Ana içeriğe atla

ÇEKÜL Akademi’nin Güz Eğitimleri Sürüyor…

11.11.2013

ÇEKÜL Akademi Güz dönemi eğitimleri Emirgan Şerifler Yalısı’nda birbiri ardına sürüyor. Eylül ayında Alp Arısoy “Kentsel Çevrede Canlandırma ve Yenileme Müdahaleleri”, Handan Dedehayır, Yeşim Dizdaroğlu, Alp Arısoy “Kent Kimliği ve Kentlilik Bilinci”, İsmail Önel “Taşınmaz Kültür Mirasının Korunması ve Restorasyon Uygulama Örnekleri” eğitimlerini yaptılar. Geçtiğimiz ay ise Aysel Kancı “Tarihi Çevre Koruma ve Kentsel Peyzaj Tasarımı İlişkisi” eğitimini tamamladı.

Ekim ayında gerçekleşen bir diğer eğitim, dönemin ilk alan eğitimi olan “Görkemli Bir Geçmişten Bugüne Tarihi Bir Kenti Kurgularken: Muğla Örneği”ydi. Eğitim, Antik çağdan bu yana doğu ile batı dünyası arasında köprü oluşturmuş bir uygarlıklar çanağı ve bereket coğrafyası olan güneybatı Ege’nin merkezindeki Muğla’yı geleceğe taşımayı hedefleyen çalışmaları tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitim Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın geçmiş yıllara dayanan koruma anlayışından söz ettiği açılış konuşmasıyla başladı. Açılışın ardından Muğla Belediyesi KUDEB biriminden sanat tarihçisi Esin Gençtürk Gümüş “KUDEB Çalışmaları ve Muğla’da Kentsel Koruma”, MSKÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan DİLER  “Muğla ve çevresinin bereketli coğrafyasında tarihöncesinden bugüne uygarlık izleri, kültür zenginliği ve gelecek inşası” ve mimar Erden Güven “Kentsel dönüşüm, kentsel koruma, eski yeni kullanımı, kentsel bellek, sürdürülebilirlik yaklaşımı” sunumlarını yaptılar. İkinci ve üçüncü gün kentte yapılan alan gezileriyle eğitim sona erdi.

Tüm Haberler