ÇEKÜL Akademinin Bahar Dönemi Sona Erdi | ÇEKÜL

ÇEKÜL Akademinin Bahar Dönemi Sona Erdi

10.06.2016

ÇEKÜL Akademi tarafından Şerifler Yalısında gerçekleştirilen İstanbul eğitimlerinde 2016 bahar dönemi, son üç programın tamamlanmasıyla birlikte sona erdi. Eğitimler, “Kültürel ve kentsel koruma” başlığı altında ele alındı.

 

 

 “Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama Detayları” konu başlıklı program, 25 – 27 Mayıs tarihleri arasında farklı belediyelerden 16 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.  Uzman restoratör İsmail Önel’in eğitmenliğindeki 3 günlük programda; eski eser restorasyon uygulamalarındaki iskele işleri detayları, dış cephe temizliği, güçlendirme, sıva raspası, taş ve tuğla duvar detayları, ahşap ve metal malzemeler, kurşun ve kiremit çatı örtüleri, sıva imalatları ve kalemişi tezyinat konuları işlendi. Eğitimin son günü  restorasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğünce yapılan Fatih’teki Şerefiye Sarnıcı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Mısır Çarşısı Restorasyon şantiyeleri incelendi.

 

“Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri / Tarihi Yapı - Yeni Yapı İlişkisi” konulu, 1 – 3 Haziran tarihleri arasında 12 kişinin katılımıyla yapılan programın eğitmenliğini yüksek mimar ve restorasyon uzmanı Y. Metin Keskin yaptı.

Bu programda;

 • Kuramsal Restorasyon Kavramının Kısa Tarihi ve Gelişimi
 • Mimari Miras Kapsamındaki Yapıların İşlevsel Değerlendirmesine Yönelik Analiz Oluşturma Yöntemleri
 • Doğru İşleve Yönelik Yöntem Belirleme
 • Kültürel Miras Kapsamındaki Yapıların ve Çevrenin Yeniden İşlevlendirilmesi ve Yeniden İşlevlendirmede Belirleyici Restorasyon Kriterleri
 • Tarihi Yapıların Fiziksel Niteliğinin ve Mekansal Karakterinin Planlamadaki Etkileri
 • Kültürel Miras Kapsamındaki Yapıların Yeni Yapılar veya Yapısal Eklemelerle İlişkisine Yönelik Tasarım Yöntemleri
 • İşlevlendirme Yoyutunda Tarihi Yapıyla Yeni Eklerin İlişki Sorunları

konuları ele alındı. Örnek proje olarak Kadir Has Üniversitesi (Eski Cibali Tütün Fabrikası) Projesi anlatıldı. Son gün ise başarılı işlevlendirme örneklerinden biri olan Santral İstanbul (Eski Silahtarağa Elektrik Santralı)’a ziyaret gerçekleştirilerek alan incelemesi yapıldı.

“Kültürel Koruma Alanında Proje Döngüsü Yönetimi” konulu program 1 -3 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Toplumsal projeler ve eğitim danışmanı Betül Bozkurt ;

 • Yerelde Gelişim, Kültürel Koruma ve Proje Döngüsü
 • Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Sorun Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Strateji Analizi ve Hedef Belirleme
 • Aktiviteler ve Zaman Planı
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • Sürdürülebilirlik ve İzleme-Değerlendirme

konularını aktardı.

Programın 2.gününe konuk konuşmacı olarak katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Dr. Asım Güzelbey, “Yerelde Gelişim ve Projeler” konusunu, başkanlık dönemindeki deneyimleri üzerinden paylaştı. Son gün katılımcılar tarafından hazırlanan ve sunulan projelerin ardından program sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

proje döngüsü yönetimi

Eylül ayında başlayacak güz dönemine ait kültürel ve kentsel koruma başlıklı eğitimlerin duyuruları Ağustos ayında yapılacak.