Ana içeriğe atla
ÇEKÜL Bilgi Ağacı “Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” Programı Başlıyor

ÇEKÜL Bilgi Ağacı “Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” Programı Başlıyor

13.09.2019

ÇEKÜL Bilgi Ağacı, 2009 yılından bu yana, İstanbul’un arkeolojik geçmişi, mimarları ve üsluplarını aktarmak amacıyla uyguladığı “Yapıların Diliyle Kentim” programını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğretmenlere yönelik “Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” adı altında güncelledi. Program, öğrencilerin İstanbul’un tarihi, arkeolojik ve mimari mirasını tanımalarını, geçmişle bugün arasında kalıcı bağlar kurmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. 5-12’inci sınıflara yönelik geliştirilen programda yer alan uyarıcı sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımlarının desteklenmesini, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerini hayata geçirmelerini amaçlıyor.

Öğretmen Kılavuzunda Neler Var?

“Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” programı için hazırlanan öğretmen kılavuzu,  “İstanbul’un Tarihçesi” ve “Yapılar ve Etkinlikler” olmak üzere 2 ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde tarih öncesi çağlardan günümüze, her çağda İstanbul’un geçirdiği değişim ve dönüşümlere dair özet bilgiler, “İstanbul’un Tarihçesi için Etkinlikler” eşliğinde sunuluyor.

“Yapılar ve Etkinlikler” bölümüyse, ağırlıklı olarak İstanbul’un Antik Çağ, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini temsil eden sembol yapılarını / müzelerini ele alıyor. Öğretmen kılavuzunda bulunan ve öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte alan gezisi düzenleyebileceği yapılar / müzeler şöyle: 

  • Ayasofya Müzesi (Bizans ve Osmanlı)
  • İstanbul Arkeoloji Müzesi (Osmanlı ve Cumhuriyet)
  • Galata Kulesi (Bizans ve Osmanlı)
  • İstanbul Hipodromu (Roma ve Bizans)
  • Süleymaniye Külliyesi (Osmanlı)
  • Yenikapı Batıkları Araştırma ve İnceleme Laboratuvarı (Antik Dönem, Roma, Bizans, Osmanlı)
  • Yerebatan Sarnıcı (Roma-Bizans)

Bu bölüm ayrıca, öğretmenlerin İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını belgeleyen eserlere ilişkin bilgileri öğrencilerle etkinlikler yaparak paylaşılmasını sağlamaya yönelik hazırlandı. Bölüm içinde le alınan her bir yapının / müzenin tarihçesine, mimari ve kültürel özelliklerine ilişkin özet bilgiler yer alıyor; alan gezisi öncesinde uygulanabilecek ısınma-giriş etkinlikleri, alan gezisi sırasında uygulanabilecek keşfetme etkinlikleri ve gezi sonrasında gerçekleştirebilecek değerlendirme etkinlikleri bulunuyor.

“Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” programını 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulamak isteyen okullar / öğretmenler için son başvuru tarihi 14 Ekim 2019.

ÇEKÜL Vakfı, eğitim ve atölyelerinden yararlanmak isteyen öğretmen ve öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve devlet okullarıyla yaptığı eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, özel okullara verilen eğitimlerde bağış kabul etmektedir.

Başvuru ve bilgi için:

ÇEKÜL Bilgi Ağacı

(0212) 249 64 64 / (0212) 323 31 32

[email protected]

Tüm Haberler