüphanesi: ÇEKÜL’ ün son on beş yıl içinde gelişen kütüphanesi, çevre ve kültürün korunmasına ilişkin özel basılı yayınlardan oluşan, değerli ve önemli bir derlemeye sahiptir. Kayıtları güncelleştirilmekte ve elektronik ortama aktarılmaktadır. Her araştırmacının kullanımına açıktır. Bu havuza Türkiye’nin her köşesinde bulunan ÇEKÜL dostları ve araştırmacılar Internet kanalıyla evlerinden ulaşacak ve istedikleri bilgiye erişebileceklerdir.

3. Anadolu Araştırmaları: ÇEKÜL Türkiye’nin birçok yerleşim biriminde kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin işbirliğiyle koruma-yaşatma çalışmaları yürütmektedir. Projeler halinde yürütülen bu çalışmalar sırasında birikmiş olan yazışma, rapor, harita, pafta, rölöve, fotoğraf, film, saydam, tutanak ve yerelde üretilen her türlü basılı malzemeler gibi belgeler de aynı amaçla bir araya getirilmekte, kayıtları elektronik ortama en son kurallarla aktarılmaktadır.

4. Sinan’a Saygı Kitaplığı: ÇEKÜL Vakfı 1998’den bu yana Mimar Sinan’ın yarattığı eserleri kamuoyuna tanıtmak, sevdirmek ve gelecek kuşaklara koruyarak bırakmak için bir dizi gönüllü çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda ve Sinan’a Saygı projesine bağlı olarak 2007 yılı ortalarında oluşturulan ÇEKÜL Sinan’a Saygı Kitaplığı; kitap, dergi, pul, para, harita, üç boyutlu malzeme (plaket, heykel, vb.) gibi kaynakları içermektedir.
 
Koleksiyonun Kapsamı:
3500 adet  Kitap                   
1500 adet  Makale                
310 adet  Tez                        
450 adet  Ayrı Basım           
180 adet  Afiş                      
1700 adet  Kupür                   
408 adet  Rapor                    
325 adet  Süreli Yayınlar      

Çalışma Saatleri :
Pazartesi-Cuma 10.00 -18.00 saatleri arasında araştırmacıların hizmetine açıktır.

İletişim Bilgileri :
Adres  :Ekrem Tur Sok. No:8 Beyoğlu 34435 İstanbul
Tel  :(212) 251 54 44  -   (212) 249 64 64            
Faks  :(212) 249 64 64   -  (212) 251 54 45
E-posta   : [email protected] | [email protected]